S'està cercant, espereu....

¿Cómo participamos? - València

Consulta Ciutadana sobre Inversions en Barris

Com participem?

Proposant projectes d'inversions en Barris
26 novembre 2015 - 11 desembre 2015

Per a realitzar propostes de projectes d'inversió és necessari acreditar-se com a proponent de projectes de forma telemàtica, a través de la pàgina web de l'Ajuntament: (http://www.valencia.es//val/participacio-ciutadana). Feta l'acreditació, i amb el DNI/NIE o passaport, es podrà emplenar el formulari corresponent per a efectuar la proposta de projecte d'inversió en el districte en el qual la persona està empadronada.


Participant en els grups de treball de deliberació i priorització
De l'11 al 15 de gener i del 15 febrer al 19 febrer del 2016

En els grups de treball específics de cada Junta Municipal de Districte es durà a terme un debat sobre les propostes presentades així com una priorització col·lectiva de les iniciatives existents. Per a participar en els mateixos s'obrirà un període que orientativament anirà des del 26 d'octubre al 6 de novembre de 2015, en les Juntes Municipals de Districte.


Votant les propostes de projectes d'inversió en barris.
Del 22 de febrer al 4 de març de 2016

Aquelles persones que vulguen participar en la votació de la consulta ciutadana hauran d'inscriure's prèviament en la web, emplenant les seues dades personals. Posteriorment es podrà realitzar el vot de forma telemàtica, escollint diverses propostes a executar en el districte en el qual la persona està empadronada