27/07/2017 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

PROPOSTES EDUCATIVES

“La primera tasca de l’educació és agitar la vida, però deixar-la lliure perquè es desenvolupe.”
Maria Montessori

Les propostes educatives de la ciutat de València tenen com a objectiu contribuir que la ciutat siga un agent actiu en l’educació de la seua ciutadania. Des d’esta voluntat nostres propostes es basen en tres conceptes fonamentals: transversalitat, participació i proximitat. Així mateix, totes les actuacions es desenvoluparan des d’una perspectiva de gènere i amb la participació de la comunitat educativa.

INTRODUCCIÓ TÈCNICA

La Secció Projectes Educatius del Servici d’Educació gestiona les Propostes Educatives que es planifiquen des de la corporació municipal de València. Estes propostes estan emmarcades en els principis continguts en:

- "Associació Internacional de Ciutats Educadores"
-"Escoles Associades a la UNESCO"
- "La ciutat de les xiquetes i dels xiquets"

La Secció Projectes Educatius ha coordinat les actuacions de diverses delegacions municipals, conselleries i altres institucions públiques, així com dels organismes col·laboradors, a fi d’unir les accions formatives que es proposen als centres educatius de la ciutat durant el període escolar 2016-2017.

Incorporem nous programes i campanyes basats en els suggeriments que ens arriben a través dels qüestionaris d’avaluació que ens remet el professorat participant en les nostres activitats. També desenvoluparem nous programes d’innovació educativa, seguint un procés d’actualització, dinàmic i obert a les noves propostes.

A través de la pàgina web de l’Ajuntament de València facilitem l’accés a les activitats que s’arrepleguen. Les propostes d’activitats educatives es mostren amb un índex temàtic (àrees) i per edats (etapes, cicles i nivells educatius) dels/de les destinataris/àries. Cada proposta educativa es reflectix en una fitxa que proporciona la informació i definix les principals característiques per a conéixer el seu desenvolupament.

Per a sol·licitar una activitat educativa es requerix l’ompliment del formulari de sol·licitud de participació en la web municipal. Esta sol·licitud arriba al personal tècnic responsable que realitzarà la planificació i temporalització de cada programa segons es descriu en l’apartat Normes de participació.

Finalment, s’indica la descripció de les abreviatures referents a etapa, cicle i nivell educatiu a tindre en compte per a realitzar la sol·licitud de les propostes d’activitats educatives.

Descripció de les abreviatures referents a Etapa, Cicle i Nivell Educatiu
E.I. Educació Infantil
E.I.2 Educació Infantil Segon Cicle
E.P. Educació Primària
E.P.1 Educació Primària Primer Cicle
E.P.2 Educació Primària Segon Cicle
E.P.3 Educació Primària Tercer Cicle
E.S.O. Educació Secundària Obligatòria
E.S.O.1 Educació Secundària Obligatòria Primer Cicle
E.S.O.2 Educació Secundària Obligatòria Segon Cicle
E.Post Ensenyances Postobligatòria: Batxiller, Cicles Formatius i Formació Professional Bàsica
E.E. Educació Especial
U.P. Universitat Popular


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI