S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

L'Ajuntament augmenta la inversió en projectes d’educació per al desenvolupament

Maite Ibáñez explica que València contribuïx a crear un món més just, solidari i equitatiu

• Es destinen 300.000 euros per finançar projectes de les ONGD

25/04/2022

La Junta de Govern local ha aprovat este divendres la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament i la ciutadania global. Amb esta iniciativa, la regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració destina 300.000 euros per finançar projectes de les ONGD amb intervencions emmarcades en esta línia de treball, després d'un augment de 50.000 euros respecte a la convocatòria anterior.

 

"Les subvencions es destinen a fomentar les iniciatives de les ONGD per promoure una ciutadania crítica, reflexiva, informada i conscient sobre les desigualtats mundials", ha explicat la regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, en destacar que som una ciutat compromesa amb el bé comú i, per això, seguim contribuint a crear des del local un món més lliure, just, solidari i equitatiu. Ibáñez ha destacat l'augment pressupostari en passar dels 250.000 euros de l'any passat als 300.000 de l'actual.

Per a una modalitat d´esta convocatòria, destinada a projectes d´Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global, el finançament màxim per projecte podrà ser de 30.000 euros. I per a una altra modalitat, per a les accions que es desenvolupen en matèria de sensibilització social, la quantia podrà ser de fins a un màxim de 9.000 euros per projecte. La concessió de les subvencions es realitzarà seguint el procediment de concurrència competitiva, és a dir, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades sobre la base dels criteris de valoració fixats a les bases.

Per poder optar a la convocatòria, els projectes hauran de dirigir-se a impulsar el comerç just i el consum responsable, promoure l'educació per a la pau, la solidaritat i el desenvolupament, generant valors i actituds de solidaritat i justícia que contribuïsquen a la transformació social , promoure el respecte dels drets humans, impulsar iniciatives que prevegen el foment de l'equitat de gènere, la dimensió intercultural, la sostenibilitat ambiental, la participació i l'enfortiment del teixit social.

També es pretén difondre el contingut dels Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts a l'agenda 2030, fomentar una reflexió crítica sobre les causes de la desigualtat mundial i les seues conseqüències, millorar la qualitat dels recursos pedagògics al voltant de l'educació per al desenvolupament, mitjançant l'impuls de tallers i activitats que contribuïsquen a una percepció més gran de la societat valenciana cap als països empobrits. Així mateix, es pretén fomentar el voluntariat i la participació de la societat valenciana com a agent d'educació per al desenvolupament, enfortir el teixit social al voltant de l'ONGD promovent sinergies socials, desenvolupar iniciatives i propostes de caràcter innovador a l'àmbit de la sensibilització i l'educació per al desenvolupament i fomentar el treball en xarxa a l'àmbit de l'Educació per al Desenvolupament.

Els projectes presentats hauran d'alinear-se amb les línies estratègiques establertes al Pla Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2019-2022.

Recursos multimèdia

Maite Ibáñez