S'està cercant, espereu....

València, ajuntament, ciutadà, ciutadania, telèfon, web, informació, - València

 

JUNTES MUNICIPALS DE DISTRICTE

imatge il.lustrativa

ATENCIÓ PRESENCIAL PREFERENT AMB CITA PRÈVIA

Les Juntes Municipals són òrgans de Gestió desconcentrats que possibiliten la participació dels ciutadans en el govern i l'administració de la Ciutat.

En les Juntes Municipals es poden realitzar les gestions següents:

1.- Registre General d'Entrada.
2.- Sol·licitud de Certificats d'Empadronament. (Cita prèvia obligatòria)
3.- Padró Municipal d'Habitants: Altes, baixes i modificacions  (Cita prèvia obligatòria)
4.- Sol·licitud del Bono Or i ambTU (EMT). (Cita prèvia obligatòria)
5.- Sol·licitud de Llicències d'Obra Menor.
6.- Sol·licitud de Llicències d'Activitats Innòcues.
7.- Sol·licitud de Llicències de Rètols publicitaris.
8.- Sol·licitud de Llicències de Lones publicitàries.
9.- Sol·licitud d'Autoritzacions d'Ocupació de Via Pública per a:

  • taules, cadires i tendals de café
  • cabines telefòniques
  • bastides d'obra

10.- Sol·licitud d'autorització per a la venda ambulant tradicional (castanyes, panotxes, minetes, etc.)
11.- Sol·licitud de subvencions d'Associacions del Districte.
12.- Informació i Atenció ciutadana

HORARI: De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.

Informació addicional

Localització de les Juntes municipals de Districte

 

Juntes Municipals de Districte