25/05/2018 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Grups de Treball

Junta Municipal d'Exposició

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura i Educació 04/04/2018 a les 19:00h,
Junta Municipal. C/ Guàrdia Civil, 19 baix.
ORDRE DEL DIA: Calendarització de les activitats de la Junta i recursos municipals disponibles.
Grup de Benestar social i Salut  
Grup d’Urbanisme i Inversions en Barris 29/05/2018 a les 19:30 hores,
en el carrer Guardia Civil, 19
ORDRE DEL DIA:
decidimVLC. Consulta ciutadana d´inversions 2018-2019
Grup d’Activitats Econòmiques 04/04/2018, a les 18:00 hores,
en els locals de la Junta municipal, calle guàrdia Civil nº19.
ORDRE DEL DIA: ACTIVITATS A REALITZAR AMB EL PRESSUPOST ASSIGNAT.

Junta Municipal de Ciutat Vella

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura i Educació 29/05/2018 a las 19:15 horas
 en los locales de la Junta Municipal. C/ Micalet 1
Grup de Benestar Social 16/05/2018 a les 18:30 hores en els locals de la Junta C/Micalet 1
Grup d’Activitats Econòmiques i Habitabilitat Sostenible 06/06/2018 a les 18:00 h
en els locals de la Junta, Calle Micalet 1
Grup d’Urbanisme, Mobilitat i Inversions en Barris

Junta Municipal de Marítim

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Convivència i Protecció Ciutadana  
Grup de Cultura 24/04/2018 a les 19:00 hores,
Edifici de Joventut, carrer Ramón de Campoamor, 91.
ORDRE DEL DIA:
-Rendició de comptes d'activitats de l'any 2017.
-Gestions de les activitats programades en el 2018.
-Estudi o proposta de nous temes.
  31/05/2018 a les 18.00 hores
en el centre de joventut, carrer Méndez Núñez, 8. 
ORDRE DEL DIA:
  decidim VLC. Consulta ciutadana d'inversions 2018-2019.
Grup de Bienestar Social  

Junta Municipal de Russafa

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura 23/05/2018 a les 19:00 hores,
en la Junta Municipal. C/ Maties Perelló, 5
ORDRE DEL DIA:
Discussió de les propostes presentades per als premis de les falles del districte 2019.
Grup de Benestar social 14/12/2017 a les 19.00 hores en la Junta Municipal. c/ Maties Perelló, 5
Grup d’Urbanisme i Inversions en Barris 12/04/2018 a les 19 hores, en la Universitat Popular de Rovella. C/ Arabista Ambrosio Huicí, s/n.

Junta Municipal d'Abastos

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura 02/05/2018 a les 19.00 horas en els locals de la Junta, calle Alberique,18
ORDRE DEL DIA:
- Informació de les activitats realitzades i programades fins el mes de juliol.
- Propostes del Grup de Treball.
Grup de Benestar social  
Grup d’Urbanisme i Inversions en Barris  

Junta Municipal de Trànsits

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura 5/03/2018, a les 19.00 hores, en els locals de la Junta municipal, carrer Comte de Lumiares nº5
ORDRE DEL DIA:
-CANVI DE COORDINADORA.
-NOVES PROPOSTES I LINIES DE TREBALL EN EL 2018.
Grup de Benestar Social (inclou seguretat ciutadana)  
Grup d’Urbanisme i Inversions en Barris (inclou mobilitat) 07/06/2018 a les 19.00 hores
carrer Comte de Lumiares, 5.
ORDRE DEL DIA: 
DecidimVLC. Consulta Ciutadana d´inversions 2018-2019

Junta Municipal de Patraix

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura 29/01/2018 a les 18:00 h 
en els locals de la Junta Municipal C/Beato Nicolas Factor 1.
Grup de Benestar Social (inclou seguretat ciutadana) 17/04/2018, a les 19:00 hores, 
en els locals del C.M.S. S. de Patraix, C/ Salavert nº 13.
ORDRE DEL DIA:
1.- Presentació de les persones assistents.
2.- Exposició del la "RENDA VALENCIANA
D'INCLUSIÓ " per part de la directora del C.M.S. S. Patraix Jaqueline Monterde.
3.- Revisió assumptes pendents.
4.- Precs i preguntes.
Grup d’Urbanisme i Inversions en Barris (inclou mobilitat)  

Junta Municipal Pobles de l´Oest

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura
Grup de Benestar Social (inclou seguretat ciutadana)  
Grup d’Urbanisme i Inversions en Barris (inclou mobilitat) 24/05/2018 a les 19.30 hores, en la Junta Municipal de POBLES DE L´OEST, en la Sala Multiusos.
C/ Crisóstomo Martinez, nº 2. Benimàmet

ATENCIÓ CIUTADANA


Formulari d’Inscripció en els Grups de Treball de les Juntes de Districte (pdf 31 kb)

Les inscripcions en els Grups de Treball faran efecte a partir del mes següent a la seua presentació en les Juntes Municipals de Districte.
(Exemple: en el cas d’inscriure’s el 12 de febrer es podrà acudir al Grup de Treball que es convoque en el mes de març)
Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI