Pla director 2021-2023 - València

Pla Director

El Pla Director de Transparència i Govern Obert 2021-2023 plasma els objectius i accions en matèria de Govern Obert per a València i dona compliment al Reglament de Govern Obert: Transparència, en particular respecte a la planificació com a manera de rendir comptes sobre el compliment dels objectius plasmats

               Pla Director                                  Cronograma                        Quadre Comandament 

         
 

                 Presentació


 

Reunions pla director

Reunió 11-04-2022

Presentació del Pla Director de Transparència i Govern Obert 2021-2023 al sector infomediari amb l'objectiu de plasmar els objectius i accions en matèria de Govern Obert per a València i donar compliment al Reglament de Govern Obert: Transparència, en particular respecte a la planificació com a manera de rendir comptes sobre el compliment dels objectius plasmats