S'està cercant, espereu....

Qualitat de l'aigua - València

Programa de control de les zones de bany

L'objectiu general del Programa de Control i Vigilància de les Aigües de Bany és identificar possibles situacions de contaminació de les aigües de bany que pogueren ocasionar riscos per a la salut dels usuaris o de l'entorn gestionant la seua eliminació, actuant per a això de forma coordinada amb l'administració de la Generalitat Valenciana i l'Estat i complir amb l'orde de subministrament d'informació al públic sobre la qualitat de les zones d'aigües de bany.
La temporada de bany comprén els períodes:
Temporada ordinària: de l'1 de juny al 15 de setembre
Temporada extraordinària: Pasqua (de dijous a dillons), caps de setmana de maig, caps de setmana de la segona quinzena de setembre i pont del 9 d'Octubre.
Durant la temporada ordinària els resultats analítics els oferix la Direcció General de l'Aigua de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. 
Durant la temporada extraordinària els resultats analítics els oferix la secció d'Anàlisis Microbiològiques del Laboratori Municipal.
Durant la temporada de bany els mostratges d'aigües de bany es realitzaran amb periodicitat setmanal al juliol i agost i quinzenal la resta.
Els paràmetres microbiològics que es controlen són Escherichia coli i Enterococs intestinals
Inclourà dos aspectes:

  • Anàlisi microbiològica de l'aigua

  • Aspecte visual de l'arena

Per a cada un d'estos apartats es donarà una valoració que podrà ser:

  • EXCEL·LENT

  • BONA

  • SUFICIENT

  • INSUFICIENT

La informació estarà exposada tant en esta pàgina Web com en els panells informatius situats en les platges.
Totes les setmanes en els monòlits rojos i en les postes sanitàries estarà exposat l'informe analític amb els resultats de l'anàlisi microbiològica de l'aigua o enllaç a esta pàgina Web.
 

Data 11/09/2023 - 17/09/2023

Platja Valoració aigua Valoració arena
Cabanyal Excel-lent Excel-lent
El Saler Excel-lent Excel-lent
L'Arbre del Gos Suficient Excel-lent
La Devesa Excel-lent Excel-lent
La Garrofera Excel-lent Excel-lent
Malvarrossa Excel-lent Excel-lent
Pinedo Excel-lent Bona
Recatí Excel-lent Excel-lent