23/07/2017 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

El Portal de Transparència i Govern Obert Municipal, Font de Coneixement

ProgramaNou

  • Curs: 2016-2017
  • Àrea: 4. Educació per a la participació ciutadana
  • Dirigit a:
    • Educació Secundària Obligatòria 1r cicle
    • Educació Secundària Obligatòria 2n cicle
    • Ensenyances Postobligatòries: Batxiller Cicles Formatius i F.P.B.


Descripció.
Actualment la nostra societat demanda nous mecanismes per a garantir una major Transparència i estratègies per a un Bon Govern. Les dades obertes (Open Data) és una filosofia i pràctica que persegueix que les dades públiques estiguen disponibles de forma lliure a tothom, sense restriccions de copyright, patents o altres mecanismes de control. Les dades han de publicar-se ben estructurats i en formats coneguts que faciliten la seua reutilització.
El sector públic produeix una gran varietat d'informació interessant per a la ciutadania i empreses, com per exemple, informació social, econòmica, educativa, ,geogràfica, estadística, meteorològica o turística. Aquesta informació ofereix una gran font de coneixement sobre la realitat d ela nostra ciutat, incloent en moltes ocasions dades en temps real.
En la societat d ela informació, la ciutadania requereix adquirir una sèrie de competències digitals, entre les quals destaquen les capacitats per cercar informació, contrastar les fonts i descobrir el nostre entorn més immediat en les fonts diverses de coneixement. A la vegada cal possibilitar el contrast d’informació, la visió crítica de les mateixes. En definitiva cal potenciar el dret a saber, coneixent i utilitzant noves eines de coneixement.
L'obertura de dades del sector públic permet que qualsevol persona o organització puga construir sobre ells una nova idea que resulte en noves dades, coneixements, millorar processos, donar valor afegit als existents o fins i tot crear nous serveis. Per tant, té un considerable potencial econòmic i a més afavoreix la transparència, participació i col·laboració ciutadana, necessaris per a comptar amb un govern més obert.
Aquest programa pretén difondre el Portal de Transparència, per a açò pensem que mostrar els continguts que ofereix el portal pot ser de gran utilitat a l'hora de treballar, elaborar un projecte o arreplegar dades de rellevància que no sabíem que aquest incorporava; o simplement conèixer el nostre entorn a través del Portal. Amb tot el que engloba aquesta web, volem que la nostra finalitat siga per part del personal del Servei de Transparència i Govern Obert i del Servei de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, realitzar una exposició del reglament de Transparència i Bon Govern, així com promoure l'ús del Portal de Transparència i Dades Obertes com a font d'informació per a la ciutadania. En finalitzar la sessió es procedirà a reflexionar sobre l'exposició, analitzant els punts de major impacte per a l'alumnat i professorat, realitzant al seu torn, conclusions amb les seues respectives propostes de millora i suggeriments.

Objectius.
- Conèixer la ciutat a partir de les dades que ofereix el Portal.
- Dotar a l'alumnat i professorat d'un major coneixement respecte a la Transparència i el Govern Obert.
- Fomentar l'ús de les TICS.
- Interioritzar la importància de la Transparència i el Bon Govern.
- Crear hàbits de Democràcia Participativa.
- Mostrar al conjunt de la societat valenciana el bon ús del portal de Transparència i Dades Obertes.
- Potenciar la importància d'una ciutadania informada
- Posar a disposició del món educatiu el Portal de Transparència i Govern Obert com a font de coneixement i eina per treballar l’entorn.

Adreçat a:
E.S.O.1, E.S.0.2 i E.Post

Calendari i Horari.
El programa de formació consta d'una sessió d'una hora en el propi centre educatiu.

Aportacions de l'Ajuntament.
- Persones del Servici de Transparència i Govern Obert.i del Servici de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
- Es facilitaran suggeriments d'activitats relacionades.
- Es disposa de material didàctic de suport: “Coneixent la Transparència i el Govern Obert”.

Observacions.
- El centre educatiu ha de disposar d’un aula amb projector, ordinador i connexió a internet., o pissarra digital
- Es prioritzarà l'elecció dels centres que contemplen la realització d'altres activitats en relació amb la Transparència i el Bon Govern.

Informació.
Esta formació “Coneixent el Portal de Transparència i Govern Obert”, és un dels temes que s'engloba dins del Programa “Democràcia Participativa”.

Col·laboració.
STiGOV: Servici de Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament de València.
SERTIC: Servici de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació de l’Ajuntament de València.

LogoBlau
LogoRegidoria
|

ATENCIÓ AL CIUDATADÀ


PROJECTES EDUCATIUS

Oferta educativa 2016-2017
Normes de participació

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS

PER WEB:

Formulari de sol.licitud


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI