S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

València prosseguix amb una nova fase de renovació de carrers i voreres a la ciutat

• L'alcaldessa de València visita Arrancapins, on es desenvolupen obres de renovació de calçades i voreres

04/09/2023

  • L'alcaldessa de València visita les obres que es duen a terme estos dies en Arrancapins, al districte d’Extramurs
  • María José Catalá anuncia que en els pròxims anys s'incrementarà el pressupost municipal per a realitzar estes actuacions “que són vitals per als nostres barris”

L'alcaldessa de València, María José Catalá, ha visitat hui el barri d’Arrancapins on es desenvolupen obres de renovació de calçades i voreres que s’han dut a terme en els barris de la ciutat durant l'estiu "per disminuir les molèsties al veïnat". Estes actuacions formen part d’un projecte, encara en execució, que compta a un pressupost d’un milió d'euros i afecta barris com el d'Arrancapins, Benimaclet, El Pilar, i El Mercat, així com altres zones de la ciutat com la Gran Via o el pont d'Aragó.

“Vull que este tipus d'intervencions forme part del dia a dia de la ciutat. Són xicotetes actuacions que en realitat són grans perquè cuiden del xicotet”, ha manifestat l'alcaldessa qui, així mateix, ha assegurat que “l'equip de govern continuarà treballant perquè València siga una ciutat molt més cuidada en les qüestions bàsiques que preocupen el veïnat”.

Concretament, la renovació de calçades i voreres ja s'ha completat al carrer de Dolores Marqués del barri de Benimaclet, i ara prosseguix als carrers de Marqués de Cenete, Salas Quiroga, Albacete, Santa Teresa, Peu de la Creu i Mestre Racional. També han començat a renovar-se les voreres del pont d'Aragó amb rajoles de granit natural.

María José Catalá ha assenyalat que estes actuacions, que es realitzen durant els mesos d'estiu “per a ocasionar les menors molèsties”, tenen com a objectiu renovar voreres i calçades dels barris de la ciutat. “El nostre objectiu és incrementar cada any la dotació pressupostària per a portar avant estes obres que milloren, sens dubte, la qualitat de vida en els barris de la nostra ciutat”, explicat.

L'alcaldessa ha ressaltat que “amb estes intervencions l'equip de govern vol solucionar la multitud de deficiències, enfonsaments, roderes, sots i defectes trobats en determinades zones del paviment i que requerixen el reasfaltat complet per a ser reparats”. A més, ha afegit, “amb estes actuacions, que volem que arriben a tots els barris, aconseguim tindre uns carrers més nets i més segures per a vianants, ciclistes i conductors”..

María José Catalá ha assenyalat que estes actuacions, que es realitzen durant els mesos d'estiu “per a ocasionar les menors molèsties”, tenen com a objectiu renovar voreres i calçades dels barris de la ciutat. “El nostre objectiu és incrementar cada any la dotació pressupostària per a portar avant estes obres que milloren, sens dubte, la qualitat de vida en els barris de la nostra ciutat”, explicat.

L'alcaldessa ha ressaltat que “amb estes intervencions l'equip de govern vol solucionar la multitud de deficiències, enfonsaments, roderes, sots i defectes trobats en determinades zones del paviment i que requerixen el reasfaltat complet per a ser reparats”. A més, ha afegit, “amb estes actuacions, que volem que arriben a tots els barris, aconseguim tindre uns carrers més nets i més segures per a vianants, ciclistes i conductors”.

Segons el Servici de Coordinació d'Obres en la Via Pública i de Manteniment d'Infraestructures, al carrer d'Albacete existixen múltiples sots i forats, arribant el paviment al final de la seua vida útil, per la qual cosa es procedirà a renovar estos desperfectes, a fresar 5 centímetres en tota la superfície i executar una capa d'aglomerat nou amb àrids calcaris. Es repavimentarà també l'encreuament amb el carrer de Marvà i un tram d'esta fins al carrer de Jesús, ja que presenta múltiples peladures.

Quant al carrer del Marqués de Cenete, s'han detectat peladures, enfonsaments, sots i rases. A més, no existix rigola en el límit de la calçada amb vorada, per la qual cosa presenta múltiples zones en les quals s'acumulen les aigües de pluges generant tolls en l'aparcament. Per això, es realitzarà nous encintats amb rigoles que asseguren una eficaç evacuació de les aigües i una rasant per a la circulació adequada, fresar 5 centímetres tota la superfície i executar una capa d'aglomerat nou amb àrids calcaris que assegure un bon comportament enfront dels girs dels vehicles en estacionar.

I, finalment, el carrer de Salas Quiroga presenta múltiples forats en els aparcaments i defectes en les rigoles existents amb encintats de llamborda. A més, està senyalitzada com ciclocarrer per la qual cosa s'han d'extremar les precaucions en la rodadora perquè està sent utilitzada per ciclistes i vehicles de mobilitat personal, que necessiten unes condicions de rodadora més segures. Per això, es realitzaran nous encintats amb rigoles que asseguren una eficaç evacuació d'escolaments que no generen com ara desnivells perillosos per als usuaris que baixen dels vehicles, i dotar d'una rasant per a la circulació còmoda, fresar 5 centímetres tota la superfície i executar una capa d'aglomerat nou, tancada, amb àrids calcaris, que assegure un bon comportament i un rodament còmoda als ciclistes i usuaris de patinets.

Recursos multimèdia

María José Catalá