15/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
26-06-2015
Hora:
09:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-ALCALDIA.- Proposa designar vocals titular i suplent en el Consell de Navegació i Port del Port de València.
  Expediente .- E-00601-2015-000051-00 - Aprovat
 • 0002.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de maig de 2015.
  Expediente .- E-04302-2015-000019-00 - Aprovat
 • 0003.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa suspendre el procediment obert per a l'execució de les obres de construcció del carril bici en la ronda interior de la ciutat de València.
  Expediente .- E-04101-2015-000016-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el contracte per als servicis del programa de seguiment dels beneficiaris de les ajudes SEED.
  Expediente .- E-00202-2015-000044-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació per a l'abonament de les factures pels gastos d'organització de l'acte de presentació de la Webserie ‘Growing Geeks’.
  Expediente .- E-00202-2015-000057-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Gestión Tributaria Territorial, SAU, per servicis informàtics prestats per al manteniment de l'aplicatiu SIGT.
  Expediente .- E-00801-2015-000076-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de la factura corresponent a setembre de 2014 pels servicis de retirada de vehicles de la via pública i depositats més de dos mesos (retirats juliol 2014) en tràmit o eliminats.
  Expediente .- E-01401-2015-003694-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de la factura corresponent a octubre de 2014 pels servicis de retirada de vehicles de la via pública i depositats més de dos mesos (retirats agost 2014) en tràmit o eliminats.
  Expediente .- E-01401-2015-003782-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la liquidació del contracte de servici de retirada de vehicles en la via pública adjudicat a la UTE Servicleop-Cleop.
  Expediente .- E-01801-2015-001451-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ).- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor d’Artes Gráficas Juan Sáez, SL.
  Expediente .- E-02307-2015-000663-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de les factures corresponents a la impartició de la docència d'anglés per al programa de beques municipals ‘La meua primera experiència laboral’.
  Expediente .- E-02902-2014-000084-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació de maig 2015 de les obres de renovació d'infraestructures als carrers de Sagunt i de Pepita.
  Expediente .- E-03301-2015-000160-00 - Aprovat
 • 0012.-PRECS I PREGUNTES
 • 0013(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Gestión Tributaria Territorial, SAU, per servicis informàtics prestats per al manteniment de l'aplicatiu SIGT.
  Expediente .- E-00801-2015-000082-00 - Aprovat
 • 0014(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la infraestructura de la Fira de Juliol 2015, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2015-000009-00 - Aprovat
 • 0015(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis d'assistència tècnica, instal·lació, muntatge, manteniment i desmuntatge d'infraestructures amb el desplegament tècnic i humà necessari per als actes programats en els Jardins del Palau amb ocasió de la Fira de Juliol 2015, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2015-000058-00 - Aprovat
 • 0016(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el subministrament de clavellons amb destinació a la ‘Batalla de Flors' de la Fira de Juliol 2015.
  Expediente .- E-04101-2015-000042-00 - Aprovat
 • 0017(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici per a l'execució del programa ‘Viu l'estiu’ del Servici de Drogodependències de la Regidoria de Sanitat i Consum, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2015-000023-00 - Aprovat
 • 0018(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar la realització d’una campanya de publicitat amb motiu de la Fira de Juliol 2015.
  Expediente .- E-04103-2015-000073-00 - Aprovat
 • 0019(E).-ALCALDIA.- Dóna compte de la seua resolució d'estructuració del govern municipal en Àrees i Delegacions.
  Quedar assabentat
 • 0020(E).-ALCALDIA.- Dóna compte de la seua resolució per la qual es deleguen facultats resolutòries en la Junta de Govern Local.
  Quedar assabentat
 • 0021(E).-ALCALDIA.- Proposa determinar el nombre i règim del personal eventual.
  Expediente .- E-00601-2015-000054-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI