Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
18-07-2019
Hora:
09:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Extraordinària
Observacions:
PLE ORGANITZACIÓ CORPORACIÓ 2019-2023

Ordre del dia

 • 0001.-ALCALDIA. Dóna compte de la constitució dels grups polítics municipals i designació de portaveus.
  Expediente .- E-00401-2019-000096-00 - Quedar assabentat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de la constitució de la Junta de Portaveus i del seu règim de sessions.
  Expediente .- E-00401-2019-000097-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte del consentiment dels grups polítics a l'ús de mitjans electrònics per a les convocatòries del Ple, de la Junta de Govern Local, de les comissions de Ple i de qualsevol altre òrgan municipal.
  Expediente .- E-00401-2019-000102-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA. Dóna compte del nomenament de membres i secretari de la Junta de Govern Local.
  Expediente .- E-00601-2019-000025-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ALCALDIA. Dóna compte de la seua resolució relativa al nomenament de tinències d'Alcaldia.
  Expediente .- E-00601-2019-000038-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ALCALDIA. Dóna compte de la seua resolució relativa a l'estructura del Govern municipal en àrees i delegacions.
  Expediente .- E-00601-2019-000043-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ALCALDIA. Dóna compte de la delegació de facultats resolutòries de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local.
  Expediente .- E-00601-2019-000028-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ALCALDIA. Dóna compte de la delegació de facultats resolutòries d'Alcaldia en regidories.
  Expediente .- E-00601-2019-000042-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ALCALDIA. Dóna compte de la seua resolució relativa a les delegacions de firma conferides.
  Expediente .- E-00601-2019-000040-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ALCALDIA. Dóna compte del règim de sessions de la Junta de Govern Local.
  Expediente .- E-00601-2019-000030-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ALCALDIA. Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local relatiu al nombre, retribucions i nomenament del personal eventual.
  Expediente .- E-00601-2019-000032-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-ALCALDIA. Proposa aprovar el règim de sessions del Ple de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-00401-2019-000103-00 - Aprovat
 • 0013.-ALCALDIA. Proposa aprovar el nombre, denominació, composició i competències sectorials de les comissions permanents de Ple: comissions informatives, Comissió de Comptes i Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.
  Expediente .- E-00401-2019-000105-00 - Aprovat
 • 0014.-ALCALDIA. Proposa aprovar la dotació econòmica dels grups polítics municipals.
  Expediente .- E-00401-2019-000109-00 - Aprovat
 • 0015.-ALCALDIA. Proposa aprovar el nombre de vocals de les juntes municipals.
  Expediente .- E-00401-2019-000106-00 - Aprovat
 • 0016.-ALCALDIA. Proposa el nomenament de representants en les entitats metropolitanes (EMSHI I EMTRE).
  Expediente .- E-00401-2019-000104-00 - Aprovat
 • 0017.-ALCALDIA. Proposa determinar la distribució del nombre de consellers i conselleres que corresponen als grups polítics municipals en el Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües, SA (EMIVASA).
  Expediente .- E-00401-2019-000107-00 - Aprovat
 • 0018.-ALCALDIA. Proposa determinar la composició de la Junta Local de Protecció Civil.
  Expediente .- E-00401-2019-000108-00 - Aprovat
 • 0019.-ALCALDIA. Dóna compte de l'acord de delegació de facultats resolutòries de la Junta de Govern Local en les regidories.
  Expediente .- E-00601-2019-000041-00 - Quedar assabentat
 • 0020.-ALCALDIA. Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local de nomenament de Presidència i suplència de la Mesa de Contractació.
  Expediente .- E-00601-2019-000021-00 - Quedar assabentat
 • 0021.-ALCALDIA. Proposa aprovar el règim de dedicació, de retribucions i d'assistències dels càrrecs electes de la corporació 2019-2023.
  Expediente .- E-01101-2019-003069-00 - Aprovat
(Informació publicada: 07/18/2019 11:16:59 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI