Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
26-05-2016
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 28 d'abril de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 d'abril i el 15 de maig de 2016, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 22 i 29 d'abril i 6 i 13 de maig de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU per a la implantació del centre de salut a la carrera de Malilla/carrer de Bernat Descoll i zona verda a l'avinguda d'Ausiàs March-carrer d'Eslida.
  Expediente .- E-03001-2015-000210-00 - Aprovat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU per a l'ampliació del Col·legi Públic Primer Marqués del Túria.
  Expediente .- E-03001-2015-000180-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord plenari denegatori de la resolució per mutu acord del Programa Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Única del Sector M-5 Drassanes-Grau.
  Expediente .- E-03001-2007-000326-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la caducitat i resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada Patraix-CHP UE-2.
  Expediente .- E-03003-2015-000017-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuaciò Integrada Benimàmet unitat d'execució A.
  Expediente .- E-03003-2016-000002-00 - Aprovat
 • 0009.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública el Pla Especial de Protecció de l'Entorn dels Béns d'Interés Cultural Jardí Botànic de la Universitat de València, Temple Parroquial de Sant Miquel i Sant Sebastià i Porta de Quart (PEP-EBIC03).
  Expediente .- E-03502-2016-000009-00 - Aprovat
 • 0010.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Xarxa de Ciutats que Caminen.
  Expediente .- E-01801-2016-001676-00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència del TSJ, desestimatòria del recurs PO 229/2010 interposat contra Resolució del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda que va aprovar definitivament la Modificació del PGOU, àmbit Grau-Cocoters, i el Pla Parcial Sector Grau, tenint en compte que el Tribunal Suprem ha desestimat la cassació amb imposició de costes als recurrents.
  Expediente .- E-00501-2011-000118-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst a l'art. 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al primer trimestre de 2016.
  Expediente .- E-00407-2016-000008-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 4a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000028-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000029-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000031-00 - Aprovat
 • 0016.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar inicialment el Reglament del Consell Local d'Inmigració i Interculturalitat.
  Expediente .- E-02201-2016-000096-00 - Aprovat
 • 0017.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal de Cooperació.
  Expediente .- E-02201-2016-000153-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0018.-Moció subscrita conjuntament pel segon tinent d'alcalde, Sr. Peris, i la delegada d'Educació, Sra. Oliver, sobre l'adhesió de la ciutat de València al projecte Ciutat de les Xiquetes i dels Xiquets.
  Expediente .- E-02101-2016-000242-00 - Aprovat
 • 0019.-Moció subscrita pels Srs. Ribó, Calabuig, Peris i Fuset, en nom de l'equip de govern, sobre el nou full de ruta per a ciutats i pobles europeus per a crear municipis productius, sostenibles i resilients per a una Europa habitable i inclusiva.
  Expediente .- O-C1503-2016-000061-00 - Retirat
 • 0020.-Moció subscrita pel Sr. Benlliure, regidor del Grup Ciutadans, sobre prevenció d'incendis en el bosc de la Devesa del Saler.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000099-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0021.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, regidora del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament reglamentari de la Llei 7/2011, de 1 d'abril, dels Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000100-00 - Rebutjat
 • 0022.-Moció subscrita pel Sr. Monzó i el Sr. Grau, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre la planificació educativa a la ciutat de València.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Rebutjat
 • 0023.-Moció subscrita pel Sr. Novo, regidor del Grup Popular, sobre la remodelació de les places de la Reina, de Ciutat de Bruges, de l'Ajuntament i de Sant Agustí.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Rebutjat
 • 0024.-Moció subscrita pel Sr. Monzó, portaveu del Grup Popular, sobre la defensa de la unitat d'Espanya.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0025.-Moció subscrita pels Srs. Ribó, Calabuig, Peris i Fuset, en nom de l'equip de govern, sobre l'adhesió de l'Ajuntament de València al Fons Valencià per la Solidaritat.
  Expediente .- O-C1503-2016-000062-00 - Retirat
 • 0026.-Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre instar l'alcalde a defendre els interessos del comerç valencià.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000101-00 - Rebutjat
 • 0027.-Moció subscrita pel Sr. Camarasa, regidor del Grup Ciutadans, sobre la col·locació de pantalles en direccions de servici.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000102-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES
 • 0028.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Campanar.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
 • 0029.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de la Saïdia.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Camins al Grau.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Poblats Marítims.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Quatre Carreres.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Jesús.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de l'Olivereta.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte del Pla del Real.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de l'Eixample.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte d'Extramurs.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Patraix.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte d'Algirós.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Benimaclet.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Rascanya.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Benicalap.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Pobles del Nord.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Pobles de l'Oest.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Pobles del Sud.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la situació del PEPRI del Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000080-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis municipals, primer trimestre 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la despesa en energia elèctrica, primer trimestre 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses per subministrament de combustible, primer trimestre 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses en telefonia, primer trimestre 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses en subministraments postals, primer trimeste 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses en neteja de dependències municipals, col·legis i mercats, primer trimestre 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses del servici alié de prevenció de riscos laborals, primer trimestre 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la promoció del Dia dels Museus.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000094-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre diversos fullets en valencià.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000094-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la falta de personal als museus municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000094-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el VI centenari de la defunció de Sant Vicent Ferrer.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000094-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciudadans, sobre el futur de Fira València.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000080-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000093-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta suscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el barri de Natzaret.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000093-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita por el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la remodelació de l'avinguda del Port.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000093-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'aparcament de la plaça de Ciutat de Bruges.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PAI de Benimaclet Est.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Cabanyal-el Canyamelar, un any després.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre vivendes d'emergència per a desnonats.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el cessament d'activitat de la gasolinera al carrer del Camp de Túria.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació dels edificis situats a la plaça del Doctor Collado, 2 i 3.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la regularització de les concessions de la façana marítima.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'anell ciclista.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000093-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Punt de Trobada Familiar.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000097-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació laboral del servei de grues.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000097-00 - Contestada
 • 0073.-Preguntes subscrita por el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació de la competència deslleial en el sector del taxi.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000097-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciudadans, sobre el Balneari de l'Albereda.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000093-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els horaris d'atenció al públic del tanatori municipal.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les sancions imposades per contaminació acústica.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les sancions imposades per incompliment de l'Ordenança de neteja urbana.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els canvis de jurisdicció del Sr. alcalde.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el perfil institucional en Twitter.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els contractes menors adjudicats per la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el cost de les pancartes que es despleguen al balcó de la Casa Consistorial.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la retallada del programa 'La Dipu et beca'.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes a famílies d'acolliment.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000094-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Centre d'Avifauna Exòtica.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Teatre el Musical.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'IBI.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0087.-Prgunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre incerteses informatives del govern municipal.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Museu del Silenci.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'ICIO.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els nius de cotorres.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els tributs que afecten el sector empresarial.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les propostes d'inversions als barris en els Pressupostos de 2017.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la nova pàgina web de la Universitat Popular.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la implantació del Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn (SDDR) de l'envàs.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'obertura de les noves escoles infantils municipals.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el carril bici al carrer de Colón.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el cost de la Primavera Educativa per a l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte europeu Transition Cities.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre queixes i actuacions fetes en matèria de neteja.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la puntuació de la renda familiar en les noves bases del Xec Escolar.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre una reunió amb ANECOOP i la Fundació Sabor i Salut.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les mesures adoptades per a evitar la venda de taronges furtades.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000080-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la previsió d'instal·lació de nous contenidors soterrats.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les denúncies formulades pel furt de taronges.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000080-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de formació especialitzat per a la Policia Local sobre taronges.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000080-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el personal de l'Orquestra de València.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000080-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la realització de la Primavera Educativa al jardí del Túria.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les sancions imposades per infracció de l'Ordenança de Parcs i Jardins.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el romanent de 2015 del Palau de la Música.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el cobriment del canal Xúquer-Túria.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la Nit de Sant Joan.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recuperació de la vegetació submergida de l'estany de l'Albufera.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les actuacions de la Policia Local al barri de Natzaret.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la ubicació d'aparcaments dissuasoris als afores de la ciutat.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte CoSuDS d'estalvi d'aigua de pluja.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la convocatòria de subvencions al desenrotllament de projectes esportius d'entitats sense ànim de lucre.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre infraccions comeses per Ca Revolta.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre noves activitats i matrícula en la Universitat Popular.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre llicències per taules i cadires.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les llicències d'obertura d'establiments hostalers.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el projecte d'un carril bici i altre d'EMT en l'avinguda del Port.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la Comissió de Control de Contractació.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió mantinguda amb l'Associació Amics del Carme.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Festivitat de la Mare de Déu de 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'atenció a les persones usuàries del Banc Solidari d'Aliments.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les llicències d'obertura de bars amb ambientació musical.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés de consulta ciutadana d'inversions en barris.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre dades en matèria de Turisme.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre pintades en l'entorn d'edificis protegits.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les autoritzacions expedides als mitjans de comunicació durant les Falles de 2016 perquè desenvoluparen el seu treball al balcó de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el programa Housing First.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'Exposició del Ninot 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la venda ambulant il·legal.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'atenció a les persones refugiades.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la figura del mediador Falles-veïns.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la Declaració de Ciutats Sostenibles.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la situació de la targeta VLC amb Tu.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el temps d'atenció als centres municipals de servicis socials.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre una reunió per tractar temes relatius a la plaça d'Andújar.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les noves línies de l'EMT.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Creu de Maig que s'instal·lava a l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Palau de la Música.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el turisme de creuers.
  Expediente .- E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
 • DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 • 0145.-Declaració institucional de tots els grups polítics municipals sobre el nou full de ruta per a ciutats i pobles europeus per a crear municipis productius, sostenibles i resilients per a una Europa habitable i inclusiva.
  Aprovat
 • 0146.-Declaració institucional de tots els grups polítics municipals sobre l'adhesió de l'Ajuntament de València al Fons Valencià per la Solidaritat.
  Aprovat
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0147.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'actuació de grups nacionalistes i independentistes i sobre el pressupost de la Fira de Juliol 2016.
  Contestada
 • 0148.-Prec formulat in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre protocols de prevenció en matèria sanitària oferits a través de la web municipal.
  Quedar assabentat
 • 0149.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la seguretat en l'accés a les unitats administratives en la PIAE.
  A contestar en pròxima sessió
 • 0150.-Prec formulat in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'absència d'una ambulància al Besamà a la Mare de Déu.
  Quedar assabentat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI