17/01/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Grups de Treball

Junta Municipal d'Exposició

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura i Educació Dimecres 16/01/2019 a les 18.00 hores a la Seu de la Junta Municipal, carrer Guàrdia Civil, 19.
Ordre del dia:
- Activitats a realitzar per la Junta Municipal.
Grup de Benestar social i Salut Dimecres 16/01/2019 a les 18.00 hores a la Seu de la Junta Municipal, carrer Guàrdia Civil, 19.
Ordre del dia:
- Activitats a realitzar per la Junta Municipal.
Grup d’Urbanisme i Inversions en Barris Dimecres 16/01/2019 a les 18.00 hores a la Seu de la Junta Municipal, carrer Guàrdia Civil, 19.
Ordre del dia:
- Activitats a realitzar per la Junta Municipal.
Grup d’Activitats Econòmiques Dimecres 16/01/2019 a les 18.00 hores a la Seu de la Junta Municipal, carrer Guàrdia Civil, 19.
Ordre del dia:
- Activitats a realitzar per la Junta Municipal.

Junta Municipal de Ciutat Vella

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura i Educació Dimarts 27/11/2018 a les 19.00 hores en els locals de la Junta Municipal, carrer Micalet, 1.
Ordre del dia:
1. Aprovació acta reunió anterior.
2. Repàs a les activitats pendents.
3. Elecció jurats activitats trimestrals.
4. Votació concurs fotogràfic i poesia curta.
5. Pressupost activitats 2019. Votació i aprovació.
6. Intervenció grups polítics.
7. Intervencions veïnals.
8. Precs i preguntes.
Grup de Benestar Social Dimarts 18/12/2018 a les 18.00 hores en els locals de la Junta Municipal, carrer Micalet, 1.
Ordre del dia:
1. Observacions al resum de la reunió anterior, si n'hi ha.
2. Informe de coordinació.
3. Estat de treball dels grups.
4. Suggeriments i propostes.
5. Tema de debat.
6. Data aproximada de la següent reunió.
Grupo de actividades económicas y habitabilidad sostenible. Dijous 20/12/2018 a les 18.00 hores en els locals de la Junta Municipal, carrer Micalet,1.
Ordre del dia:
1.- Desenvolupament projecte acordat per a l'exercici 2019.
 2.- Precs i preguntes.
Grup d'Urbanisme i Mobilitat Dilluns 26/11/2018 a les 18.00 hores en els locals de Junta Municipal, carrer Micalet, 1.
Ordre del dia:
1.- Preparar propostes de treball per a presentar a la Junta de Districte.
2.- Precs i preguntes.

Junta Municipal de Marítim

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Convivència i Protecció Ciutadana  
Grup de Cultura Dijous 24/01/2019 a les 19.00 hores, en l'Edifici Regidoria de Joventut, situat al Carrer Ramón de Campoamor, 91.
 Ordre del dia:
1.- Programa d'activitats de l'exercici 2019.
2.- Informació de les gestions i organització de les activitats proposades.
Grup d’Urbanisme i Inversions en Barris Dijous 31/01/2019 a les 19.00 hores, en l' Edifici Regidoria de Joventut, situat al Carrer Ramón de Campoamor, 91.
Ordre del dia:
1.- Planificar i organitzar les activitats del Grup de Treball.
Grup de Bienestar Social Dimarts 05/02/2019 a les 19.00 hores, en l'Edifici Regidoria de Joventut, situat al carrer Ramón de Campoamor, 91.
Ordre del dia:
1- Planificar i organitzar les activitats del Grup de Treball.

Junta Municipal de Russafa

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura 04/12/2018 a les 19.00 hores,
en la Junta Municipal de Russafa, carrer Maties Perelló, 5.
Ordre del dia:
Presentar les propostes d'activitats per al pressupost de 2019.
Grup de Benestar social 22/11/18 a les 19.00 hores, en la Junta Municipal de Russafa, carrer Maties Perelló, 5.
Ordre del dia:
1- Presentació vocalia Benestar Social.
2- Propostes d'activitats del Grup de Treball.
Grup d’Urbanisme i Inversions en Barris 21/11/2018 a les 18.00 hores en la Junta Municipal de Russafa, carrer Maties Perelló, 5.
Ordre del dia:
1. Valoració final del DecidimVLC 2018.
2. Normes de funcionament del Grup de Treball en el futur.
3. Propostes d'activitats a realitzar en el pròxim exercici.

Junta Municipal d'Abastos

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura Dilluns 3/12/2018 a les 18.30 hores en la Junta Municipal d'Abastos, carrer Alberic,18.
Ordre del dia:
- Plantejar les activitats del Grup per al pressupost de 2019.
Grup de Benestar social Dijous 24/01/2019 a les 19.00 hores en la Junta Municipal d'Abastos, carrer Alberic, 18.
Ordre del dia:
- Recepció de les propostes d'activitats.
- Explicació de les mateixes per les persones que les presenten.
- Periodització de les activitats per part del grup.
- Altres temes.
Grup d’Urbanisme i Inversions en Barris Dijous 13/12/2018 a les 18.30 hores en la Junta Municipal d'Abastos, carrer Alberic,18.
  Ordre del dia: 
- Aportar propostes d'activitats del grup per al pressupost de 2019.

Junta Municipal de Trànsits

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura Dilluns 03/12/2018 a les 19.30 hores en els locals de la Junta, carrer Comte de Lumiares, 5.
Ordre del dia:
Aportar possibles propostes d'activitats a realitzar per la Junta Municipal. (Les propostes que es presenten han d'estar JA elaborades seguint el guió del protocol que s'adjunta).
Grup de Benestar Social (inclou seguretat ciutadana) Dilluns 07/01/2019 a les 18.30 hores en els locals de la Junta, carrer  Comte de Lumiares, 5. 
Ordre del dia:
Presentació de propostes per a la realització d'activitats del Grup en l'exercici 2019.
Grup d’Urbanisme i Inversions en Barris (inclou mobilitat) Dilluns 10/12/2018 a les 18.30 hores en els locals de la Junta, carrer Comte de Lumiares, 5.
Ordre del dia:
Aportar possibles propostes d'activitats a realitzar per la Junta Municipal. (Les propostes que es presenten han d'estar JA elaborades seguint el guió del protocol que s'adjunta).

Junta Municipal de Patraix

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura 10/12/2018 a les 18:00 hores,
en els locals de la Junta Mpal. de Patraix, C/ Beat Nicolás Factor 1.
ORDRE DEL DIA:
1. Valoració de la II Trobada de Cultura.
2. Certamen de Pesebres 2018. Nomenar membres jurat.
3. Programa d'activitats culturals 2019. Elaboració del pressupost.
4. Precs i preguntes.
Grup de Benestar Social (inclou seguretat ciutadana) 11/12/2018 a les 18.30 hores,en els locals de la Junta, C/ Beat Nicolás Factor, 1.
Ordre del dia:
   1.- Concretar activitats del Grup de treball de Benestar social per a 2019.
Grup d’Urbanisme i Inversions en Barris (inclou mobilitat) 20/12/2018 a les 19.30 hores en els locals de la Junta, C/ Beat Nicolás Factor, 1.  
Ordre del dia: 
- Preparació de les propostes per a la realització d'activitats del Grup de treball d'Urbanisme en 2019.

Junta Municipal Pobles de l´Oest

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura 19/11/2018 a les 19.00 hores, en el local de l'Alcaldia, Plaça del Doctor Ximeno,1, Benimàmet.
Ordre del dia:
1. Seguiment d'execució de contractes d'esdeveniments culturals promoguts pel grup de treball de cultura de la Junta municipal de Pobles de l'Oest.
2. Explicació del protocol per a la programació d'activitats del grup de treball de cultura any 2019, per a la seua aprovació en el consell de districte de gener.
3. Precs i preguntes
Grup de Benestar Social (inclou seguretat ciutadana) 10/12/2018 a les 19.00 hores en l'Espai Obert, carrer Crisòstom Martínez, nº 2, de Benimàmet.
Ordre del dia:
1. Tractar les propostes d'acció del grup en els pròxims pressupostos 2019, de la Junta Municipal de Pobles de L'Oest.
Grup d’Urbanisme i Inversions en Barris (inclou mobilitat) 17/09/2018 a les 18.30 hores, en el local de l'Alcaldia, Plaça del Doctor Ximeno,1, Benimàmet.
Ordre del dia:
1. Aprovació de l'acta anterior.
2. Suport de propostes per mitjà de votació als pressupostos participatius.
3. Precs i preguntes.
Comissió de treball d'Entitat Local Menor BENIMAMET 25/10/2018 a les 19.00 hores,
en el Espai Obert.
ORDRE DEL DIA:
1. Revisió de l'estat actual de l'Entitat Local Menor.
2. Perspectives d'actuacions futures.
3. Precs i preguntes.

Junta Municipal de Pobles del Nord

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura  
Grup de Benestar Social (inclou seguretat ciutadana)  
Grup d’Urbanisme i Inversions en Barris (inclou mobilitat) 12/12/2018 a les 19.00 hores.
A l' Ayuntament de Benifaraig, carrer Ferrer i Bigne , 47 
ORDRE DEL DIA:
1.- Propostes d'acció del grup en els pròxims pressupostos 2019

Formulari d’Inscripció en els Grups de Treball de les Juntes de Districte (pdf 31 kb)

Les inscripcions en els Grups de Treball faran efecte a partir del mes següent a la seua presentació en les Juntes Municipals de Districte.
(Exemple: en el cas d’inscriure’s el 12 de febrer es podrà acudir al Grup de Treball que es convoque en el mes de març)
Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI