S'està cercant, espereu....

Consells bones pràctiques domèstiques - València

Consells bones pràctiques domèstiques

1. Compra productes a granel: així podràs comprar la quantitat que precises i generaràs menys residus.
2. Rebutja les bosses de plàstic que no necessites i utilitza la teua pròpia bossa o carro de la compra.
3. Més del 65% de tot el fem que es genera a Espanya és reciclable.
4. A més d'evitar la tala d'arbres, reciclant paper disminuïm el consum d'aigua en un 86% i el d'energia en un 65%.
5. El vidre és reciclable al 100% i durant tota la seua vida.
6. Per cada botella de vidre reciclada s'estalvia l'energia suficient per a mantindre 5 peretes de baix consum enceses durant un dia.
7. Trie un envàs de vidre en compte d'un de metall, i un de paper en compte d'un de plàstic.
8. Es gasta 100 vegades menys aigua per a reciclar el paper que per a fabricar-ho.
9. Si t'ha caducat algun medicament, no ho tires al fem ni al WC. Porta-ho al punt SIGRE de la farmàcia.
10. El cristall no es deu tira en el contenidor de vidre. Ha d'emportar-se a l'ecoparc.
11. Plega els briks i esclafa les botelles de plàstic, així aprofitem millor l'espai.
12. Educa els teus familiars en el reciclatge dels residus.
13. Els briks de cartó sempre han de depositar-se en el contenidor.
14. No tires l'oli usat. Recicla-ho en el contenidor corresponent.
15. Prepara't abans d'anar de compres. Fes una llista del que necessites comprar per a reduir el consum de productes innecessaris.
16. Consumix productes locals i de temporada. Així disminuiràs l'impacte mediambiental originat pel transport, la teua alimentació serà més variada i completa i respectaràs el cicle de vida natural de cada producte.
17. Rebutja els productes d'usar i tirar. Es generen menys residus
18. No tires les coses que es trenquen, intenta reparar-les
19. Abans de tirar qualsevol cosa al fem, pensa si es pot reutilitzar, reciclar o reparar.
20. Mai tires productes tòxics, pintura o oli de cuinar al desaigüe. Porta'ls a l'ecoparc