Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
12-07-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 12 DE JULIO DE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 5 de juliol de 2019.
  Aprovat
 • 0002.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a la Federació d'Associacions de Veïns de València.
  Expediente .- E-00201-2019-000021-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que té a l'Ajuntament per apartat del Recurs PO núm. 4/91/17, interposat contra Resolució de la directora general de Comerç i Consum que declarava zones de gran afluència turística al municipi de València.
  Expediente .- E-00501-2019-000228-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 495/17, interposat contra la declaració de clandestinitat i ordre de retirada d'uns suports publicitaris.
  Expediente .- E-00501-2019-000213-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 50/18, interposat contra la declaració de clandestinitat i ordre de retirada de dos suports publicitaris.
  Expediente .- E-00501-2019-000212-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 418/14, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000220-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 130/18, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000224-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 13/19, de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000218-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 81/19, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000216-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 495/18, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000217-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 513/18, de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000215-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de juny de 2019.
  Expediente .- E-04302-2019-000008-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament com a personal funcionari de carrera en plaça d'oficial/a Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2016-000302-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a una funcionària en concepte d'ajuda d'estudis.
  Expediente .- E-01101-2018-001154-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a una funcionària en concepte d'ajuda d'estudis.
  Expediente .- E-01101-2018-003983-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda d'estudis.
  Expediente .- E-01101-2018-003439-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a una funcionària en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
  Expediente .- E-01101-2019-000222-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
  Expediente .- E-01101-2019-000234-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar al personal adscrit al Servici Devesa-Albufera una quantitat en concepte de plus de desplaçament corresponent als mesos d'octubre a desembre de 2018.
  Expediente .- E-01101-2019-000283-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar al personal adscrit al Servici Devesa-Albufera una quantitat en concepte de plus de desplaçament corresponent als mesos de gener a abril de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-001043-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar al personal adscrit als casals d'esplai del Saler y l'Horta de Rocafort una quantitat en concepte de plus de desplaçament corresponent al tercer trimestre de 2018.
  Expediente .- E-01101-2019-000326-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar al personal adscrit als casals d'esplai del Saler y l'Horta de Rocafort una quantitat en concepte de plus de desplaçament corresponent al primer trimestre de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-002801-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar a personal adscrit al Servici de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil una quantitat en concepte de plus de desplaçament al Saler corresponent al quart trimestre de 2018.
  Expediente .- E-01101-2019-000337-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar a personal adscrit al Servici de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil una quantitat en concepte de plus de desplaçament al Saler corresponent al primer trimestre de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-002643-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar a personal adscrit al Servicio de Policia Local una quantitat en concepte de plus de desplaçament a la 'Casa forestal del Saler' corresponent a setembre de 2018.
  Expediente .- E-01101-2019-000335-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar a personal adscrit al Servicio de Pobles de València una quantitat en concepte de plus de desplaçament corresponent als mesos de setembre a desembre de 2018.
  Expediente .- E-01101-2019-000288-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar a personal adscrit al Servicio de Pobles de València una quantitat en concepte de plus de desplaçament corresponent als mesos de gener a abril de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-002644-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de maig i juny de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-002783-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar el grau de desenvolupament professional (GDP) d'un bomber.
  Expediente .- E-01101-2018-002253-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar el grau de desenvolupament professional (GDP) d'un professor de banda saxofon alt.
  Expediente .- E-01101-2018-002676-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar el grau de desenvolupament professional (GDP) i autoritzar i disposar el gasto dels imports mensuals corresponents a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2018-003295-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer a un agent de la Policia Local el venciment del sisé trienni del subgrup C1 de titulació i la regularització del grau de desenvolupament professional (GDP).
  Expediente .- E-01101-2019-000248-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí d'una auxiliar administrativa en el lloc de treball referència núm. 358, en el Servici de Personal.
  Expediente .- E-01101-2019-002867-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2019-002920-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2019-002927-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar en situació administrativa d'excedència voluntària per interés particular un professor de música piano.
  Expediente .- E-01101-2019-002889-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte de personal del programa EMCORD 2018-2019.
  Expediente .- E-01101-2018-004952-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte de personal del programa EMCORP 2018-2019.
  Expediente .- E-01101-2018-004953-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la finalització de la comissió de servicis a la Diputació de València i declarar l'interessat en situació de servicis especials en plaça de tècnic de gestió de patrimoni històric i cultura.
  Expediente .- E-01101-2019-002768-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de construcció de carrils bici seleccionats en consultes ciutadanes d'inversions en barri 2017 i 2018, dividit en 4 lots, acceptar la proposta formulada per la Mesa de Contractació, classificar les proposicions i requerir la millor oferta respecte de cadascun dels lots, prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2018-000113-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de reforma i adequació de la instal·lació de climatització del Museu Faller.
  Expediente .- E-04101-2018-000196-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució núm. 733/19, de 4 de juliol, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
  Expediente .- E-04101-2019-000003-00 - Quedar assabentat
 • 0043.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error material contingut en el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació de la prestació dels servicis d'impressió en modalitat de pagament per còpia a l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-04101-2019-000048-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/003557.
  Expediente .- E-05305-2019-000030-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de José Ballester Gozalvo (antic carrer de Pavia).
  Expediente .- E-05307-2017-000101-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de l'import corresponent a l'impost de béns immobles de l'exercici 2019 d'un local arrendat situat a l'avinguda del General Avilés.
  Expediente .- E-05307-2019-000084-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar preus contradictoris del contracte d'obres de millora de fusteria exterior i vidres a la futura alcaldia de Cases de Bàrcena.
  Expediente .- E-01201-2018-000719-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa ampliar el termini d'execució de les obres de millora de fusteria exterior i vidres a la futura alcaldia de Cases de Bàrcena.
  Expediente .- E-01201-2018-000719-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa ampliar el termini d'execució de les obres de 'la Punta: reconversió de font en el xalet de Bartual'.
  Expediente .- E-01201-2019-000086-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa ampliar el termini d'execució de les obres de restauració i rehabilitació de l'Alqueria dels Moros.
  Expediente .- E-01201-2017-000528-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la certificació núm 6-final de les obres de reordenació i rehabilitació de l'Alcaldia de Massarrojos.
  Expediente .- E-01201-2019-000465-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa adjudicar el contracte d'obres de millora al CEIP 'Gent menuda' de Natzaret.
  Expediente .- E-01201-2019-000327-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el pla de seguretat i salut de les obres de millora a l'escoleta infantil municipal 'Pardalets'.
  Expediente .- E-01201-2019-000510-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el pla de seguretat i salut de les obres de millora a l'escoleta infantil municipal 'Quatre Carreres'.
  Expediente .- E-01201-2019-000511-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa concedir un fraccionament de pagament.
  Expediente .- E-01309-2019-000576-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa concedir un fraccionament de pagament.
  Expediente .- E-01309-2019-000889-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa concedir un fraccionament de pagament.
  Expediente .- E-01309-2019-001502-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa concedir un fraccionament de deute.
  Expediente .- E-01309-2019-001711-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa suspendre el cobrament del preu públic per a visitar el Museu Faller de València fins a l'1 d'octubre de 2019.
  Expediente .- E-01904-2019-000795-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures derivades de la prestació de diversos servicis.
  Expediente .- E-01905-2019-000323-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de l'aportació de 2018 a favor de la Fundació Chirivella Soriano de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-02000-2018-000022-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació per al segon pagament de la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Fundación Secretariado Gitano per a l'execució del programa de promoció social i laboral de la dona gitana 'Opre Romnia'.
  Expediente .- E-02201-2016-000222-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Acción Contra el Paro del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les ajudes de servicis socials per a sufragar els gastos de menjador escolar del curs 2018-2019 corresponents al passat mes d'abril.
  Expediente .- E-02201-2018-000079-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les ajudes de servicis socials per a sufragar els gastos de menjador escolar per protecció durant el curs 2018-2019 corresponents al passat mes d'abril.
  Expediente .- E-02201-2018-000146-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per Servitec Tecnics Associats del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
  Expediente .- E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de subministrament de climatització al Centre Municipal de Servicis Socials Quatre Carreres.
  Expediente .- E-02201-2019-000140-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de subministrament d'equipament per al Centre d'Atenció a Persones sense Sostre.
  Expediente .- E-02201-2019-000150-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de diverses targetes d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda.
  Expediente .- O-02221-2019-000063-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió i renovació de diverses targetes d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda.
  Expediente .- O-02221-2019-000064-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió i renovació de diverses targetes d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda.
  Expediente .- O-02221-2019-000065-00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa denegar la concessió de diverses targetes d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda.
  Expediente .- O-02221-2019-000066-00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa denegar la renovació de la targeta d'estacionament per a un vehicle que transporta persona amb discapacitat que presenta mobilitat reduïda.
  Expediente .- E-02221-2017-000597-00 - Aprovat
 • 0074.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació de la renovació d'una targeta europea d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
  Expediente .- E-02201-2019-000144-00 - Aprovat
 • 0075.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la primera anualitat del conveni de col·laboració amb Médicos del Mundo per a dur a terme el programa d'atenció sociosanitària 'Bus solidari' amb població que exercix la prostitució a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02230-2017-000033-00 - Aprovat
 • 0076.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament 2019.
  Expediente .- E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
 • 0077.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir els premis del Concurs d'Art Floral 2019 de la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02301-2019-000088-00 - Aprovat
 • 0078.-CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa adjudicar el contracte de subministrament de material d'oficina personalitzat al CEMAS.
  Expediente .- E-02350-2019-000013-00 - Aprovat
 • 0079.-CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa adjudicar el contracte del servici de creació i manteniment tècnic inicial d'una web per al CEMAS.
  Expediente .- E-02350-2019-000017-00 - Aprovat
 • 0080.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra i preus del projecte 'Renovació canonada DN 350 des del carrer de la Blanqueria fins a la plaça de Tetuan per canonada FD DN 600 València'.
  Expediente .- E-02701-2015-000773-00 - Aprovat
 • 0081.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Edifici de vigilància i control d'accés a la planta potabilitzadora de la Presa (Manises)' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
  Expediente .- E-02701-2018-000523-00 - Aprovat
 • 0082.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar l'abocament d'aigua procedent del nivell freàtic com a conseqüència d'una obra a l'avinguda d'Antonio Ferrandis.
  Expediente .- E-02701-2019-000288-00 - Aprovat
 • 0083.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la relació de liquidació d'ingrés núm. 3763 i les factures derivades d'esta.
  Expediente .- E-02701-2019-000347-00 - Aprovat
 • 0084.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el reconeixement de drets i les relacions de liquidacions d'ingressos derivats de la tarifa especial d'inversions de proveïment d'aigua, dels ingressos totals del servici i de la recaptació en concepte de tarifa d'aportació per extensió de xarxa corresponents al passat mes de maig.
  Expediente .- E-02701-2019-000359-00 - Aprovat
 • 0085.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3575.
  Expediente .- E-02801-2018-001496-00 - Aprovat
 • 0086.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3633.
  Expediente .- E-02801-2019-000995-00 - Aprovat
 • 0087.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3634.
  Expediente .- E-02801-2019-000996-00 - Aprovat
 • 0088.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3658.
  Expediente .- E-02801-2019-000997-00 - Aprovat
 • 0089.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3659.
  Expediente .- E-02801-2019-000990-00 - Aprovat
 • 0090.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3660.
  Expediente .- E-02801-2019-000998-00 - Aprovat
 • 0091.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3664.
  Expediente .- E-02801-2019-000999-00 - Aprovat
 • 0092.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3668.
  Expediente .- E-02801-2019-001000-00 - Aprovat
 • 0093.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3757.
  Expediente .- E-02801-2019-001002-00 - Aprovat
 • 0094.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3758.
  Expediente .- E-02801-2019-001003-00 - Aprovat
 • 0095.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3759.
  Expediente .- E-02801-2019-001004-00 - Aprovat
 • 0096.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3878.
  Expediente .- E-02801-2019-001006-00 - Aprovat
 • 0097.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3898.
  Expediente .- E-02801-2019-001007-00 - Aprovat
 • 0098.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3939.
  Expediente .- E-02801-2019-001114-00 - Aprovat
 • 0099.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa arxivar l'expedient d'extinció del dret de concessió de diverses parades del mercat de Jesús-Patraix per fraccionament de pagament.
  Expediente .- E-02901-2019-000457-00 - Aprovat
 • 0100.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa arxivar l'expedient d'extinció del dret de concessió de diverses parades dels mercats de Jesús-Patraix i de Russafa per fraccionament de pagament.
  Expediente .- E-02901-2019-000458-00 - Aprovat
 • 0101.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa arxivar l'expedient d'extinció del dret de concessió d'una parada del mercat de Castella per fraccionament de pagament.
  Expediente .- E-02901-2019-000468-00 - Aprovat
 • 0102.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa arxivar l'expedient d'extinció del dret de concessió d'una parada del mercat de Russafa per fraccionament de pagament.
  Expediente .- E-02901-2019-000471-00 - Aprovat
 • 0103.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar un epígraf en una parada del mercat de Castella.
  Expediente .- E-02901-2019-000063-00 - Aprovat
 • 0104.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar un epígraf en una parada del mercat de Castella.
  Expediente .- E-02901-2019-000171-00 - Aprovat
 • 0105.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar la sol·licitud d'epígraf en una parada del mercat de Castella.
  Expediente .- E-02901-2019-000172-00 - Aprovat
 • 0106.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar una sol·licitud d'activitat d'orxateria i venda de sucs en diverses parades del Mercat Central.
  Expediente .- E-02901-2019-000564-00 - Aprovat
 • 0107.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar l'ampliació d'epígraf en una parada del mercat de Mossen Sorell.
  Expediente .- E-02901-2019-001053-00 - Aprovat
 • 0108.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar l'ampliació d'epígraf en diverses parades del mercat de Rojas Clemente.
  Expediente .- E-02901-2019-001366-00 - Aprovat
 • 0109.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar la sol·licitud de creació d'un epígraf de productes alimentaris internacionals.
  Expediente .- E-02901-2019-001492-00 - Aprovat
 • 0110.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar la realització d'obres en diverses parades del Mercat Central.
  Expediente .- E-02901-2019-000384-00 - Aprovat
 • 0111.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar la realització d'obres en diverses parades del mercat de Russafa.
  Expediente .- E-02901-2019-001429-00 - Aprovat
 • 0112.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar la realització d'obres en diverses parades del mercat de Castella.
  Expediente .- E-02901-2019-001508-00 - Aprovat
 • 0113.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar el traspàs d'una parada del mercat del Cabanyal.
  Expediente .- E-02901-2019-001502-00 - Aprovat
 • 0114.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa acceptar la renúncia a diverses parades del mercat de Rojas Clemente.
  Expediente .- E-02901-2019-001519-00 - Aprovat
 • 0115.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa acceptar la renúncia a diverses parades del mercat de Benicalap.
  Expediente .- E-02901-2019-001529-00 - Aprovat
 • 0116.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa acceptar la renúncia a diverses parades del Mercat Central.
  Expediente .- E-02901-2019-001551-00 - Aprovat
 • 0117.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa arxivar l'expedient incoat per l'abandó de l'activitat de venda de diverses parades del mercat de Russafa.
  Expediente .- E-02901-2019-000191-00 - Aprovat
 • 0118.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa arxivar l'expedient incoat per l'abandó de l'activitat de venda de diverses parades del Mercat Central.
  Expediente .- E-02901-2019-000755-00 - Aprovat
 • 0119.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa arxivar l'expedient incoat per l'abandó de l'activitat de venda de diverses parades del mercat de Russafa.
  Expediente .- E-02901-2019-000941-00 - Aprovat
 • 0120.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa arxivar l'expedient incoat per l'abandó de l'activitat de venda de diverses parades del Mercat Central.
  Expediente .- E-02901-2019-001313-00 - Aprovat
 • 0121.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa extingir el dret de concessió de diverses parades del mercat de Russafa.
  Expediente .- E-02901-2019-000619-00 - Aprovat
 • 0122.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa extingir el dret de concessió de diverses parades del Mercat Central.
  Expediente .- E-02901-2019-001052-00 - Aprovat
 • 0123.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa comunicar el resultat favorable del procediment de comprovació dels requisits necessaris per a mantindre la titularitat de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
  Expediente .- E-02901-2019-001388-00 - Aprovat
 • 0124.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa comunicar el resultat favorable del procediment de comprovació dels requisits necessaris per a mantindre la titularitat de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
  Expediente .- E-02901-2019-001407-00 - Aprovat
 • 0125.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa comunicar el resultat favorable del procediment de comprovació dels requisits necessaris per a mantindre la titularitat de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
  Expediente .- E-02901-2019-001420-00 - Aprovat
 • 0126.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa comunicar el resultat favorable del procediment de comprovació dels requisits necessaris per a mantindre la titularitat de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
  Expediente .- E-02901-2019-001450-00 - Aprovat
 • 0127.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa comunicar el resultat favorable del procediment de comprovació dels requisits necessaris per a mantindre la titularitat de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
  Expediente .- E-02901-2019-001449-00 - Aprovat
 • 0128.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa comunicar el resultat favorable del procediment de comprovació dels requisits necessaris per a mantindre la titularitat de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
  Expediente .- E-02901-2019-001311-00 - Aprovat
 • 0129.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa comunicar el resultat favorable del procediment de comprovació dels requisits necessaris per a mantindre la titularitat de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
  Expediente .- E-02901-2019-001451-00 - Aprovat
 • 0130.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa comunicar el resultat favorable del procediment de comprovació dels requisits necessaris per a mantindre la titularitat de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
  Expediente .- E-02901-2019-001310-00 - Aprovat
 • 0131.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa comunicar el resultat favorable del procediment de comprovació dels requisits necessaris per a mantindre la titularitat de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
  Expediente .- E-02901-2019-001409-00 - Aprovat
 • 0132.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar un dependent en diverses parades del Mercat Central.
  Expediente .- E-02901-2019-001563-00 - Aprovat
 • 0133.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar una sol·licitud d'autorització d'un venedor familiar en diverses parades del mercat del Cabanyal.
  Expediente .- E-02901-2019-001269-00 - Aprovat
 • 0134.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa extingir una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
  Expediente .- E-02901-2019-001345-00 - Aprovat
 • 0135.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar a LABORA Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades (Avalem Joves) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2018-2019).
  Expediente .- E-02902-2018-002325-00 - Aprovat
 • 0136.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa resoldre l'adjudicació de l'ús temporal d'un despatx situat al Centre de Recursos Empresarials i d'Emprenedoria 'Petxina'.
  Expediente .- E-02902-2019-000069-00 - Aprovat
 • 0137.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2018'.
  Expediente .- E-02902-2019-001368-00 - Aprovat
 • 0138.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa adjudicar el contracte de subministrament de llibres d'anglés per a cursos intensius.
  Expediente .- E-02902-2019-001406-00 - Aprovat
 • 0139.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de la modificació puntual del PGOU per a canvi de qualificació d'una parcel·la situada al carrer de Joaquín Marín (Benimàmet).
  Expediente .- E-03001-2019-000200-00 - Aprovat
 • 0140.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Bétera (Benimàmet).
  Expediente .- E-03103-2018-000013-00 - Aprovat
 • 0141.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa rebre formalment les obres denominades 'Ampliació de vorera al carrer de Santa Cruz de Tenerife entre el carrer del Músic Ayllón i la plaça de Magúncia' i aprovar la certificació final de les referides obres.
  Expediente .- E-03301-2018-000135-00 - Aprovat
 • 0142.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa nomenar director d'obres i coordinador de seguretat i salut i aprovar el pla de seguretat i salut en les obres denominades 'Adaptació per a vianants del carrer de l'Arquebisbe Olaechea encreuament amb carrer de Sant Marcel·lí'.
  Expediente .- E-03301-2018-000140-00 - Aprovat
 • 0143.-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa adjudicar el contracte menor del servici de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut durant el subministrament i instal·lació de bancs al barri d'Extramurs.
  Expediente .- E-03401-2019-000297-00 - Aprovat
 • 0144.-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència de modificació de la rasant de la vorera per a la supressió de la barrera arquitectònica en un local situat a l'avinguda d'Aragó.
  Expediente .- E-03401-2019-000298-00 - Aprovat
 • 0145.-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa acceptar la renúncia presentada per la interessada i concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
  Expediente .- E-03701-2019-000220-00 - Aprovat
 • 0146.-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
  Expediente .- E-03701-2019-001021-00 - Aprovat
 • 0147.-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
  Expediente .- E-03701-2019-001137-00 - Aprovat
 • 0148.-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
  Expediente .- E-03701-2019-001217-00 - Aprovat
 • 0149.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar l'actualització de la renda d'una vivenda municipal situada al carrer de Dalt.
  Expediente .- E-05302-2019-000071-00 - Aprovat
 • 0150.-SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar la proposta de gasto 2019/4046 i alliberar el crèdit de l'ítem 2019/107550 de la proposta de gasto 2019/3349.
  Expediente .- E-08001-2019-000028-00 - Aprovat
 • 0151.-SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació en concepte de quota de l'exercici 2019 per pertinença a la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament Sostenible.
  Expediente .- E-08001-2019-000039-00 - Aprovat
 • 0151.-PRECS I PREGUNTES
 • 0152(E).-ALCALDIA. Proposa que l'Alcaldia assumisca determinades facultats en matèria d'Hisenda.
  Expediente .- E-00601-2019-000039-00 - Aprovat
 • 0153(E).-TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de juny de 2019.
  Expediente .- E-04906-2019-000027-00 - Aprovat
 • 0154(E).-OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar les condicions que regiran els patrocinis privats de la 9a Setmana de les Normes Verdes.
  Expediente .- E-00805-2019-000014-00 - Aprovat
 • 0155(E).-BANDA MUNICIPAL. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de juliol de 2019.
  Expediente .- E-01601-2019-000022-00 - Aprovat
 • 0156(E).-BANDA MUNICIPAL. Proposa adjudicar diversos contractes relatius al Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València', 2019.
  Expediente .- E-01601-2019-000025-00 - Aprovat
 • 0157(E).-BANDA MUNICIPAL. Proposa adjudicar diversos contractes relatius al Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València', 2019.
  Expediente .- E-01601-2019-000026-00 - Aprovat
 • 0158(E).-BANDA MUNICIPAL. Proposa adjudicar diversos contractes relatius al Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València', 2019.
  Expediente .- E-01601-2019-000029-00 - Aprovat
 • 0159(E).-BANDA MUNICIPAL. Proposa adjudicar un contracte relatiu al Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València', 2019.
  Expediente .- E-01601-2019-000030-00 - Aprovat
 • 0160(E).-BANDA MUNICIPAL. Proposa adjudicar un contracte relatiu al Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València', 2019.
  Expediente .- E-01601-2019-000031-00 - Aprovat
 • 0161(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'autorització d'ocupació del domini públic municipal per a realitzar activitats falleres sol·licitada per la Falla Plaça Lope de Vega.
  Expediente .- E-01904-2019-000816-00 - Aprovat
 • 0162(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'autorització d'ocupació del domini públic municipal per a realitzar activitats falleres sol·licitada per la Falla Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí.
  Expediente .- E-01904-2019-000817-00 - Aprovat
 • 0163(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'autorització d'ocupació del domini públic municipal per a realitzar activitats falleres sol·licitada per la Falla Josep Benlliure-Vicent Guillot.
  Expediente .- E-01904-2019-000818-00 - Aprovat
 • 0164(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
  Expediente .- E-02401-2019-000299-00 - Aprovat
 • 0165(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa rectificar les titularitats en una parcel·la del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució A-Sector 1 d'Ademús.
  Expediente .- E-03102-2018-000004-00 - Aprovat
 • 0166(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa rectificar un error material contingut en la Resolució núm. SM-3355, de 14 de juny de 2019.
  Expediente .- E-03201-2019-000040-00 - Aprovat
 • 0167(E).-SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar les instruccions que s'han de seguir pels diferents servicis administratius amb vista al càlcul del cost efectiu dels servicis municipals referit a l'exercici 2018.
  Expediente .- E-04301-2019-000103-00 - Aprovat
 • 0168(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar la sol·licitud de pròrroga del conveni d'autogestió del Mercat Central.
  Expediente .- E-02901-2016-001770-00 - Aprovat
 • 0169(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa extinguir el dret de concessió de diverses parades del mercat de la plaça Redona i ordenar el cessament de l'activitat.
  Expediente .- E-02901-2016-000339-00 - Aprovat
 • 0170(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa extinguir el dret de concessió de diverses parades del mercado de Russafa.
  Expediente .- E-02901-2019-000620-00 - Aprovat
 • 0171(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa tindre per justificat el no exercici de l'activitat de venda en una ubicació del mercat extraordinari fix de Jerusalem.
  Expediente .- E-02901-2019-000378-00 - Aprovat
 • 0172(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa arxivar l'expedient incoat per l'abandó de l'activitat de venda en diverses parades del Mercat Central.
  Expediente .- E-02901-2019-001283-00 - Aprovat
 • 0173(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa comunicar el resultat favorable del procediment de comprovació dels requisits necessaris per a mantindre la titularitat de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
  Expediente .- E-02901-2019-001422-00 - Aprovat
 • 0174(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar la realització d'obres en una parada del mercat de Benicalap.
  Expediente .- E-02901-2019-001356-00 - Aprovat
 • 0175(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar la realització d'obres en diverses parades del mercat de Russafa.
  Expediente .- E-02901-2019-001506-00 - Aprovat
 • 0176(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar una dependenta en diverses parades del Mercat Central.
  Expediente .- E-02901-2019-001566-00 - Aprovat
 • 0177(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar un dependent en diverses parades del Mercat Central.
  Expediente .- E-02901-2019-001575-00 - Aprovat
 • 0178(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar un dependent en diverses parades del Mercat Central.
  Expediente .- E-02901-2019-001576-00 - Aprovat
 • 0179(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar un dependent en diverses parades del mercat d'Algirós.
  Expediente .- E-02901-2019-001586-00 - Aprovat
 • 0180(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar una dependenta en diverses parades del mercat d'Algirós.
  Expediente .- E-02901-2019-001587-00 - Aprovat
 • 0181(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar una venedora familiar en diverses parades del mercat de Jesús-Patraix.
  Expediente .- E-02901-2019-001532-00 - Aprovat
 • 0182(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar una sol·licitud d'autorització d'una dependenta en diverses parades del mercat del Cabanyal.
  Expediente .- E-02901-2019-001415-00 - Aprovat
 • 0183(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar l'acta definitiva de la comissió de valoració de les beques de formació 'La Dipu et Beca 2019' i adjudicar-les a les persones beneficiàries.
  Expediente .- E-02902-2019-001213-00 - Aprovat
 • 0184(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar al Consorci Hospital General Universitari l'ocupació del passatge en el qual se situa l'accés principal al Centre de Salut de Guillem de Castro a fi de poder instal·lar cancells d'accés en ambdós extrems.
  Expediente .- E-05304-2017-000077-00 - Aprovat
 • 0185(E).-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa concedir llicència d'intervenció per a substitució d'un ascensor a la biblioteca pública del carrer de l'Hospital.
  Expediente .- E-03501-2018-001931-00 - Aprovat
 • 0186(E).-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
  Expediente .- E-03701-2019-000394-00 - Aprovat
 • 0187(E).-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
  Expediente .- E-03701-2019-000457-00 - Aprovat
 • 0188(E).-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
  Expediente .- E-03701-2019-000460-00 - Aprovat
 • 0189(E).-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
  Expediente .- E-03701-2019-000524-00 - Aprovat
 • 0190(E).-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
  Expediente .- E-03701-2019-000744-00 - Aprovat
 • 0191(E).-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
  Expediente .- E-03701-2019-000778-00 - Aprovat
 • 0192(E).-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
  Expediente .- E-03701-2019-000873-00 - Aprovat
 • 0193(E).-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
  Expediente .- E-03701-2019-000907-00 - Aprovat
 • 0194(E).-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
  Expediente .- E-03701-2019-000953-00 - Aprovat
 • 0195(E).-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
  Expediente .- E-03701-2019-001000-00 - Aprovat
 • 0196(E).-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
  Expediente .- E-03701-2019-001006-00 - Aprovat
 • 0197(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnica superior d'administració general.
  Expediente .- E-01101-2019-002921-00 - Aprovat
 • 0198(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2019-003004-00 - Aprovat
 • 0199(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
  Expediente .- E-01101-2019-003013-00 - Aprovat
 • 0200(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar a determinat personal de la Policia Local les hores extraordinàries per assistència a la pràctica de diligències judicials en 2018.
  Expediente .- E-01101-2019-002836-00 - Aprovat
 • 0201(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar al personal adscrit als casals d'esplai del Saler y l'Horta de Rocafort una quantitat en concepte de plus de desplaçament corresponent al quart trimestre de 2018.
  Expediente .- E-01101-2019-002636-00 - Aprovat
 • 0202(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda d'estudis.
  Expediente .- E-01101-2018-001151-00 - Aprovat
 • 0203(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a una funcionària en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
  Expediente .- E-01101-2018-003279-00 - Aprovat
 • 0204(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
  Expediente .- E-01101-2018-003288-00 - Aprovat
 • 0205(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a una funcionària en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
  Expediente .- E-01101-2018-003305-00 - Aprovat
 • 0206(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
  Expediente .- E-01101-2018-003612-00 - Aprovat
 • 0207(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
  Expediente .- E-01101-2018-003616-00 - Aprovat
 • 0208(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
  Expediente .- E-01101-2018-004357-00 - Aprovat
 • 0209(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
  Expediente .- E-01101-2018-004795-00 - Aprovat
 • 0210(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a una funcionària en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
  Expediente .- E-01101-2018-004797-00 - Aprovat
 • 0211(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
  Expediente .- E-01101-2018-004799-00 - Aprovat
 • 0212(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
  Expediente .- E-01101-2018-004801-00 - Aprovat
 • 0213(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
  Expediente .- E-01101-2018-004802-00 - Aprovat
 • 0214(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
  Expediente .- E-01101-2019-000223-00 - Aprovat
 • 0215(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a una funcionària en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
  Expediente .- E-01101-2019-000224-00 - Aprovat
 • 0216(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
  Expediente .- E-01101-2019-000242-00 - Aprovat
 • 0217(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
  Expediente .- E-01101-2019-000684-00 - Aprovat
 • 0218(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
  Expediente .- E-01101-2019-000954-00 - Aprovat
 • 0219(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres 'Millora de l'enllumenat públic en diverses zones de la ciutat de València, procés de participació ciutadana 2018', classificar les proposicions i requerir la millor oferta respecte de cadascun dels lots, prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2018-000175-00 - Aprovat
 • 0220(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa adjudicar el contracte de prestació del servici de direcció d'execució material i coordinació de seguretat i salut de les obres de rehabilitació d'un edifici municipal situat al carrer de la Barraca.
  Expediente .- E-03910-2019-003423-00 - Aprovat
 • 0221(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa ampliar el termini de justificació de les subvencions del pla 'Ciutat educadora' 2018-2019.
  Expediente .- E-02101-2018-000301-00 - Aprovat
 • 0222(E).-SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa concedir llicència d'obertura per a l'activitat de forn, pastisseria i cafeteria en un local situat al carrer de Joaquín Costa.
  Expediente .- E-03901-2014-001141-00 - Aprovat
 • 0223(E).-SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa concedir llicència d'obertura per a l'activitat de centre d'escapisme en un local situat a l'avinguda de Blasco Ibáñez.
  Expediente .- E-03901-2016-001512-00 - Aprovat
 • 0224(E).-SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa concedir llicència d'obres de nova planta per a la instal·lació d'una estació de servici al carrer de Campos Crespo.
  Expediente .- E-03901-2016-002109-00 - Aprovat
 • 0225(E).-SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa concedir autorització per a la celebració d'un concert a l'esplanada Marina Sud de la Marina Reial Juan Carlos I.
  Expediente .- E-03901-2019-001368-00 - Aprovat
 • 0226(E).-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa concedir llicència d'obres per a la construcció d'una urbanització comunitària.
  Expediente .- E-03501-2018-000362-00 - Aprovat
 • 0227(E).-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa concedir llicència d'obres de reforma i ampliació.
  Expediente .- E-03501-2018-000889-00 - Aprovat
 • 0228(E).-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa concedir llicència per a la construcció de dos blocs d'edificis de nova planta.
  Expediente .- E-03501-2018-001061-00 - Aprovat
 • 0229(E).-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa concedir llicència d'intervenció d'edifici.
  Expediente .- E-03501-2018-001077-00 - Aprovat
 • 0230(E).-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa concedir llicència per a la construcció d'un edifici de nova planta.
  Expediente .- E-03501-2018-001271-00 - Aprovat
 • 0231(E).-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa concedir llicència per a la construcció d'una vivenda unifamiliar de nova planta.
  Expediente .- E-03501-2018-001509-00 - Aprovat
 • 0232(E).-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa concedir llicència per a la construcció d'un edifici de nova planta.
  Expediente .- E-03501-2018-001782-00 - Aprovat
 • 0233(E).-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa concedir llicència per a la construcció d'un edifici de nova planta.
  Expediente .- E-03501-2018-001936-00 - Aprovat
 • 0234(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar en situació administrativa de servicis en altres administracions públiques un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2019-003005-00 - Aprovat
 • 0235(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la situació administrativa d'excedència voluntària automàtica en plaça d'administratiu.
  Expediente .- E-01101-2019-003036-00 - Aprovat
 • 0236(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la situació administrativa d'excedència voluntària automàtica en plaça d'administrativa.
  Expediente .- E-01101-2019-003040-00 - Aprovat
 • 0237(E).-SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa concedir llicència d'ocupació de via pública amb instal·lació de tancat provisional d'obra per a demolició.
  Expediente .- E-03801-2018-000003-00 - Aprovat
 • 0238(E).-GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a l'associació Academia Europea del Paisaje Urbano.
  Expediente .- E-00201-2019-000027-00 - Aprovat
 • 0239(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de maig de 2019.
  Expediente .- E-02250-2019-000050-00 - Aprovat
 • 0240(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de maig de 2019.
  Expediente .- E-02250-2019-000076-00 - Aprovat
 • 0241(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar les normes d'elaboració del Pressupost municipal de 2020.
  Expediente .- E-05501-2019-000022-00 - Aprovat
 • 0242(E).-ALCALDIA. Dóna compte de la proposta de designació dels grups polítics municipals del personal eventual.
  Quedar assabentat
(Informació publicada: 07/15/2019 10:01:38 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI