Organismes Autònoms - València

Relació d'Oposicions d'Organismes Autónoms

 


Oposició
Nom: Arquitecte/a Tècnic/a Nº RPT: 4, 22
Tipus: Funcionari Grup: Técnico Medio A2
Places
Total: 2
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 05-12-2017
DOCV:
BOE:
Observacions
El seguimiento del desarrollo de esta Convocatoria debe hacerse a través de la web de la Fundación Deportiva Municipal: www.deportevalencia.com
Fitxers adjunts