Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
27-02-2020
Hora:
09:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 27 FEBRERO 2020

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 30 de gener de 2020.
  Aprovat
 • PART RESOLUTIVA
 • 0002.-ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de gener i el 15 de febrer de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 24 i 31 de gener, i 7 i 14 de febrer de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 13 de febrer de 2020, pel qual s'aprova definitivament el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
  Expediente .- E-03502-2017-000028-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOAVDOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el trasllat definitiu del Mercat de Vell a la nova ubicació en l'av. dels Tarongers.
  Expediente .- E-02901-2020-000085-00 - Aprovat
 • 0006.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOAVDOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 1a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2020.
  Expediente .- E-05501-2020-000004-00 - Aprovat
 • 0007.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOAVDOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 1a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2020.
  Expediente .- E-05501-2020-000003-00 - Aprovat
 • 0008.-ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar l'actualització, a efectes merament organitzatius, del Reglament del Consell Municipal del Medi Ambient.
  Expediente .- E-02610-2017-000104-00 - Aprovat
 • 0009.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa modificar el nomenament de membres del Consell Social de la Ciutat.
  Expediente .- E-02301-2019-000313-00 - Aprovat
 • 0010.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar inicialment el Reglament intern d'ús d'aeronaus no tripulades pilotades per control remot (RPAS) pel Cos de la Policia Local de València.
  Expediente .- E-01404-2019-000014-00 - Aprovat
 • 0011.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la interpretació de l'article 84.4 del Reglament orgànic del govern i administració de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-56193-2020-000002-00 - Aprovat
 • 0012.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar la designació de representant en el Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
 • 0013.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar inicialment l'Ordenança de les Prestacions Econòmiques Individualitzades en matèria de Servicis Socials de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-02229-2019-000004-00 - Aprovat
 • 0014.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial en el Departament de Treball Social i Servicis Socials de la Universitat de València.
  Expediente .- E-01101-2019-002355-00 - Aprovat
 • 0015.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professora associada al Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València.
  Expediente .- E-01101-2019-005022-00 - Aprovat
 • 0016.-COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Dona compte de l'Informe anual corresponent a l'exercici de 2019 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-00911-2020-000089-00 - Quedar assabentat
 • PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
 • MOCIONS
 • 0017.-Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre el Dia Europeu de la Memòria de l'Holocaust i el Dia Internacional de la Memòria de l'Holocaust i de la prevenció dels crims contra la humanitat.
  Expediente .- O-89VOX-2020-000005-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0018.-Moció subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre la paralització de canvis en les línies de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Rebutjat
 • 0019.-Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el 8 de març, Dia Internacional de la Dona.
  Expediente .- O-89VOX-2020-000005-00 - Rebutjat
 • 0020.-Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, per una mobilitat responsable i que mire al futur, lluny d'ideologies i pensant en els ciutadans i el seu benestar.
  Expediente .- O-89VOX-2020-000005-00 - Rebutjat
 • 0021.-Moció subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor del Grup Ciutadans, sobre coneixements de l'Albufera en l'Educació Primària.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000066-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0022.-Moció subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Pardo, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre l'agilització en la concessió de llicències.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000068-00 - Rebutjat
 • 0023.-Moció subscrita pel Sr. Giner, el Sr. Estellés i el Sr. Pardo, portaveu i regidors respectivament del Grup Ciutadans, sobre paralització dels canvis que afecten el carrer de Colón i cerca de solucions consensuades.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000068-00 - Rebutjat
 • 0024.-Moció subscrita per la Sra. Beamud, regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, el Sr. Fuset i la Sra. Gómez, portaveus dels grups municipals Compromís i Socialista sobre el Día Internacional de les Dones, 8 de Març.
  Expediente .- O-C1910-2020-000039-00 - Aprovat
 • 0025.-Moció subscrita pel Sr. Fuset i Sra. Gómez, portaveus dels grups Compromís i Socialista, sobre la descentralització de les institucions de l'Estat.
  Expediente .- E-01910-2020-000002-00 - Aprovat
 • 0026.-Moció subscrita conjuntament per la portaveu i els regidors del Grup Popular, Sra. Catalá, Sra. Llobet i Sr. Giner, sobre la situació econòmica.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0027.-Moció subscrita conjuntament per la portaveu i el regidor del Grup Popular, Sra. Catalá y Sr. Mundina, sobre el port de València.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0028.-Moció subscrita pel Sr. Fuset i la Sra. Gómez , portaveus dels grups municipals Compromís i Socialista, sobre l'eutanàsia.
  Expediente .- E-01910-2020-000003-00 - Aprovat
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0029.-Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre prioritats del Govern municipal per als primers mesos del 2020.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • PREGUNTES
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'estat deplorable en què es troben les instal·lacions del complex esportiu-cultural Abastos.
  Expediente .- O-89VOX-2020-000005-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els efectius destinats al carrer de Colón.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la ubicació de la 2a Unitat de Districte.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre mesures per a millorar la neteja als districtes.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000051-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el pla d'inspecció de la neteja viària.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000051-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els programes i iniciatives europees per a joves.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000051-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les iniciatives del Govern d'Espanya respecte a les conseqüències de la borrasca Glòria.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000050-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la tramitació del Reglament de transparència nou.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000052-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la pobresa energètica.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000050-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre els locals cedits a associacions i ONG.
  Expediente .- O-89VOX-2020-000005-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre el soterrament dels contenidors de fem.
  Expediente .- O-89VOX-2020-000005-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre actuacions i inversions a desenvolupar el comerç.
  Expediente .- O-89VOX-2020-000005-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre les conseqüències econòmiques i socials per l'anul·lació de parades en la plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89VOX-2020-000005-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre l'avaluació de riscos laborals.
  Expediente .- O-89VOX-2020-000005-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el moviment de les Germanies.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000053-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans sobre la convocatòria d'ajudes per a projectes culturals del Govern d'Espanya.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000053-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el nomenament de director o directora de la Casa Museu Blasco Ibáñez.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000053-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de càmeres per a vigilar monuments.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000053-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la biblioteca nova en l'edifici de l'antic Centre Excursionista.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000053-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre sancions de trànsit.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000052-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre accidents de trànsit i les conseqüències per a les persones.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000052-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre accidents de trànsit de ciclistes i patinets elèctrics.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000052-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els accidents de trànsit en l'av. del Cid.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000052-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les inversions territorialitzades.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000052-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Especial del Cabanyal-el Canyamelar i les últimes reivindicacions socials i veïnals.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000052-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Estació d'Autobusos.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000052-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les gestions realitzades davant el Govern d'Espanya respecte a la rotonda i la torre miramar de la V-21.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000052-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la nòria gegant.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000052-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte de DecidimVLC 2016-2017, Instal·lació de sonòmetres. Mapa del Sorroll de Russafa.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000052-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre mesures preses respecte als efectes per a la salut del brot de coronavirus i les repercussions econòmiques a la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre personal del Servici de Cultura Festiva.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la Sentència de 24 de gener de 2020 del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 de València.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre els acords de continuïtat en contractes de serveis i de concessió de serveis.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els premis Caliu.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els usos d'una nau del Parc Central adscrita a Joventut.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els usos d'una nau del Pac Central adscrita a Esports.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les famílies que viuen al Bloc Portuaris.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les instal·lacions esportives.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la realització del Webit València 2020.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000050-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Patronat Fundació Visit València.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Pla de Desenvolupament Agrari.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la xarxa de recàrrega de cotxes elèctrics.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la implantació i regulació del sharing.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'OAM Parcs i Jardins.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre un accident de trànsit en la CV-500.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el conveni col·lectiu.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000056-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el Servici de Turisme i Internacionalització.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000056-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el Servici de Formació i Ocupació.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000056-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el Servici de Comerç.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000056-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el contracte nou del Servici de Gestió Integral del Centre de Dia Municipal per a Persones Majors Dependents de Tres Forques.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'activitat del Gabinet d'Anàlisi de la Policia Local.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre multes segons tipologia, per barris i districtes.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els interins de la Policia Local de València.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els interins del Cos de Bombers.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'activitat de la Secció Mediambiental (UMA).
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre accidents de trànsit de ciclistes, patinets elèctrics, turismes, furgonetes, camions i vianants, per barris, districtes i principals vies de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la campanya de comunicació del projecte Persones, de Las Naves.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la seguretat en les instal·lacions esportives municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000051-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita por la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la tecnologia Big Data aplicada al turisme.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic d'Esports.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000051-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la Comissió Municipal de Coordinació Turística.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'obtenció de fons europeus per a la reurbanització del mercat de Sant Pere Nolasc.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la Fundació València Activa del Pacte per l'Ocupació.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre sectores de suelo urbanizable y programas de actuación.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el pressupost executat del 2019 al Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les primes per a la jubilació anticipada.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre telefonades al 092, per barris i districtes.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el solar de l'av de les Balears, 46, confluència amb el carrer d'Alfred Torán i Olmos, i les obres en l'av. de les Balears.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la situació del Bloc Portuaris.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el parc de Capçalera.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el trasllat del sarcòfag de Blasco Ibáñez.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Teatre de la Rambleta.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el balanç de danys pel temporal Glòria.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la caça en l'Albufera durant les càbiles.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la participació en els tributs de l'Estat.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la neteja de les platges.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita per la Sra. Catala, del Grup Popular, sobre les inversions territorialitzades.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la situació sanitària als pobles de València.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000057-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el consum d'alcohol en les revetles falleres.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000057-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre denúncies de deficiències higienicosanitàries en immobles.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000057-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el control sanitari i poblacional de coloms urbans.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000057-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre diverses campanyes de publicitat.
  Expediente .- O-89VOX-2020-000005-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre els canvis de l'EMT al centre de la ciutat.
  Expediente .- O-89VOX-2020-000005-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes a famílies.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000057-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre un centre municipal servicis socials per a Pobles del Sud.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000057-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó i la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el soterrament de contenidors en zones protegides.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000053-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària de 30 de gener de 2020 pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre campanyes publicitàries.
  Expediente .- O-00606-2020-000002-00 - Contestada
 • DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
 • 0117.-Declaració institucional de suport al sector agrari valencià.
  Expediente .- O-89POP-2020-000015-00 - Aprovat
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0118.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre subsanació de deficiències en les instal·lacions esportives de gestió directa.
  Contestada
 • 0119.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la Crida.
  Contestada
 • 0120.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre indemnitzacions per danys causats per la borrasca Glòria.
  A contestar en pròxima sessió
 • 0121.-Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la proposta d'instal·lació d'una nòria gegant a la Marina de València.
  Contestada
(Informació publicada: 03/02/2020 10:58:42 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI