S'està cercant, espereu....

Canals d'atenció ciutadana | Ajuntament de València - València

Canals d'Atenció a la Ciutadania

L'Ajuntament de València disposa de diferents canals de comunicació a través dels quals la ciutadania pot obtindre informació municipal, realitzar tràmits administratius, realitzar consultes o comunicar incidències o suggeriments.

Si desitja realitzar les seues consultes o altres tràmits en un horari concret o estalviar temps, evitar cues o esperes innecessàries, li recomanem obtindre cita prèvia

Les persones majors de 65 anys empadronades a la ciutat de València, podran realitzar els seus tràmits o gestions pròpies (només en els quals intervinguen com a titulars) sense cita prèvia, els dijous laborables de 10.00 a 12.00 hores, en les oficines que li enllacem:

Oficines, en format pdf (156 Kb)

Atenció Electrónica

Pàgina Web

www.valencia.es

Per a tots aquells que han de realitzar gestions administratives amb l'Ajuntament de València, o precisen informació sobre la ciutat, la web municipal és la més completa font de dades. En valencia.es pot obtindre informació sobre els servicis municipals, obtindre documents, o accedir a servicis com la guia de carrers, l'estat del trànsit, l'agenda de la ciutat, etc.

Seu electrònica

sede.valencia.es

Servici permanent de tramitació, obtenció d'informació sobre tots els tràmits administratius municipals, descàrrega d'impresos, consulta d'ordenances i normativa, accés al Tauler d'Edictes, accés a queixes, reclamacions i denúncies, així com realització d'un ampli ventall de gestions municipals amb firma digital, en un entorn segur.

Aplicacions mòbils

Aplicacions mòbils

L'Ajuntament de València disposa de diverses aplicacions per a dispositius mòbils, tant sectorials ( transport, cultura, turisme,…) com d'informació municipal general.
 

Atenció presencial (preferent amb cita prèvia)

Oficines d'Información i Atenció a la ciutadania 

Juntas Municipales de Distrito

Pot dirigir-se a les diferents Oficines municipals per a realitzar gestions administratives amb l'Ajuntament de València.

Atenció en llengua de signes

Més informació sobre atenció en llengua de signes

L'Ajuntament de València en col·laboració amb la Fundació FESORD CV ofereix atenció personalitzada presencial a persones sordes, amb vídeo-intèrpret en llengua de signes a través de la plataforma Svisual.

Atenció telefònica

Teléfon 010

Informació general sobre l'Ajuntament, tràmits i servicis.

Horari: Dilluns a divendres de 8:30 a 18:30 hores. Dissabtes, de 9.00 a 14.00h.

Les telefonades realitzades al número 010 són gratuïtes.

Per a accedir a aquest servici des de fora de la ciutat de València podrà fer-lo a través del telèfon 963.100.010.

 

SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA

 

Padró Municipal (Preferent) Tràmits Tributaris (Preferent) Registre General (Preferent) Certificat Digital (Preferent)Declaració Responsable de Llicència d'Ocupació de Vivenda (antiga Cèdula d'Habitabilitat) (Preferent) Bono Or (Preferent) Bono EMT amb TU (Preferent)Creació d'Empreses (Preferent)Comunicació prèvia a l'execució d'obres (Preferent) Declaració Responsable d'Obres Tipus II (Preferent) Llicències d'Obres Tipus II (Preferent) Declaració Responsable d'Obres Tipus II i Comunicació d'Activitat Innòcua (Preferent) Obertura d'Activitats Comercials, Industrials o Mercantils per Comunicació d'Activitat Innòcua (Preferent) Comunicació de Canvi de Titularitat d'Activitats Subjectes a Comunicació d'Activitat Innòcua (Preferent) Comunicació d'Ocupació de la Via Pública amb Contenidors d'Arreplega de Runa (Preferent)Servici de Patrimoni (Preferent)Servici d'Activitats (Obligatòria)Juntes Municipals de Districte (Preferent per a tots els tràmits)
La cita prèvia per a les Juntes dels Pobles s'obtindrà telefònicament:
Pobles del Sur: 963 013 023
Pobles del Nord: 963 013 055
Pobles de l'Oest: 963 013 436
Oficina de Recaptació de Multes (Preferent)
C/ Albacete, 12 - València.
OMIDC - Oficina Municipal d'Informació i Defensa de les persones consumidores (Preferent)Oficina de l'Energia (Preferent)

Consulta de Candidats a Jurat Popular (Preferent)

Oficina Tècnica d'Informació Urbanística (OTIU) - Planejament (Preferent)

Secció de Cartografia Informatitzada - Planejament (Preferent)JUSTIPROP. Assessorament jurídic de la Generalitat Valenciana (Preferent)