Servicios de la web

Hall

Àrees de Govern i Delegacions

Són els nivells essencials de l'organització administrativa municipal, i comprenen cada una d'elles un o diversos sectors funcionalment homogenis de matèries de competència de l'administració del municipi.

Correspon a l'alcalde determinar el nombre total, denominació i competències de les àrees de govern.

La direcció superior de les àrees de govern correspon a un director-coordinador/ directora-coordinadora segons a qui s'encomana, entre altres, les funcions de direcció, planificació, coordinació i definició dels objectius de la mateixa.

Davall la seua dependència, exerciran les seues funcions les regidores i els regidors delegats, als que corresponen la direcció de l'activitat de la seua delegació, que versarà sobre un conjunt homogeni de matèries de competència de l'àrea de govern a què lil'ls troben adscrits.

El Govern Municipal actual es troba estructurat en Alcaldia i nou grans àrees:

Alcaldia
Alcalde Excm. Sr. Joan Ribó Canut
Regidor Delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement Sr. Carlos Galiana Llorens
Regidor Delegat de Relacions amb els Mitjans Sr. Carlos Galiana Lloréns
Regidor Delegat d’Hisenda Sr. Borja Sanjuán Roca
Regidora Delegada d'Inspecció General i Avaluació dels Servicis Sra. Luisa Notario Villanueva
Regidora Delegada de Relacions Institucionals Sra. Sandra Gómez López


Àrea de Desenvolupament i Renovació Urbà i Habitatge
Coordinadora General Sra. Sandra Gómez López
Regidora Delegada de Gestio d'Obres d'Infraestructura Sra. Sandra Gómez López
Regidora Delegada de Manteniment d'Infraestructures Sra. Sandra Gómez López
Regidora Delegada de Planificació i Gestió Urbana Sra. Sandra Gómez López
Regidora Delegada d'Habitatge Sra. Isabel Lozano Lázaro


Àrea d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica i Transició Energètica
Coordinador General Sr. Sergi Campillo Fernández
Regidora Delegada de Benestar Animal Sra. Glòria Tello Company
Regidor Delegat de Qualitat Acústica i de l'Aire Sr. Giuseppe Grezzi
Regidor Delegat de Cementeris i Servicis Funeraris Sr. Alejandro Ramón Álvarez
Regidora Delegada de Cicle Integral de l’Aigua Sra. Elisa Valía Cotanda
Regidor Delegat de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera Sr. Sergi Campillo Fernàndez
Regidor Delegat d’Energies Renovables i Canvi Climàtic Sr. Alejandro Ramón Álvarez
Regidor Delegat de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic Sr. Sergi Campillo Fernández
Regidor Delegat de Jardineria Sostenible i Renaturalització de la Ciutat Sr. Sergi Campillo Fernández
Regidor Delegat de Platges Sr. Giuseppe Grezzi


Àrea d'Educació, Cultura i Esports
Coordinador General Sr. Carlos E. Galiana Llorens
Regidora Delegada d'Educació Sra. Mª Teresa Ibáñez Giménez
Regidora Delegada d'Acció Cultural Sra. María Teresa Ibáñez Giménez
Regidor Delegat de Cultura Festiva Sr. Carlos E. Galiana Llorens
Regidora Delegada de Patrimoni i Recursos Culturals Sra. Glòria Tello Company
Regidora Delegada d'Esports Sra. Pilar Bernabé García


Àrea de Participació, Drets i Innovació de la Democràcia
Coordinadora General Sra. Elisa Valía Cotanda
Regidora Delegada de Participació Ciutadana i Acció Veïnal Sra. Elisa Valía Cotanda
Regidor Delegat d'Informació i Defensa de la Ciutadania Sr. Borja Sanjuán Roca
Regidora Delegada de Transparència i Govern Obert Sra. Elisa Valía Cotanda


Àrea de Benestar i Drets Socials
Coordinadora General Sra. Isabel Lozano Lázaro
Regidora Delegada de Cooperació al Desenvolupament i Inmigració Sra. Mª Teresa Ibáñez Giménez
Regidora Delegada d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI Sra. Lucía Beamud Villanueva
Regidora Delegada d'Envelliment Actiu Sra. Pilar Bernabé García
Regidor Delegat de Salut i Consum Sr. Emiliano García Domene
Regidora Delegada de Servicis Socials Sra. Isabel Lozano Lázaro
Regidora Delegada de Joventut Sra. Mª Teresa Ibáñez Giménez


Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació
Coordinadora General Sra. Pilar Bernabé García
Regidor Delegat d’Agricultura, Alimentació Sostenoble i Horta Sr. Alejandro Ramón Álvarez
Regidor Delegat de Comerç Sr. Carlos Galiana Lloréns
Regidora Delegada d'Emprenedoria i Innovació Económica Sra. Pilar Bernabé García
Regidora Delegada de Formació i Ocupació Sra. Pilar Bernabé García
Regidor Delegat de Turisme Sr. Emiliano García Domene
Regidora Delegada de Pobles de València Sra. Lucía Beamud Villanueva


Àrea de Gestió de Recursos
Coordinadora General Sra. Mª Luisa Notario Villanueva
Regidor Delegat d'Agenda Digital i Administració Electrònica Sr. Pere S. Fuset i Tortosa
Regidor Delegat de Control Administratiu Sr. Carlos Galiana Lloréns
Regidora Delegada d'Organització i Gestió de Persones Sra. Mª Luisa Notario Villanueva
Regidora Delegada de Servicis Centrals Tècnics Sra. Mª Luisa Notario Villanueva
Regidora Delegada de Patrimoni Municipal Sra. Isabel Lozano Lázaro
Regidora Delegada de Contractació Sra. Mª Luisa Notario Villanueva


Àrea de Protecció Ciutadana
Coordinador General Sr. Aarón Cano Montaner
Regidor Delegat de Prevenció i Extinció d'incendis Sr. Aarón Cano Montaner
Regidor Delegat de Policia local Sr. Aarón Cano Montaner
Regidor Delegat de Protecció Civil Sr. Aarón Cano Montaner


Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic
Coordinador General Sr. Giuseppe Grezzi
Regidora Delegada d'Espai Públic Sra. Lucía Beamud Villanueva
Regidor Delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic Sr. Giuseppe Grezzi


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI