Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
26-10-2012
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria octubre (Exp 32/2012)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de les sessions ordinària i extraordinària de 28 de setembre i extraordinàries i urgents de 10 i 19 d'octubre de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 1302 al 1307, 631-X al 717-X, 5243-W al 5728-W, 671-U al 753-U, 649-T al 748-T, 244-S al 274-S, 202-R al 237-R, 381-Q al 412-Q, 923-P al 975-P, 442-O al 486-O, 82-M al 85-M, 734-L al 836-L, 35-K al 39-K, 192-J al 194-J, 986-I al 1113-I, 6254-H al 7070-H, 1603-G al 1796-G, 17-F al 19-F, 106-E al 115-E, 74-D al 88-D, 617-C al 711-C, 162-B al 183-B, 194-A al 227-A i 3808-Ñ al 4188-Ñ , corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 7, 14 i 21 de setembre de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA.- Proposa traslladar la sessió ordinària del Ple de novembre al dia 23 de l'esmentat mes.
  Aprovat
 • 0005.-ALCALDIA.- Dóna compte de les seues Resolucions núm. 1308 a 1319, de 19 d'octubre de 2012, i de l'acord de Junta de Govern Local de la mateixa data sobre reestructuració del govern municipal.
  Quedar assabentat
 • 0006.-ALCALDIA.- Proposa designar representants en diversos organismes i entitats després de la reestructuració del govern municipal.
  Aprovat
 • 0007.-ALCALDIA.- Dóna compte dels canvis efectuats en la composició de les comissions permanents del Ple.
  Expediente .- E 00401 2012 000027 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el document de Modificació del PEPRI del barri de Velluters en l'àmbit de l'illa de cases delimitada pels carrers de Quart, Palomar, Murillo, Moro Zeid i Rei en Jaume. (22/10/2012)
  Expediente .- E 03502 2006 000376 00 - Aprovat
 • 0009.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el document de Modificació del PEPRI del barri de la Seu-Xerea en l'àmbit de la Unitat d'Execució 4 i catalogació dels edificis del carrer de les Escoles del Temple, 6 i 8, i dels Maestres, 7. (22/10/2012)
  Expediente .- E 03502 2004 000078 00 - Aprovat
 • 0010.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la Modificació del PGOU de València 'Alineacions Col·legi Ave Maria', de Benimàmet. (22/10/2012)
  Expediente .- E 03001 2011 000220 00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajustament previst en l'art. 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al tercer trimestre de 2012. (23/10/2012)
  Expediente .- E 00407 2012 000003 00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe corresponent al tercer trimestre de 2012 sobre compliment de terminis per al pagament d'obligacions municipals, previst en els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (23/10/2012)
  Expediente .- E 04906 2012 000013 00 - Quedar assabentat
 • 0013.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de setembre de 2012. (23/10/2012)
  Expediente .- E 04301 2012 000035 00 - Quedar assabentat
 • 0014.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 7a. modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2012. (23/10/2012)
  Expediente .- E 05501 2012 000068 00 - Aprovat
 • 0015.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig, portaveu del Grup Socialista, sobre el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2013.
  Expediente .- E 00606 2012 000034 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0016.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, en relació amb els Pressupostos Generals de l'Estat.
  Expediente .- E 00606 2012 000034 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0017.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre interpretació de la Declaració per Espoli del Cabanyal.
  Retirat
 • 0018.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre laïcisme en les administracions públiques.
  Rebutjat
 • 0019.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig i la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre actuació davant situacions produïdes pel temporal del 28 de setembre.
  Rebutjat
 • 0020.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre regeneració de la platja del Saler i del cordó dunar adjacent.
  Rebutjat
 • 0021.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig i la Sra. Menguzzato, portaveu i regidora del Grup Socialista respectivament, sobre mesures per a la lluita contra l'augment de la pobresa i l'exclusió social.
  Rebutjat
 • 0022.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre aval de l'Ajuntament per a l'ampliació del Palau de Congressos.
  Rebutjat
 • 0023.-INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel Sr. Calabuig, portaveu del Grup Socialista, sobre impacte del Pla Conjunt de Creació d'Ocupació de la Generalitat Valenciana, Diputacions i Ajuntaments.
  Contestada
 • 0024.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre criteris de publicació a la web de l'Ajuntament de València.
  Contestada
 • 0025.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre despeses de manteniment dels immobles de propietat municipal.
  Contestada
 • 0026.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre Pla d'Ocupació per a crear llocs de treball.
  Contestada
 • 0027.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre Pla per a la Inclusió Social.
  Contestada
 • 0028.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre ingressos pendents per cànon d'instal·lacions esportives.
  Contestada
 • 0029.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, en relació amb les mesures adoptades sobre informes de la Sindicatura de Comptes.
  Contestada
 • 0030.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la situació en què es troba l'antic balneari Mar blau, al barri de Natzaret.
  Contestada
 • 0031.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre llicència de funcionament d'establiment situat en l'av. dels Germans Machado, 141 (McAuto).
  Contestada
 • 0032.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre lloguer de la Universitat Popular de Nou Moles-l'Olivereta.
  Contestada
 • 0033.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre contracta de manteniment de fonts ornamentals de València.
  Contestada
 • 0034.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre reestructuració del servei de cotxes oficials.
  Contestada
 • 0035.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre coordinadora de bandes de música.
  Contestada
 • 0036.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre adquisició de material mòbil.
  Contestada
 • 0037.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre encontre amb els treballadors de Teletech.
  Contestada
 • 0038.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre estudi d'iniciatives locals d'ocupació.
  Contestada
 • 0039.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre iniciatives locals d'ocupació a València.
  Contestada
 • 0040.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre programes d'ocupació a València.
  Contestada
 • 0041.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre pistes d'atletisme.
  Contestada
 • 0042.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre comissió liquidadora del Museu d'Història Natural.
  Contestada
 • 0043.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre coordinació entre els turistes de creuer i el comerç del centre històric.
  Contestada
 • 0044.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre instal·lació de contenidors de roba usada.
  Contestada
 • 0045.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, en relació amb els inconvenients de l'Informe d'Auditoria de Gastos 2011 sobre la contracta de conservació, manteniment i construcció de fonts ornamentals.
  Contestada
 • 0046.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre seguiment de l'impacte ambiental de les obres d'ampliació del port de València.
  Contestada
 • 0047.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre accidents i multes per excés de velocitat durant el 2012.
  Contestada
 • 0048.-PRECS I PREGUNTES.- Prec formulat in voce pel Sr. Sánchez, del Grupo Socialista, sobre molèsties als veïns i veïnes de la ciutat la nit de Halloween.
  Quedar assabentat
 • 0049.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre la supressió de la subvenció per a evitar la crema de la palla de l'arròs.
  Contestada


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI