23/07/2017 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Campanya - Concurs "València, una Ciutat Transparent. Educació en Transparència i Govern Obert"

ProgramaNou

 • Curs: 2016-2017
 • Àrea: 8. Campanyes - Concursos
 • Dirigit a:
  • Educació Secundària Obligatòria 1r cicle
  • Educació Secundària Obligatòria 2n cicle
  • Universitat Popular
  • Ensenyances Postobligatòries: Batxiller Cicles Formatius i F.P.B.


Descripció.
La transparència té com a objectiu ampliar i reforçar la nitidesa de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació i establir les obligacions de Bon Govern que han de complir els responsables públics. Al seu torn, el “principi de publicitat activa” és proporcionar i difondre constantment la informació pública de las administracions , posant-la a disposició de la ciutadania, de manera clara, objectiva i accesible.
El concurs té com a finalitat aconseguir un major aprofundiment en el coneixement sobre la Transparència, el Bon Govern i el Portal de Transparència i Govern Obert de València, mitjançant la implicació conjunta de professorat i alumnat.
La campanya educativa vol afavorir l’acostament de l’alumnat a la cultura de transparència i govern obert per a aconseguir una ciutadania més informada i activa amb els seu dret a saber. Es pretén que tant alumnat com a professorat aprofundisquen en la importància del Bon Govern, expressant els problemes que comporta el mal govern i per contra els avantatges que les bones pràctiques en transparència i publicitat activa suposen per a la ciutadania.
Aquest Concurs es planteja amb la finalitat d'interioritzar la cultura de Govern Obert i aconseguir un major compromís i de la ciutadania amb la defensa i ús del seu dret a saber .
Es plantegen tres modalitats de participación: elaborar un audiovisual, un joc de taula o una redacció. Les bases del concurs detallaran els requisits i característiques que demanda cada modalitat de treball. En totes elles es premiarà l'originalitat de tractament de la temàtica i per tant es valorarà la innovació, la creativitat i el dinamisme per part dels concursants.
Amb açò, es pretén brindar l'oportunitat de reflexionar i aportar suggeriments, crítiques i propostes sobre les bones pràctiques de transparència reflectides dins del nostre context de societat i governabilitat actual. S'hauran de realitzar sessions per aules (en el propi centre educatiu) on es formarà a l'alumnat en un procediment d'anàlisi i recollida d'informació sobre la Transparència i el Bon Govern. Posteriorment el professorat procedirà a informar al alumnat quant a publicitat activa es refereix i es començarà a donar propostes per al disseny del treball. Finalment es procedirà a mostrar el treball realitzat, conjuntament, aportant conclusions i reflexions finals. Una vegada enviats els resultats, si el centre queda entre els finalistes s'acudirà a l'Ajuntament de València per a realitzar una sessió conjunta de presentación dels treballs i el lliurament dels premis o distincions, en una jornada de portes obertes.
Els treballs guanyadors: redaccions, audiovisuals o jocs de taula, rebran un diploma i diversos premis. Els treballs serán posat a disposició de la ciutadania mitjançant el Portal de Transparéncia i Govern Obert i altres suports de l'Ajuntament de València.

Objectius.
- Conèixer i interioritzar la importància de la Transparència i el Bon Govern.
- Potenciar la Publicitat Activa i promoure el Dret a Saber.
- Sensibilitzar i visibilizar al conjunt de la societat valenciana la idea del bon ús de pràctiques de Transparència amb els treballs realitzats.
- Promoure la participació i cooperació entre alumnat i professorat.
- Fomentar l'ús de les TICS: conèixer la ciutat a partir de les dades que ofereix el Portal.
- Promoure l'anàlisi dels principals problemes del mal Govern i els factors beneficiosos que per contra, porta amb si la Transparència i el Bon Govern.
- Potenciar l'ús de la informació municipal per a conèixer l'entorn i el funcionament de la democràcia.
- Augmentar el compromís ciutadà amb el dret a saber.

Adreçat a:
E.S.O. 1, E.S.O. 2., Ed Post i U.P.

Calendari i Horari.
- Al llarg del curs, les tutories organitzaran les sessions de treball dins del calendari escolar, afavorint la interiorització de la temàtica entorn de la Transparència i Bon Govern.
- Una vegada finalitzats els treballs, en cada centre s'acordarà procedir a la visualització de tots ells. Finalment el tribunal valorarà els treballs realitzats.
- Es realitzarà un acte final en directe en l'Ajuntament de València el dia acordat en el qual estaran convidats els finalistes del concurs.
- Les bases de la convocatòria es podran consultar en la pàgina web de l'Ajuntament http://www.valencia.es/educacion, apartat “Campanyes Municipals”. Es comunicarà la publicació de les bases per correu electrònic als centres educatius de la ciutat.

Aportacions de l'Ajuntament.
- Difusió Projectes Educatius.
- Organiza Delegació de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana de l’Ajuntament de València.
- Premis segons les Bases.

Observacions.
- Es disposa de material didàctic de suport: "Coneixent la transparència i el Goven Obert".
- Materials entorn de la temàtica de Transparència i Bon Govern.

Col·laboració.
Delegació de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana de l’Ajuntament de València.

logoGovernObert
logoServiciTrasparencia
|

ATENCIÓ AL CIUDATADÀ


PROJECTES EDUCATIUS

Oferta educativa 2016-2017
Normes de participació

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS

PER WEB:

Formulari de sol.licitud


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI