Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
30-07-2020
Hora:
09:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 30 JULIO 2020

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària de 25 de juny de 2020 i extraordinària de 7 de juliol de 2020.
  Aprovat
 • PART RESOLUTIVA
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juny i el 15 de juliol de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 19 i 26 de juny, i 3, 10 i 17 de juliol de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA. Dona compte de la incorporació al Grup Municipal Socialista del regidor Borja Jesús Sanjuán Roca.
  Expediente .- E-00401-2020-000057-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ALCALDIA. Dona compte de la incorporació del regidor Borja J. Sanjuán Roca en les comissions informatives del Ple.
  Expediente .- E-00401-2020-000058-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ALCALDIA. Dona compte de les seues resolucions i d'un acord de la JGL relatius a la organizació municipal després de la presa de possessió com a regidor del Sr. Borja J. Sanjuán Roca.
  Expediente .- O-00601-2020-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de l'illa 6-A Nuevo Centro.
  Expediente .- E-03001-2019-000342-00 - Aprovat
 • 0008.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servici d'abastiment d'aigua potable i altres activitats connexes.
  Expediente .- E-02701-2019-000640-00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal general.
  Expediente .- E-H4969-2020-000007-00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
  Expediente .- E-H4969-2020-000008-00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el 2n trimestre.
  Expediente .- E-05501-2020-000014-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de juny del 2020.
  Expediente .- E-04302-2020-000006-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe del 2n trimestre de 2020 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2020-000012-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe resum del control intern de l'Ajuntament de València exercici 2019.
  Expediente .- E-00201-2020-000016-00 - Quedar assabentat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 5a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2020.
  Expediente .- E-05501-2020-000029-00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 15a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost 2020.
  Expediente .- E-05501-2020-000030-00 - Aprovat
 • 0017.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa l'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del servici 'Menjar a domicili' de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-02229-2019-000259-00 - Aprovat
 • 0018.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa l'aprovació inicial del Reglament dels centres de dia municipals d'inserció sociolaboral de menors.
  Expediente .- E-02201-2018-000324-00 - Aprovat
 • 0019.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa modificar l'acord plenari de 27 de febrer de 2020 sobre l'aprovació inicial de l'Ordenança de les prestacions econòmiques individualitzades en matèria de servicis socials de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-02229-2019-000004-00 - Aprovat
 • 0020.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa l'acceptació de la proposta de resolució de la Conselleria d'Educació de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives: CEIP CARLES SALVADOR (Pla Edificant).
  Expediente .- E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0021.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions per al nomenament del Sr. Vicent Baydal i Sala com a Cronista Oficial de la Ciutat de València.
  Expediente .- E-02000-2020-000036-00 - Aprovat
 • 0022.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament com a fill adoptiu de la ciutat de València, a títol pòstum, de Silvino Navarro Vidal.
  Expediente .- E-02000-2020-000051-00 - Aprovat
 • 0023.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament com a filla predilecta de la ciutat de València, a títol pòstum, de María José Grimaldo García.
  Expediente .- E-02000-2020-000052-00 - Aprovat
 • 0024.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament com a filla adoptiva de la ciutat de València, d'Ángeles López Artiga.
  Expediente .- E-02000-2020-000053-00 - Aprovat
 • 0025.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València al Gremi de Forners i Pastissers de València.
  Expediente .- E-02000-2020-000056-00 - Aprovat
 • 0026.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a la Societat Esportiva Correcaminos.
  Expediente .- E-02000-2020-000055-00 - Aprovat
 • 0027.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València, al Grup de Treball València en Bici, de l'Associació Acció Ecologista-Agró.
  Expediente .- E-02000-2020-000057-00 - Aprovat
 • 0028.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València, al Banc d'Aliments de València.
  Expediente .- E-02000-2020-000058-00 - Aprovat
 • 0029.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a la Policia Local de València.
  Expediente .- E-02000-2020-000059-00 - Aprovat
 • 0030.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament com a fill predilecte de la Ciutat de València de Vicente Vergara del Toro.
  Expediente .- E-02000-2020-000060-00 - Aprovat
 • 0031.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament com a fill predilecte de la Ciutat de València de José Pelegrí Galiana.
  Expediente .- E-02000-2020-000061-00 - Aprovat
 • 0032.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la distinció de regidor honorari, a títol pòstum, a Ramón Vilar Zanón.
  Expediente .- E-02000-2020-000054-00 - Aprovat
 • 0033.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa denominar Jardí Berta Cáceres el jardí situat en la confluència dels carrers de Rubén Darío i del Palància.
  Expediente .- E-02250-2020-000497-00 - Aprovat
 • 0034.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa una autorització de compatibilitat per a l'exercici d'activitat privada a temps parcial.
  Expediente .- E-01101-2020-002119-00 - Aprovat
 • 0035.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment la primera modificació de Plantilla de 2020.
  Expediente .- E-01101-2020-001632-00 - Aprovat
 • 0036.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa ratificar el nomenament del coordinador general de l'àrea de Gestió de Recursos.
  Expediente .- E-01101-2020-002152-00 - Aprovat
 • 0037.-ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar els Estatuts de la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible, Fundació de la Comunitat Valenciana (CEMAS).
  Expediente .- E-02350-2020-000032-00 - Aprovat
 • PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
 • MOCIONS
 • 0038.-Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre banderes no oficials en espais públics.
  Expediente .- O-89VOX-2020-000028-00 - Rebutjat
 • 0039.-Moció subscrita per la Sra. Catalá i la Sra. Torrado, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre el repartiment de màscares per a persones majors, parades o afectades per un ERTO.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0040.-Moció subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre l'autonomia local financera i impuls d'infraestructures productives.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0041.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la universalització del xec escolar.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000225-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0042.-Moció subscrita pel Sr. Giner i els Srs. Pardo i Copoví, portaveu i regidors respectivament del Grup Ciutadans, sobre el pla de foment de l'ocupació per a les persones amb discapacitat.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000225-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0043.-Moció subscrita pel Grup Ciutadans sobre mesures per garantir la seguretat i la convivència ciutadana front a l'ocupació il·legal d'habitatges.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000225-00 - Rebutjat
 • 0044.-Moció subsrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Llobet, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre Fira València.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0045.-Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre responsabilitats, gestió negligent i acords de reconstrucció COVID-19.
  Expediente .- O-89VOX-2020-000028-00 - Rebutjat
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0046.-Interpel·lació subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat a les platges del sud de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000213-00 - Contestada
 • 0047.-Interpel·lació subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la política econòmica de l'equip de govern municipal.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • PREGUNTES
 • 0048.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre el projecte per a ajudar a superar el dol després de la pandèmia.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000217-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre la incorporació d'un canó elèctric per al control de plagues.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000217-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Local de Gestió de Residus.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000214-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria Reacciona, de la Diputació de València.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000214-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'execució d'àrees funcionals del PGOU.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000216-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorialitzades en barris i districtes de la ciutat en el primer semestre de 2020, 2019 i 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000216-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la participació de la Regidoria de Mobilitat en les actuacions d'urbanisme tàctic.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000216-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la informació als veïns del control del trànsit a Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000216-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els temps de demora dels serveis d'emergència al Palmar, al Saler i al Perellonet arran de les transformacions en la CV-500.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000216-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el pagament de serveis extraordinaris pendents a la Policia Local i als efectius de Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000216-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita por la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'emmagatzematge dels monuments fallers per Tragsa.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000215-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la reobertura de monuments al setembre.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000215-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el catàleg d'espais i itineraris de la memòria.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000215-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la cessió del conjunt monumental de les Sitges.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000215-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre subvencions per a plans directors.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000215-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la cura de les palmeres.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000213-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el compliment dels objectius de l'Oficina Tècnica d'Ajuda a Projectes Europeus.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000213-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'EDAR de Pinedo.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000213-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre expedients tramitats i resolts.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000213-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre obres en les instal·lacions esportives elementals.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000214-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre actuacions respecte a la crisi sanitària de la COVID-19.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000214-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre actuacions respecte a la crisi sanitària de la COVID-19 per la Delegació de Cementeris.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000214-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre les mesures a adoptar per part de l'àrea de Benestar i Drets Socials post-COVID-19.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000217-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre actuacions respecte a la crisi sanitària de la COVID-19 de l'àrea de Benestar i Drets Socials.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000217-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre l'adquisició de terminals per a fer enquestes de satisfacció d'usuaris dels serveis socials municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000217-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la lluita contra la pobresa i l'exclusió social de les dones.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000214-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament i compliment del Pla Especial de la Marina Reial Joan Carles I.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000216-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el solar de Jesuïtes destinat a zona verda i el de l'avinguda d'Aragó previst per a hotel.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000222-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la creació gràfica de la campanya Reviure, de la Delegació d'Habitatge.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000216-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el xec escolar de juliol.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000213-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de mosquiteres.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000218-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el control d'aforament en les dependències municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000218-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el 2,5 % del pressupost per a autònoms i pimes.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000218-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Benestar Animal.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Benestar Social.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Esports.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Servicis Socials.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre discapacitat.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre multes per no dur màscares.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre una subvenció concedida a la lnstitució Econòmica i Empresarial lgnasi Villalonga.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre una subvenció concedida a la Fundació Francesc Eiximenis.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre multes imposades amb motiu de la reordenació del trànsit al carrer de Colón.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre una subvenció concedida a Ca Revolta.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre multes imposades amb motiu de la reordenació del trànsit a la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la no participació de la ciutat en l'espectacle pirotècnic realitzat simultàniament en diversos municipis de la província.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el material de protecció contra la COVID-19 repartit pels servicis i grups municipals.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'edició del BONIC/A FEST 2020.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'evolució i els brots de la COVID-19 que s'estan produint a la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el material de protecció contra la COVID-19.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre els ingressos al Pressupost 2020.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la participació en els ingressos de l'Estat.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les inversions territorialitzades.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre platges.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la taxa per prestació de serveis funeraris.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions per part de la Delegació de Jardineria Sostenible.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el CEMAS.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre pedanies o pobles de València.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el dragatge de canals varis de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la restauració de les dunes de les platges del sud.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la tala de pins en l'àmbit de la Junta de Desaigüe de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el nomenament interí de personal tècnic i auxiliar de servicis socials per a l'atenció a la dependència, la renda valenciana d'inclusió social i l'ingrés mínim vital.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els agents de Policia Local interins.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la propietat de les vivendas dels Blocs Portuaris.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el projecte previst per als antics magatzems portuaris.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'ús de portes giratòries en l'adjudicació directa de contractes menors.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la promoció de la clótxina valenciana
  Expediente .- O-89CIU-2020-000213-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la protecció davant les onades de calor estival en el nucli zoològic de Benimàmet.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000214-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre turisme.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'emergència climàtica.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el projecte europeu Activage.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la implementació d'un sistema de gestió economicofinancer i un sistema de gestió de recursos humans i personal amb tecnologia SAP.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els barris de la Punta, Natzaret i la Font de Sant Lluís.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el PAI Benimaclet Est.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Pla Especial i projecte bàsic de millores de l'EDAR de Pinedo.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la remodelació de línies de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els servicis funeraris.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la rehabilitació del xalet d'Aben al-Abbar.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el sector turístic.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la reordenació de l'av. de l'Enginyer Manuel Soto.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les ajudes del xec escolar.
  Expediente .- O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0128.-Pregunta formulada in voce per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre incidència de la COVID-19 a la ciutat.
  Contestada
 • 0129.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el Centre de Joventut de Natzaret.
  Contestada
 • 0130.-Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre l'accés a la informació facilitada de les anàlisis de les aigues residuals i la incidència del coronavirus als barris de la ciutat.
  Contestada
 • (E)DESPATX EXTRAORDINARI
 • 0131(E).-Moció urgent subscrita per la Sra. Catalá i Sra. LLobet, portaveu i regidora del Grup Popular respectivament, sobre el reconeixement d'Inndromeda com a 'European Digital Innovation Hub' de la Comunitat Valenciana.
  Aprovat
(Informació publicada: 07/31/2020 10:17:38 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI