Servicios de la web

Hall

Formats


CSV

Tipus de document de text pla en format senzill per a representar dades tabulares en columnes separades per punt i coma, i files separades per salts de línia.

|

SHP

Format de dades espacials, considerat com l'estàndard de facto per a l'intercanvi d'informació geogràfica entre Sistemes d'Informació Geogràfica (GIS). És un format vectorial d'emmagatzemament digital, desenvolupat per ESRI, on es guarda la localització d'elements geogràfics i els atributs associats a ells.

|

GML

És un subllenguatge de XML descrit com una gramàtica en XML Schema per al modelaje, transport i emmagatzemament d'informació geogràfica. La seua importància radica que a nivell informàtic es constituïx com una llengua franca per al maneig i transvasament d'informació entre els diferents programari que fan ús d'este tipus de dades, com els Sistemes d'Informació Geogràfica.

|

WMS

És un servici definit per l'OGC (Open Geospatial Consortium) que produïx mapes de dades referenciades espacialment, de forma dinàmica a partir d'informació geogràfica. És un estàndard internacional que definix un mapa com una representació de la informació geogràfica en forma d'un arxiu d'imatge digital.

|

WFS

Web Feature Service o WFS del Consorci Open Geospatial Consortium o OGC és un servici estàndard, que oferix una interfície de comunicació que permet interactuar amb els mapes servits per l'estàndard WMS, com per exemple, editar la imatge que ens oferix el servici WMS o analitzar la imatge seguint criteris geogràfics.
Per a realitzar estes operacions s'utilitza el llenguatge GML que deriva del XML, que és l'estàndard a través de què es transmeten les ordes WFS.

|

JSON

JSON, acrònim de JavaScript Object Notation, és un format lleuger per a l'intercanvi de dades. JSON és un subconjunt de la notació literal d'objectes de JavaScript que no requerix l'ús de XML

|

KML

KML (de l'acrònim en anglés Keyhole Markup Language) és un llenguatge de marcat basat en XML per a representar dades geogràfiques en tres dimensions. Va ser desenvolupat per a se ser manejat amb Keyhole LT, precursor de Google Earth (Google va adquirir Keyhole LT a l'octubre del 2004 després de llançar la seua versió LT 2). La seua gramàtica conté moltes similituds amb la de GML .

|

KMZ

És un fitxer KML comprimit per a estalviar espai i guanyar en velocitat de transmissió.

|


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI