23/03/2018 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

La Junta de Portaveus

És l'òrgan consultiu i col·laborador de l'Alcaldia en l'ordenació del treball del Ple i les seues comissions.

Està composta per l'Alcaldessa i els portaveus dels grups municipals.

Ostenta les atribucions següents:
-Proposar les línies generals d'actuació de l'Ajuntament per a elaborar el calendari d'activitats del ple.
-Adoptar quantes mesures i decisions requerisca l'organització del treball del Ple i les seues comissions
-Rebre informació de l'Alcaldessa sobre les qüestions que afecten el municipi.
-Resoldre les peticions dels grups municipals referides al funcionament intern dels mateixos.

Es convocarà per l'Alcalde, quan siga necessari per a l'ordenació dels treballs del Ple i les seues comissions i, en particular, abans de la celebració de cada ple per a donar a conéixer els assumptes a tractar amb una antelació mínima de 48 hores.

L’actual Junta de Portaveus va quedar constituïda en la sessió celebrada el 2 de juliol de 2015, i està composta pels membres següents:

ALCALDE
Joan Ribó Canut COMPROMÍS
PORTAVOCES
Pere S. Fuset i Tortosa COMPROMÍS
Sandra Gómez López PSPV-PSOE
María Oliver Sanz VALÈNCIA EN COMÚ
Eusebio Monzó Martínez POPULAR
Fernando Giner Grima CIUTADANS-PARTIT DE LA CIUTADANIA


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI