Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
08-07-2015
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Extraordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-ALCALDIA.- Dóna compte de la constitució dels grups polítics municipals i designació de portaveus.
  Expediente .- E-00401-2015-000023-00 - Quedar assabentat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de la constitució de la Junta de Portaveus.
  Expediente .- E-00401-2015-000026-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte de l'escrit presentat pels grups polítics municipals per mitjà del qual accepten la convocatòria electrònica de les sessions del Ple i de les seues comissions.
  Expediente .- E-00401-2015-000034-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA.- Dóna compte de les seues resolucions relatives al nomenament de membres de la Junta de Govern Local, del seu regidor secretari i de la seua constitució.
  Expediente .- E-00601-2015-000045-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ALCALDIA.- Dóna compte de la seua resolució relativa al nomenament de tinents d'alcalde.
  Expediente .- E-00601-2015-000044-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ALCALDIA.- Dóna compte de les seues resolucions relatives a l'estructura del govern municipal en àrees i delegacions.
  Expediente .- E-00601-2015-000055-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ALCALDIA.- Dóna compte de la seua resolució d'atribucions delegades en la Junta de Govern Local.
  Expediente .- E-00601-2015-000053-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ALCALDIA.- Dóna compte de la seua resolució d'atribucions delegades en membres de la Junta de Govern Local i en altres regidors.
  Expediente .- E-00601-2015-000057-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ALCALDIA.- Dóna compte de la seua resolució relativa a les delegacions de firma conferides.
  Expediente .- E-00601-2015-000058-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ALCALDIA. Dóna compte del règim de sessions de la Junta de Govern Local.
  Expediente .- E-00601-2015-000063-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ALCALDIA.- Dóna compte de l'acord de Junta de Govern Local de delegació de competències en els membres de la Junta de Govern Local i en altres regidors.
  Expediente .- E-00601-2015-000056-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-ALCALDIA.- Dóna compte de l'acord de Junta de Govern Local relatiu al nombre i règim del personal eventual.
  Expediente .- E-00601-2015-000054-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-ALCALDIA.- Dóna compte del nomenament del personal eventual.
  Expediente .- E-00601-2015-000061-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-ALCALDIA.- Proposa aprovar el règim de sessions del Ple de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-00401-2015-000028-00 - Aprovat
 • 0015.-ALCALDIA.- Proposa aprovar el nombre, denominació, composició i competències sectorials de les comissions permanents del Ple: comissions informatives, Comissió de Comptes i Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.
  Expediente .- E-00401-2015-000027-00 - Aprovat
 • 0016.-ALCALDIA.- Proposa aprovar la dotació econòmica dels grups polítics municipals.
  Expediente .- E-00401-2015-000033-00 - Aprovat
 • 0017.-ALCALDIA.- Proposa aprovar el règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació i òrgans directius.
  Expediente .- E-00201-2015-000017-00 - Aprovat
 • 0018.-SECRETARIA GENERAL.- Proposa declarar la incompatibilitat de tres regidors.
  Expediente .- E-00401-2015-000035-00 - Aprovat
 • 0019.-ALCALDIA.- Proposa aprovar el nombre de vocals de les juntes municipals.
  Expediente .- E-00401-2015-000030-00 - Aprovat
 • 0020.-ALCALDIA.- Proposa el nomenament de representants en entitats metropolitanes.
  Expediente .- E-00401-2015-000032-00 - Aprovat
 • 0021.-ALCALDIA.- Proposa determinar la distribució del nombre de consellers que corresponen als grups polítics municipals en el Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (EMIVASA).
  Expediente .- E-00401-2015-000029-00 - Aprovat
 • 0022.-ALCALDIA.- Proposa determinar la composició de la Junta Local de Protecció Civil.
  Expediente .- E-00401-2015-000031-00 - Aprovat
 • 0023.-ALCALDIA.- Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local de nomenament de president titular i suplent de la Mesa de Contractació.
  Expediente .- E-00601-2015-000047-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI