| Consultes i suggèrencies | Correu ciutadà | Mapa web | Portada

L'Almoina. Centre Arqueològic

Una ciutat moderna com València conserva llocs carregats d’un profund significat històric i un alt valor simbòlic. No és habitual trobar en un entorn urbà la possibilitat de visitar els orígens de la pròpia ciutat. L’almoina es revela, així, com un conjunt arquitectònic únic que permet fer un recorregut per dos mil anys d’història de València. En este mateix lloc, els romans van fundar Valentia l’any 138 aC i ací van situar el punt a partir del qual van traçar la futura ciutat. El subsòl arqueològic reunix un conjunt d’edificis monumentals que formen un complet compendi de la història i evolució urbana de València des dels orígens fins als nostres dies. Un viatge apassionant per la primera ciutat romana, per la Valentia imperial, per la seu episcopal visigoda o per l’alcàsser islàmic. Cal destacar d’entre el conjunt d’edificis que es troben en l’Almoina, les termes o banys públics, construïdes a finals del segle ii aC, durant el període romà republicà. Este establiment termal és una xicoteta joia arquitectònica, ja que és un dels escassos exemples que es coneixen en tot el món romà de data tan antiga.

Localització i horaris

L’estructura arquitectònica que envolta el conjunt arqueològic establix una aposta decidida per la transparència i la permeabilitat entre l’interior i l’exterior. Esta opció arquitectònica permet al passejant per la ciutat tindre un contacte visual directe amb les ruïnes que formen a partir d’ara part integrant del paisatge urbà. Estes finestres també permeten percebre des de certs punts de l’interior del conjunt arqueològic els espais exteriors afavorint el diàleg entre les restes arqueològiques i l’entorn immediat.