S'està cercant, espereu....

Organismes Autònoms - València

Relació d'Oposicions d'Organismes Autònoms

 


Oposició
Nom: Estabilització Oficial/a Administratiu/iva (concurs-oposició, promoció interna)
Tipus: Laboral Grup: C1
Places
Total: 1
Promoció interna: 1
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 23-12-2022
DOCV:
BOE:
Presentació instancies
Instancies: 24-12-2022 a 23-01-2023
Drets d'examen: 35,97 euros
Lloc de pagament: Autoliquidación en la página web municipal. Modelo A707 Participación en pruebas selectivas/provisión de puestos de trabajo (OAM Fundación Deportiva Municipal): https://www.valencia.es/apps/siga-portal/view/pantallas/portal.jsf?lang=es
Observacions
En aquest procés selectiu s'haurà d'acompanyar a la sol·licitud de participació, l'Annex II Model d'autobaremació de mèrits, degudament emplenat, així com la documentació justificativa d'aquests. Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan procedisquen, es faran públics en la forma prevista en les pròpies bases i el seguiment del desenvolupament d'aquesta convocatòria haurà de realitzar-se a través de la web del OAM Fundació Esportiva Municipal: https://www.fdmvalencia.es/es/
Fitxers adjunts
  • (26-12-2022) bop n.245, de 23 de desembre de 2022(1).pdf
  • (26-12-2022) bases de la convocatòria(1).pdf