Qualitat de l'aigua - València

Programa de control de les zones de bany

La temporada de bany 2021 a la Comunitat Valenciana comprendrà el període d'1 de juny a 15 de setembre.

Durant tot este període els mostratges d'aigües de bany es realitzaran amb periodicitat quinzenal al juny i setembre i amb periodicitat setmanal al juliol i agost.

Els paràmetres microbiològics que es controlen són Escherichia coli i Enterococs intestinals.

L'informe s'emetrà, quinzenalment al juny i setmanalment al juliol i agost,i primera quinzena de setembre, sobre cada zona de bany.

Inclourà tres aspectes:

 

  • Anàlisi microbiològica de l'aigua.
  • Aspecte visual de l'aigua.
  • Aspecte visual de l'arena.

Per a cada un d'estos apartats es donarà una valoració que podrà ser:

  • EXCEL·LENT
  • BONA
  • SUFICIENT
  • INSUFICIENT

La informació estarà exposada tant en esta pàgina Web com en els panells situats en les platges.

Totes les setmanes en els monòlits rojos i en les postes sanitàries estarà exposat l'informe analític amb els resultats de l'anàlisi microbiològica de l'aigua.

Data 06/09/2021 - 12/09/2021

Platja Valoració aigua Valoració arena
Cabanyal Excel-lent Bona
El Saler Excel-lent Bona
L'Arbre del Gos Excel-lent Bona
La Devesa Excel-lent Excel-lent
La Garrofera Excel-lent Bona
Malvarrossa Excel-lent Bona
Pinedo Excel-lent Bona
Recatí Excel-lent Excel-lent