Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
01-04-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 13 de març de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Dóna compte de la seua Resolució núm. 25, de 27 de març de 2015, d'Àrees i Delegacions.
  Quedar assabentat
 • 0003.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 7810.
  Expediente .- E-01101-2014-001121-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 3079.
  Expediente .- E-01101-2014-001122-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 3793.
  Expediente .- E-01101-2014-001123-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 3713.
  Expediente .- E-01101-2014-001125-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 5776.
  Expediente .- E-01101-2014-001127-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 3594.
  Expediente .- E-01101-2014-001128-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 2587.
  Expediente .- E-01101-2014-001141-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 5736.
  Expediente .- E-01101-2014-001142-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Dóna compte de la resolució del Tribunal Central de Recursos Contractuals desestimatòria del recurs interposat contra l'acord d'exclusió en el procediment per a contractar la prestació del servici de senyalització vertical i horitzontal de les vies públiques de la ciutat de València.
  Expediente .- E-04101-2014-000025-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa l'adjudicació de l'acord marc de subministrament de material d'impremta i formularis.
  Expediente .- E-04101-2014-000082-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la cessió d’una parcel·la destinada a viaris situada al carrer del poeta Mas i Ros.
  Expediente .- E-05303-2015-000013-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa segregar la parcel·la de l'avinguda de les Corts Valencianes permutada amb el València CF per al nou estadi.
  Expediente .- E-05305-2015-000005-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Centre Europeu d'Empreses Innovadores (CEEI), en el marc del conveni per a l‘Itinerari Consolidació d'Startups’.
  Expediente .- E-00202-2014-000010-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació València Crea en el marc del conveni de col·laboració de l'exercici 2014.
  Expediente .- E-00202-2014-000075-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Dóna compte de la informació i les dades que resulten en relació amb els primers sis mesos de posada en marxa de l'aplicatiu PIAE.
  Expediente .- E-00801-2015-000038-00 - Quedar assabentat
 • 0018.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 2-W, de 5 de gener de 2015.
  Expediente .- E-01306-2014-005290-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 4557-W, de 8 d’octubre de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-002735-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 6047-H, de 26 de juliol de 2013, en la qual es fixa el cànon de l'exercici 2013 i l'actualització de la fiança de l'aparcament en subsòl públic situat al carrer de Sant Vicent Màrtir, plaça de Sant Agustí i avinguda del Baró de Càrcer.
  Expediente .- E-01801-2013-000020-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2014 concedida a la Reial Acadèmia de Medicina.
  Expediente .- E-01905-2014-000007-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2014 concedida a l’Institut Mèdic Valencià.
  Expediente .- E-01905-2014-000059-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2014 concedida a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.
  Expediente .- E-01905-2014-000060-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2014 concedida a la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana.
  Expediente .- E-01905-2014-000061-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa acceptar l'ajuda concedida per la Diputació Provincial de València per a la restauració de diverses obres i pergamins i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-01905-2014-000076-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia el reajustament d'anualitats corresponents al projecte d'obres de ‘Supressió de barreres arquitectòniques i de reforma i ampliació en la biblioteca municipal Carola Reig’, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01905-2014-000058-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar les memòries justificatives del 2013 i 2014 relatives al conveni de col·laboració firmat amb la Fundació Centre d'Estudis Vicente Blasco Ibáñez.
  Expediente .- E-02001-2012-000277-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació i la reformulació presentada per Ajuda en Acció relativa a la subvenció rebuda en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2011.
  Expediente .- E-02201-2011-000444-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar justificacions i reformulacions de diversos projectes relatius a la convocatòria de 2012 de subvencions a entitats per a la realització de projectes de lluita contra la pobresa i exclusió social.
  Expediente .- E-02201-2012-006268-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació del conveni de col•laboració firmat amb la Delegació del Govern, la Conselleria de Benestar Social i Càritas Diocesana, per a la realització d’un programa integral d’atenció a les persones que exercixen la prostitució a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2014-000797-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació del conveni firmat amb l’Associació de Voluntaris d’Acolliment Familiar (AVAF), per a la difusió de l'acolliment familiar. Any 2014.
  Expediente .- E-02201-2014-001111-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l’Associació Sercoval.
  Expediente .- E-02201-2015-000121-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de l'Associació de mares i pares d'alumnes del centre ocupacional municipal ‘Isabel de Villena’. Any 2014.
  Expediente .- E-02201-2014-002159-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de l'Associació de mares i pares d'alumnes del centre ocupacional municipal ‘Juan de Garay’. Any 2014.
  Expediente .- E-02201-2014-002161-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa autoritzar la baixa d'un vehicle destinat al servici de neteja.
  Expediente .- E-02801-2015-000239-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de les ajudes municipals a la consolidació empresarial 2013 (primer i segon procediment).
  Expediente .- E-02902-2013-000152-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de les ajudes municipals a la contractació 2013 (tercer procediment).
  Expediente .- E-02902-2013-000310-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2013 (segon procediment).
  Expediente .- E-02902-2014-000420-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures emeses en concepte d'assistència tècnica per a l'acció formativa ‘Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria I’.
  Expediente .- E-02902-2015-000030-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures emeses en concepte d'assistència tècnica per a l'acció formativa ‘Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria II’.
  Expediente .- E-02902-2015-000031-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures emeses en concepte d'assistència tècnica per a l'acció formativa ‘Ofimàtica I’.
  Expediente .- E-02902-2015-000032-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures emeses en concepte d'assistència tècnica per a l'acció formativa ‘Ofimàtica II’.
  Expediente .- E-02902-2015-000033-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures emeses en concepte d'assistència tècnica per a l'acció formativa ‘Anglés professional per a activitats comercials I’.
  Expediente .- E-02902-2015-000034-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures emeses en concepte d'assistència tècnica per a l'acció formativa ‘Anglés professional per a activitats comercials II’.
  Expediente .- E-02902-2015-000035-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures emeses en concepte d'assistència tècnica per a l'acció formativa ‘Anglés professional per a turisme I’.
  Expediente .- E-02902-2015-000036-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures emeses en concepte d'assistència tècnica per a l'acció formativa ‘Anglés professional per a turisme II’.
  Expediente .- E-02902-2015-000037-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació de desembre 2014 de les obres d'adequació de la urbanització a la pedania de la Torre.
  Expediente .- E-03301-2015-000015-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació de febrer 2015 de les obres d'adequació de la urbanització al camí del Cabanyal (IES Cabanyal).
  Expediente .- E-03301-2015-000060-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar una transferència a favor de l’organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge, en concepte de gastos d'inversió.
  Expediente .- E-04001-2015-000024-00 - Aprovat
 • 0050.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Publicaciones de Moda y Diseño, SL.
  Expediente .- E-04103-2013-000121-00 - Aprovat
 • 0051.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Uniprex, SAU.
  Expediente .- E-04103-2014-000007-00 - Aprovat
 • 0052.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Prime TV Valenciana, SL.
  Expediente .- E-04103-2014-000009-00 - Aprovat
 • 0053.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la Fundació Diocesana per a les Comunicacions Socials.
  Expediente .- E-04103-2014-000013-00 - Aprovat
 • 0054.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Europa Press Delegaciones, SA.
  Expediente .- E-04103-2014-000017-00 - Aprovat
 • 0055.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Foto Estudio Art, SL.
  Expediente .- E-04103-2014-000020-00 - Aprovat
 • 0055.-PRECS I PREGUNTES
 • 0056(E).-MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència.- Proposa aprovar la delegació de competències de la Junta en els membres d'esta i en els regidors delegats.
  Expediente .- E-00601-2015-000038-00 - Aprovat
 • 0057(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Dóna compte de la seua resolució de delegació de signatura.
  Quedar assabentat
 • 0058(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Dóna compte de les seues resolucions de delegació de facultats resolutòries en distints tinents d'alcalde i regidor delegat.
  Quedar assabentat
 • 0059(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Dóna compte de la decisió del jurat sobre la concessió dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València, any 2014.
  Expediente .- E-01903-2015-000073-00 - Quedar assabentat
 • 0060(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'acte de difusió del programa Urbact II.
  Expediente .- E-02902-2015-000039-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa traslladar al Ministeri Fiscal l'expedient disciplinari incoat a un oficial i a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000014-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa deixar sense efecte la suspensió provisional i arxivar l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2005-003094-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un oficial de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000025-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar les bases de la convocatòria del Concurs d’Esbossos de Falles de l’Ajuntament (Gran i Infantil) per a l’any 2016 i el gasto plurianual corresponent.
  Expediente .- E-01904-2015-000418-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa rectificar un error i suspendre i ampliar el termini del projecte d'obres de ‘Renovació d'infraestructures del carrer del Comte de Salvatierra, en la ciutat de València’, finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2014-000131-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el ‘Projecte modificat de les obres de condicionament de la pavimentació de l'avinguda de Navarro Reverter'.
  Expediente .- E-04101-2015-000024-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les persones beneficiàries del programa de pràctiques no laborals ‘La meua primera experiència laboral' corresponent als passats mesos de gener i febrer.
  Expediente .- E-02902-2015-000059-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI