27/07/2017 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

PROJECTES EDUCATIUS

NORMES DE PARTICIPACIÓ

Qui pot participar:
Tots els centres educatius de la ciutat de València que reunisquen les condicions especificades en cada programa.

Com sol·licitar-ho:
- Cal omplir i remetre el formulari de sol·licitud de participació a través de la web.
- Cal omplir una sol·licitud per a cada grup/aula.

Data de sol·licitud:
- Terminis per als programes o propostes educatives: de l’1 al 30 de setembre de 2016.
- La data per a participar en cada campanya o concurs s’especificarà a través de la difusió de les Bases en el lloc www.valencia.es/educacion - campanyes municipals - nom de la campanya o concurs.
- La data per a participar en els Projectes d’Innovació Educativa es comunicarà prèviament al seu desenvolupament als centres, tant per correu electrònic com per la web de l’Ajuntament.

Concessió d’activitats:
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es procedirà a la concessió de les activitats tenint en compte:
-Justificació de la sol·licitud realitzada pel centre, dins de la seua Programació General Anual -PGA- .
-Percentatge d’alumnat d’educació compensatòria que tinga el centre, de forma que així s’atenga aquelles famílies en situació de desavantatge social o amb dificultats socioeconòmiques.
-Nombre de grups planificats per programa, fins a completar-ho.
-Criteris específics per a la realització de cada activitat establits en cada proposta educativa.

La notificació de la concessió d’activitats al centre educatiu es remetrà al correu electrònic del centre.

El professorat que sol·licita el programa es compromet a:
- Confirmar la seua participació a sccproyectosed@valencia.es en el termini màxim de cinc dies, a la recepció del correu electrònic enviat des de la Secció Projectes Educatius. Passat este període sense confirmar l’assignació per part del centre educatiu s’anul·larà la concessió de l’activitat educativa.
-Col·laborar en el bon exercici de l’activitat.
-Assumir les condicions específiques indicades en cada programa.
-Responsabilitzar-se del seu grup durant el desenvolupament del programa: aula o visita/itinerari.
-És imprescindible la seua presència durant tota l’activitat.
-Comunicar amb 5 dies d’antelació les variacions o anul·lacions de la seua petició.
-Omplir i tornar omplit a la Secció de Projectes Educatius, el qüestionari d’avaluació de qualitat del programa o activitat realitzada, a través del correu electrònic sccproyectosed@valencia.es.

Altres informacions:
-El cost dels desplaçaments anirà a càrrec dels participants.
-Quan, per les característiques del seu grup, es considere convenient algun aclariment o modificació es contactarà amb la tècnica o el tècnic responsable del programa.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI