València, ajuntament, ciutadà, ciutadania, telèfon, web, informació, - València

 

JUNTES MUNICIPALS DE DISTRICTE

imatge il.lustrativa

ATENCIÓ PRESENCIAL NOMÉS AMB CITA PRÈVIA

AVÍS: Del 18 de juliol al 9 de setembre tots dos inclusivament, els tràmits del Padró municipal es realitzaran únicament en l'Oficina del carrer Periodista Azzati i en l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Tabacalera i sempre amb cita prèvia. Durant aquestes dates, les persones majors de 65 anys, podran realitzar les seues gestions padronales sense cita prèvia, els dijous de 10 a 12h, només en l'Oficina de Tabacalera..

Les Juntes Municipals són òrgans de Gestió desconcentrats que possibiliten la participació dels ciutadans en el govern i l'administració de la Ciutat.

En les Juntes Municipals es poden realitzar les gestions següents:

1.- Registre General d'Entrada.
2.- Sol·licitud de Certificats d'Empadronament.
3.- Padró Municipal d'Habitants: Altes, baixes i modificacions
4.- Sol·licitud del Bono Or (EMT).
5.- Sol·licitud de Llicències d'Obra Menor.
6.- Sol·licitud de Llicències d'Activitats Innòcues.
7.- Sol·licitud de Llicències de Rètols publicitaris.
8.- Sol·licitud de Llicències de Lones publicitàries.
9.- Sol·licitud d'Autoritzacions d'Ocupació de Via Pública per a:

  • taules, cadires i tendals de café
  • cabines telefòniques
  • bastides d'obra

10.- Sol·licitud d'autorització per a la venda ambulant tradicional (castanyes, panotxes, minetes, etc.)
11.- Sol·licitud de subvencions d'Associacions del Districte.
12.- Informació i Atenció ciutadana

HORARI: De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.

Informació addicional

Localització de les Juntes municipals de Districte

 

Juntes Municipals de Districte