Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Pla de mobilitat urbana sostenible de València

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 6/2011 d’1 d’abril de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, l’Ajuntament, després de sotmetre a tràmit d’informació pública per un termini d’1 mes el Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat de València, publicant-lo en el BOP el 14 d’octubre de 2013, el termini del qual va finalitzar el 14 de novembre i estudiades l’al·legacions formulades, va procedir a l’aprovació definitiva en sessió Plenària de 27 de desembre de 2013.

Pla de mobilitat urbana sostenible

1. Introducció, objectius i antecedents
2. Anàlisi de la situació de partida
2.1. Marc territorial
2.2. Caracterització de la mobilitat urbana
2.3. Mobilitat de vianants

Descarregar pdf

2.4. Mobilitat amb bicicleta
2.5. Transport públic
2.6. Trànsit privat
2.7. Aparcament
2.8. Distribució urbana de mercaderies
2.9. Taxi
2.10. Anàlisi de les tecnologies aplicades a la mobilitat

3. Ferramentes de suport a l’anàlisi de la mobilitat
4. Diagnosi de mobilitat
5. Escenaris de mobilitat del Pla
6. Línies estratègiques i objectius d’actuació
7. Anàlisi comparativa de bones pràctiques

Descarregar pdf

Propostes d’actuació

Descarregar pdf

9. Programació de les propostes
10. Indicadors de seguiment del pla
11. Estudi de sostenibilitat
12. Conclusions
13. Annexos

Descarregar pdf

Anexo cartográfico

0-Portada i índex índice 1-Marc territorial 2-Característiques socioeconòmiques 3-Caracterització de la mobilitat 4- Transport (Vianant, Bicicleta, EMT) 4-Transport ( Metre, Autobús metropolità, Renfe, Viari, Estacionament, Taxi) 5-Escenaris de mobilitat 6-Propostes 7-Estudi de sostenibilitat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI