S'està cercant, espereu....

Concursos Vigents - València

Relació de Concursos de l´Ajuntament de València

 


Concurs
Nom: Convocatòria 13 places cap de Servici (TD), procediment de lliure designació
Tipus: Funcionari Grup: A1
Places
Total: 13
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 27-05-2021
DOCV:
BOE: 01-06-2021
Presentació instancies: Necesariament a tavés de seu electrònica
Instancies: 02-06-2021 a 15-06-2021
Drets d'examen:
Lloc de pagament:
Observacions
Les sol·licituds de participació, es presentaran únicament per registre electrònic, donada la condició de personal empleat públic exigible a qualsevol participant, i, obligat, per tant, a relacionar-se amb l'Administració a través de mitjans electrònics, de Conformitat amb l'article 14.2.e) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Fitxers adjunts
 • anunci bop comissió de valoració i llista provisional.pdf
 • anunci boe nº 130, 1-6-21.pdf
 • Bases Generals Comunes per a procediments de concurs i lliure designació

  Bases generals comuns

  Publicades en el BOP de data 29 de juny del 2017

  Anunci de modificació de les bases generals comun

  Publicades en el BOP núm. 237, de data 10 de desembre de 2020