Càrrecs Directius | Ajuntament de València - València

Càrrecs directius de l'Ajuntament de València

Funcionaris habilitats nacionals

Secretari General Administració Municipal
Francisco Javier Vila Biosca

+ informació


Advocat de la Ciutat
José Vicente Sánchez-Tarazaga Marcelino

+ informació


Secretari General i del Ple
Hilario Llavador Cisternes

+ informació


Interventor General Municipal
Ramón Brull Mandingorra

+ informació


President del Jurat Tributari
Salvador Bueno Mora

+ informació


Tresorer General
Alberto José Roche García

+ informació


Vicesecretario General
José Antonio Martínez Beltrán

+ informació


Secretari municipal d'Àrea I
Manuel Latorre Hernández

+ informació


Secretari Municipal d'Àrea II
José Vicente Ruano Vila

+ informació


Viceinterventor
Vicente Zaragozá Bolinches

+ informació


Vicetresorera
Eva María Espinosa Roselló

+ informació


Interventora de Comptabilitat i Pressupostos
Irene Maria Chova Gil

+ informació

 

Coordinadors i Directors generals

Coordinador General Tècnic d'Alcaldía
Josep Vicent Bort Bono

+ informació


Coordinador General de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible

Julio Olmos Lablanca

+ informació


Directora General d'Ordenació Urbanística
Florentina Pedrero Gil


Coordinadora de l'Agència de la Bicicleta
Belén Calahorro Lizondo

+ informació


Coordinador General de l'Àrea de Recursos
Ferran Puchades Vila

+ información


Coordinador General d'Estratègies Urbanes i Agenda Sostenible de la Ciutat
Jordi Peris Blanes

+ informació

Coordinador General de l'Área de Protecció Ciutadana
Carlos Vila Navarro

+ informacióCoordinadora General de l'Área de Benestar i Drets Socials
Helena Ferrando Calatayud

+ informaciónCoordinadora General de l'Área de Mobilitat Sostenible i Espai Públic
Mª Pilar Soriano Rodríguez

+ informació

Coordinador General de Desenvolupament Urbà i Vivenda
Carlos Fernández Pla

+ informacióCoordinador General de Conservació de l'Albufera i altres Àrees Naturals
Joan Miquel Benavent Olmos

+ informació

Coordinadora General de l'Àrea d'Educació, Cultura i Esports

Marina Jacinta Alarcón Montañes

+ informació

Organismes autònoms, Empreses i Fundacions municipals

Directora Tècnica de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals
Maria Rosa Roig Costa

+ informació


Comissionat especial per a "Mostra de València i iniciatives audiovisuals".
Eduardo Manuel Guillot Hevia.

+ informació


Directora Gerent de l'Empresa Municipal de Transports EMT
Marta Elia Serrano Balbuena

+ información

Coordinadora General Junta Central Falllera
Carmen Martínez Ferrer

+ informació


Director Gerent de la Fundació Esportiva Municipal - FDM
Borja Santamaría Herrero

+ informació


Subdirector de Promoció Institucional i Comunicació de la Fundació Esportiva Municipal
Alejandro García Martínez

+ informació


Director Gerent de la Fundació Visit València
Antonio Bernabé García

+ informació


Subdirector General de la Fundació Visit València
Joan Carles Cambrils Camarena

+ informació


Directora Gerent del Palau de Congressos de València
Sylvia Andrés Guilló

+ informació


Director/a OAM Universitat Popular de València

José Ignacio Pastor Bellés

 

Gerent d'AUMSA

Alberto Aznar Traval

+ informació


Director OAM de Parcs i Jardins i Escola de Jardineria
Josep Tamarit Fuertes

+ informació


Director Gerent de l'Empresa Municipal de Transports (EMT)
Josep Enric García Alemany

+ informació


Director Gerent de Mercavalencia S.A.
José Miguel Yubero Casanova

+ informació


Gerent de la Fundació de la Policia Local de València
Ricard Chicot Armero

+ informació


Director del Palau de la Música
Vicent Ros Peydro

+ informacióGerent de la Societat Plan Cabanyal-Canyamelar
Vicente Gallart Torán

+ informació


Director Gerent de la Fundació València Activa del Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València-C.V.
Francisco Javier González Cardona

+ informació


Subdirectora General de la Fundació CV del Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València.
María del Mar Marín Capilla.

+ Informació


Subdirector d'Emprendiment Fundació CV Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València.
Javier Ismael Mateo García.

+ Informació


Director del Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible (CEMAS)
Vicente C. Domingo González

+ informació


Directora Gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Promoción Urbana-Las Naves
Marta Chillarón Escrivá

+ informació


Director Gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana “València Clima i Energia.”
Carlos Sánchez Cerveró

+ informació


Director adjunt de l'Empresa Municipal de Transportes (EMT)
Antonio Martínez García de Dios

+ Informació


Administrador Únic-Gerent de OCOVAL, A.I.I.
Fernando María Lluch Munarriz.

+ informació


Directora de comunicació de l'EMT
Jèssica Martorell Martínez.

+ informació


Coordinadora Artística de La Mutant
Marta López Bañuls.

+ informació

Coordinador Artístic del Teatre El Musical
Juan Manuel Artigot Gomar.

+ informació

Subdirector Tècnic de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Promoció Urbana-Las Naves
David Rosa Máñez.

+ informació


Director del Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible (CEMAS)

 

Vicente Carlos Domingo Gonzàlez

DADES DE CONTACTE

C./ Marina Real Juan Carlos I, S/N 46024 ValènciaTelèfon 96 069 36 86director.cemas@valencia.eshttps://www.cemas.global

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 63.630,00.

Declaració de béns i drets patrimonials:

Declaració inicial BOP 08/07/2019 (Pdf. 253 Kb)

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Estudis
· Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat de València.
· Diplomatura en Teoria dels Llenguatges per la Universitat de València.
· Advanced Course Film Directing New York Film Academy.
· Curs Universitat Internacional Menéndez Pelayo “Comunicació i Desenvolupament”.
· Curs Institut Oficial de Ràdio Televisió Espanyola “Realització de reportatges i documentals”.
· Curs Escola Internacional de Cinema i Televisió de Sant Antonio dels Banys, Cuba. “TV Movies”.

Experiència
• Realitzador d'informatius en Televisió Espanyola.1995.
• Realitzador d'informatius en Canal Nou RTVV.1989-2013.
• Realitzador i director de nombrosos documentals sobre Drets Humans, Medi Ambient, Cooperació al Desenvolupament i Discapacitat. 1990-2015.
• Realitzador i director de nombroses campanyes de publicitat de marcat caràcter social i mitjà ambiental. Entre altres, espots per a Diputació de València sobre reciclatge i a Consells Escolars.1995.

Publicacions/Presentacions
• Publicacions en diverses revistes d'anàlisis i estudi d'imatge. Cinema i Televisió. A destacar els articles "El xic de la moto ja no reina", que va ser llegida en les II Jornades de Cinema i Joventut de Riba-roja de Túria. Aquesta ponència va ser publicada en la revista del vicerectorat d'extensió universitària de València Lagos de Lahos. 1986.
• Col·laboracions per als llibres d'anàlisis de la imatge fílmica 1985-1986:
-Sanchez Biosca, Vicente. Del otro lado de la metáfora, Madrid. Ed. Hiperión
-Talens Carmona, Jenaro. El ojo tachado, Madrid. Ed. Cátedra
• Assage: La gestación de la Sociedad Civil. Publicat en la revista de Triodos Bank. https://revista-triodos.com/la-gestacion-de-la-sociedad-civil/2016.

Experiència en recerca
• Ponent de nombroses trobades i conferències. A destacar la I Trobada Internacional de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per al Desenvolupament: Cooperació al Desenvolupament 2.0 organitzat per AECID i Fundació CETIC a Gijón. Gener de 2008.
• Anàlisi, Recerca i Desenvolupament de formats i sèries per a televisió a Espanya a partir de formats adquirits per la companyia Sony Columbia Tristar Television.2004-2005.
• Professor convidat en el Master d'Economia Social de la Universitat de València per a analitzar i investigar models d'economia social que sorgeixen a partir de la informació que genera la Societat Civil. Medi Ambient, Gènere, Discapacitat, Lluita contra la pobresa. Especialment el cas de Humania del que és creador i director.
• Ponent convidat pel Govern de Mèxic al Taller d'Experts en Innovació Social, 4 i 5 d'agost de 2014. Com a part de les ponències preparatòries de la XXIV Cimera de Caps d'Estat i de Governs de Mèxic. Veracruz, 26 i 27 de novembre de 2014.
• Ponent convidat pel Govern de Mèxic en la Trobada Cívica Iberoamericà celebrat a Mèxic DF com a taula preparatòria a les estratègies a presentar en la XXIV Cimera de Caps d'Estat i de Governs de Mèxic. Veracruz, 26 i 27 de novembre de 2014.
• Ponent convidat per l'Associació Espanyola de Fundacions a les XII Trobades Iberoamericans de la Societat Civil celebrat en Pobla, Mèxic els dies 12 i 13 d'octubre de 2014.
Experiència en ensenyament

• Professor convidat pel Departament de Pintura de la Facultat de Belles Arts on imparteix l'assignatura de "Imatge i muntatge de vídeo" 1992-1993.
• Professor convidat pel Departament d'Història de l'Art de la Facultat de Belles Arts per a l'assignatura de Figuració Narrativa 1991-1992.
• Professor del seminari "El somni de Frankenstein; per una aproximació a la pràctica i creació cinematogràfica", en la Facultat de Belles arts de la Universitat Politècnica de València. 1994-1995.

Desenvolupament Institucional
· Soci fundador i membre de la junta directiva des de 1994 de A.V. A. R. Associació Valenciana d'Ajuda al Refugiat; Organització dedicada principalment a l'educació i inserció sociolaboral de menors immigrants o menors en demanda d'asil i/o refugi 1994.
· Patró fundador i President des de juliol de 2004 de la Fundació Mundo 21. Aquesta fundació té com a missió principal el manteniment i desenvolupament de la plataforma Humania.org. Un sistema que d'economia social que permet a qualsevol entitat de la Societat Civil la publicació i arxius de les seues notícies, esdeveniments, vídeos, informes, etc.
· A data 1 de setembre de 2015, Humania.tv i Humania.org compta amb més de 65.000 notícies, convocatòries, documents de la societat civil de més de 25 països. Aquesta plataforma tecnològica s'ha convertit en referent de difusió i arxiu de les nombroses accions de la societat civil d'Europa i de gran part de Llatinoamèrica. Milers de notícies directament publicades per entitats de la Societat Civil sobre Drets Humans, Medi ambient, Discapacitat, Gènere, Desenvolupament Sostenible, Comerç Just, Majors, Educació, Infància, Responsabilitat Social Empresarial, Defensa i Protecció dels animals i Minories Ètniques.
· Fundació Mundo 21 realitza habitualment documentals, retransmissions i reportatges d'institucions com a FAO, UNICEF, Greenpeace, Amnistia Internacional, Manos Unidas, Obra Social de Caja Madrid, Fundació Barclays i la web humania.org s'ha convertit en una plataforma sobre la qual més de 1200 ONGs i fundacions difonen i arxiven els seus continguts escrits i audiovisuals.
· Relació habitual amb membres directius i de comunicació d'entitats públiques i privades des de 2004. Institucions nacionals i internacionals vinculades a Medi ambient, Gènere, Discapacitat, Comerç Just, Defensa i Protecció dels Animals, Cooperació al Desenvolupament, Educació, Majors, Infància, Cultura i Consum Responsable a causa de la gestió i direcció de la plataforma tecnològica per a la Societat Civil, Humania.org. Premi UNICEF 2005.
· A destacar especial vinculació amb el CIRIEC, Centre Internacional d'Informació sobre l'Economia Pública, Social i Cooperativa, IUDESCOOP Institut Universitari d'Economia Social i Cooperativa de la Universitat de València, Fundació Espanyola de Fundacions i la Coordinadora d'ONG de Desenvolupament d'Espanya i de la Comunitat Valenciana.
· Ponent en la Conferència Mundial del Voluntariat. Ciutat de Mèxic. Novembre de 2016.
· Nivell de Valencià i Anglès alt.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Llicenciatura en Comunicació Àudio-Visual (pdf 496 Kb). Diploma Universitari en Llenguatges Áudio-visuales (pdf. 311 Kb).

Registre de viatges


Viatges