S'està cercant, espereu....

Parcs - València

Zonificació de Parcs

 

La zona coberta per cada un dels parcs de la ciutat de València es troba disponible a l'enllaç següent:

https://drive.google.com/open?id=1R88MlU7ELAWVJZfPpJn3WsWmIt0& usp=sharing

Sent la vista general de la zona coberta per cada parc la que es mostra a continuació:

Informació addicional

Dotacions materials i personals de cada parc

 

A més d'estos parcs operatius; administrativament hi ha un parc més, anomenat Servicis Generals, en el que estan destinats els vehicles assignats a les Unitats de Logística i Prevenció-Protecció Civil; així com aquells vehicles de la Unitat d'Intervenció que estan en estat de Reparació o Taller.