S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

L'Ajuntament de València comença a elaborar el Pla Integral per a la prevenció i atenció a dones en situació de prostitució

• El Pla s'elebora amb la col·laboració de la ciutadania

14/12/2022

El Servici d’Igualtat de l’Auntament treballa en l’elaboració d’un Pla Integral per previndre la prostitució i/o explotació sexual i per atendre a les dones que es veuen abocades a exercir-la.

De fet l'empresa adjudicatària ha posat ja en marxa la fase inicial del Pla: la diagnosi preliminar, un procés que oferira una imatge real de la situació a la ciutat i que permetrà, posteriorment, treballar en la planificació de mesures o accions d'acord amb els resultats obtinguts en esta primera fase.

Al ple de maig de 2022 el Govern Municipal de l'Ajuntament de València va aprovar una moció en la que instava a les diverses institucions amb competències en la matèria a donar suport al projecte de Llei Integral per a l'Abolició de la Prostitució i a treballar per abolir les causes estructurals que hi ha darrere d'ella. En un dels punts d'acord de la moció l'equip de govern es comprometia a iniciar els tràmits per a l'aprovació d'un Pla Integral per a la Prevenció i l'Atenció de dones en situació de prostitució i/o explotació sexual al municipi de València. Un document que permetrà analitzar el context actual i establir les actuacions a realitzar pels serveis municipals en coordinació amb altres administracions i teixit associatiu, que possibilite l'anàlisi i modificació de l'Ordenança de Prostitució a la ciutat de València.
El Pla s'elaborarà amb una vigència de quatre anys, des del moment de la seua aprovació i el seu àmbit d'actuació contemplarà la ciutat de València i els seus pobles. Després de la fase inicial de la diagnosi preliminar l'empresa adjudicatària deurà entregar al servici un informe amb la diagnosi definitiva i a partir d'ahí treballar el disseny i la redacció del Pla, que una vegada finalitzat haurà d'incloure un informe d'impacte de génere.
Este és el quart Pla que s'elabora des del Servici d'Igualtat de l'Ajuntament de València. El primer fou un Pla d'Igualtat entre homes i dones, el segon un Pla de Convivència per treballar la no discriminació i, en poc de temps, s'aprovarà el primer Pla LGTBI de la ciutat de València. En tots els casos, amb la participació de la ciutadania i de les entitats, tant en les fases de diagnosi com la implementació de les diverses mesures dels plans.
Tots estos plans formen part de les diverses iniciatives que es portant endavant des de la Delegació d'Igualtat de l'Ajuntament de València i tenen com a objectiu oferir informació i ferramentes que promoguen la igualtat i garantisquen un futur més just, lliure de maltractaments.