14/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
10-02-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 3 de febrer de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les factures presentades per Viajes Halcón, SAU, corresponents a gastos de locomoció i estades dels membres de l'equip de govern municipal i personal eventual.
  Expediente .- E-00201-2015-000037-00 - Aprovat
 • 0003.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa abonar l'aportació de l'exercici 2017 a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i compensar drets reconeguts.
  Expediente .- E-00201-2017-000006-00 - Aprovat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 544/10, interposat contra orde de demolició d'obres.
  Expediente .- E-00501-2010-000619-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 189/14, interposat contra desestimació de sol·licitud de nul·litat o anul·labilitat de declaració d'un immoble en règim d'edificació o rehabilitació forçosa i contra orde d'inclusió en el Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar.
  Expediente .- E-00501-2014-000185-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PO núm. 368/14, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000035-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 156/15, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000040-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, desestimatòria del Recurs PA núm. 414/15, interposat contra denegació de subvenció sanitària (adquisició de lents).
  Expediente .- E-00501-2017-000026-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA (abans PO) núm. 461/15, interposat contra denegació de llicència d'obres per a estació de telefonia.
  Expediente .- E-00501-2017-000038-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 138/16, de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000045-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 117/16, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000043-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PO núm. 319/16, interposat contra desestimació d'una sol·licitud d'expropiació.
  Expediente .- E-00501-2017-000025-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 57/16, sobre denegació de sol·licitud de reconeixement de gaudi d'hores per reducció de jornada.
  Expediente .- E-00501-2017-000027-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar la mesura 3, inclosa en l'àrea 1, del Pla d'igualtat per a empleades i empleats de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-01101-2009-001710-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-001231-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en relació amb el contracte de subministrament de diverses peces de roba d'uniformitat per al personal de la Policia Local de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-04101-2016-000095-00 - Quedar assabentat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S5.09.092 i donar d'alta la instal·lació esportiva elemental 'Camí Reial', la xarxa viària i els espais lliures confrontants situats als carrers d'Alcalà de Xivert i de la Ciutat de l'Aprenent.
  Expediente .- E-05303-2003-000116-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de dos factures emeses per Canon España, SA.
  Expediente .- E-01201-2017-000059-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Insigna, SL, i d'El Corte Inglés, SA, corresponent al subministrament d'uniformitat de Policia Local i personal d'ofici.
  Expediente .- E-01201-2017-000074-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura corresponent als servicis de retirada i transport de vehicles de la via pública de desembre de 2016.
  Expediente .- E-01401-2017-000587-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor del Consell de la Joventut de València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E-01902-2016-000083-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-quatre beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al proppassat mes de gener.
  Expediente .- E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa sol·licitar a l'Institut Valencià de la Joventut l'acreditació de dos cursos bàsics de formació en matèria d'animació juvenil.
  Expediente .- E-01902-2017-000028-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats en relació a les subvencions concedides per a projectes esportius 2015-2016.
  Expediente .- E-01903-2017-000038-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels seus carrers amb motiu de les festes falleres de 2017.
  Expediente .- E-01904-2017-000337-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-02000-2016-000139-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura en concepte de vinils d'impressió.
  Expediente .- E-02001-2016-000544-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures presentades per diverses empreses.
  Expediente .- E-02001-2017-000061-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual 'Font de Sant Lluís'.
  Expediente .- E-02201-2014-000595-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Casa Cuna Santa Isabel del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les reformulacions sol·licitades per València Acoge i l'Associació Hispà-Síria de la Comunitat Valenciana dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fundació Mundo 21 pel servici tècnic audiovisual per a la realització del I Congrés Internacional d'Innovació Social per al Canvi.
  Expediente .- E-02201-2016-000473-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a ECOSOL ONGD per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència com a conseqüència del terratrémol succeït a l'Equador.
  Expediente .- E-02227-2016-000020-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als gastos pendents d'abonament de la trobada 'Euro-Mediterrani de Solidaritat amb les Persones Refugiades'.
  Expediente .- E-02227-2016-000113-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la quinta revisió de preus del contracte de gestió integral del centre de dia municipal per a persones majors 'Alqueria de la Puríssima'.
  Expediente .- E-02201-2010-004125-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la quinta revisió de preus del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors Arniches.
  Expediente .- E-02201-2010-008754-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al Concert de Nadal de la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02301-2016-000385-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar el gasto a favor de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en concepte de tarifes d'utilització de l'aigua i cànon de regulació de l'exercici 2017.
  Expediente .- E-02701-2016-000660-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació de pagament d'una factura emesa per Foro Sociedad y Gestión Pública, SL.
  Expediente .- E-02902-2016-000103-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació de pagament d'una factura emesa per Cylstat Asesoramiento Estadístico, SL.
  Expediente .- E-02902-2016-000347-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació de pagament d'una factura emesa per Fent de Tot, SL.
  Expediente .- E-02902-2016-000972-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servef per a finançar el pla d'ocupació ECORJV (Salari jove) i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02902-2016-000216-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servef per a finançar el programa d'ocupació 'EMCORD' i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02902-2016-001001-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servef per a finançar el pla d'ocupació 'EMCOLD' i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02902-2016-000290-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servef per a finançar les accions formatives per a persones desocupades, modalitat formació modular transversal, especialitat 'Cuina', i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02902-2016-000988-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servef per a finançar les accions formatives per a persones desocupades, modalitat formació modular transversal, especialitat 'Servicis de restaurant: mòdul seguretat i higiene i protecció ambiental en hoteleria (I)', i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02902-2016-000986-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servef per a finançar les accions formatives per a persones desocupades, modalitat formació modular transversal, especialitat 'Servicis de restaurant: mòdul seguretat i higiene i protecció ambiental en hoteleria (II)', i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02902-2016-000987-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servef per a finançar les accions formatives per a persones desocupades, modalitat formació modular transversal, especialitat 'Producció de llavors i plantes en viver: mòdul MF0525_2: control fitosanitari (I)', i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02902-2016-000982-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servef per a finançar les accions formatives per a persones desocupades, modalitat formació modular transversal, especialitat 'Producció de llavors i plantes en viver: mòdul MF0525_2: control fitosanitari (II)', i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02902-2016-000985-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ. Proposa aprovar el projecte d'urbanització per a l'execució de l'actuació territorial estratègica 'València Club de Futbol' corresponent a la fase 2 de la zona A 'Antic Mestalla'.
  Expediente .- E-03003-2014-000005-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació de dos parcel·les situades entre l'avinguda del Port i els carrers de Setaigües i de les Illes Canàries.
  Expediente .- E-03103-2012-000005-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Velázquez.
  Expediente .- E-03103-2014-000060-00 - Aprovat
 • 0053.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb motiu de la 'Trobada municipal d'alcaldes'.
  Expediente .- E-04103-2017-000007-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües, SA (EMIVASA), pels servicis prestats en concepte de gestió de cobrament de la taxa de clavegueram durant els mesos de gener a desembre de 2016.
  Expediente .- E-H4962-2017-000002-00 - Aprovat
 • 0054.-PRECS I PREGUNTES
 • 0055(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2017-000021-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2017-000022-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2017-000023-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la tercera revisió de preus del contracte de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València.
  Expediente .- E-01801-2017-000257-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa prorrogar les obres d'urbanització i obertura del carrer del Pintor Genaro Lahuerta i carrer de Flora, peatonalització de la volta del Rossinyol i execució de zona enjardinada en els Jardins del Real en la ciutat de València, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-03301-2015-000138-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa encarregar a la societat Plan Cabanyal-Canyamelar, SA, la redacció del projecte i l'execució de les obres 'Plaça del Rosari. Font i reurbanització centre plaça'.
  Expediente .- E-03910-2016-000037-00 - Aprovat
 • 0061(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa entendre retirada l'oferta formulada per Gestió Sociosanitaria al Mediterrani, SL, i requerir la quarta oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte de prestació del servici de gestió i execució de tallers i cursos en els centres municipals d'activitats per a persones majors.
  Expediente .- E-04101-2015-000169-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent als carrers de la Barraca, de la Reina i del Doctor Lluch (entre el carrer dels Pescadors i l'avinguda dels Tarongers), finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2015-000144-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València.
  Expediente .- E-04101-2016-000093-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la contractació d'agrupacions musicals per les comissions falleres amb motiu de les festes falleres de 2017.
  Expediente .- E-01904-2017-000368-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases de la convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball d'auditor/a cap (TD) pel sistema de lliure designació.
  Expediente .- E-01101-2016-001720-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball d'auxiliar administratiu, referència núm. 6554, al Grup Municipal Ciutadans-Partit de la Ciutadania (C's).
  Expediente .- E-01101-2017-000179-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici d'Educació.
  Expediente .- E-01101-2016-001778-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball de Coordinació de Servicis (TD) en el Servici d'Avaluació de Servicis i Gestió de la Qualitat.
  Expediente .- E-01101-2017-000002-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 2a modificació per transferència de crèdits del Pressupost 2017 (Fons de contingència-1).
  Expediente .- E-05501-2017-000006-00 - Aprovat
 • 0070(E).-MOCIÓ impulsora de la regidora delegada de Turisme. Proposa iniciar els tràmits administratius oportuns amb vista a regular, a través d'un conveni de col·laboració, les condicions d'utilització dels espais del Palau de Congressos per part de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-01909-2017-000010-00 - Aprovat
 • 0071(E).-MOCIÓ d'Alcaldia. Proposa aprovar la convocatòria de les Jornades municipalistes per un finançament just que es realitzaran en el Palau de Congressos de València els dies 16 i 17 de febrer de 2017.
  Expediente .- E-00201-2017-000005-00 - Aprovat
 • 0072(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en el projecte europeu 'Ciutats i comunitats intel·ligents'.
  Expediente .- E-00202-2017-000023-00 - Aprovat
 • 0073(E).-MOCIÓ conjunta i impulsora de l'alcalde i dels regidors delegats d'Espai Públic, de Planificació i Gestió Urbana, de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, i d'Hisenda. Proposen aprovar el projecte de dinamització d'activitats i obres.
  Expediente .- E-00209-2017-000001-00 - Aprovat
 • 0074(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la realització de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del día 17 de febrer al día 16 de febrer de 2017 a las 8:30 hores.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI