S'està cercant, espereu....

OMIDC - València

OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ I DEFENSA DEL CONSUMIDOR

logo de l'Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor

Benvingut/da a la pàgina de l'Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor.
En ella podrà informar-se dels seus drets com consumidor/a, conéixer els servicis que es presten en l'Ajuntament en matèria de consum, accedir a informació i documentació sobre productes i servicis que afecten els consumidors.

Què és l'Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor?

És el servici a través del qual l'Ajuntament de València exercix les competències en matèria de consum, informant de forma gratuïta als consumidors i usuaris, rebent les seues reclamacions, vetlant pel compliment de la normativa de consum i col·laborant amb altres entitats públiques i privades en la formació i informació dels consumidors.

Quines són les competències municipals?

  • Informar sobre els drets dels consumidors, la seua regulació legal i les vies per a exercir-los.
  • Rebre les reclamacions que es presenten sobre adquisició de productes o prestació de servicis així com tramitar-les o remetre-les, si és el cas, als organismes responsables de la seua resolució
  • El control de mercat per mitjà de la inspecció de béns i servicis, en especial els d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat.
  • Sancionar les infraccions a l'Ordenança Reguladora dels Servicis de Consum de l'Ajuntament que contravinguen la normativa sobre protecció dels consumidors en l'àmbit de la seua competència
  • La formació i educació dels consumidors en matèria de consum promovent activitats i recolzant les iniciatives que en el dit sentit es presenten. L'ajuntament destina a estos fins el Centre de Recursos i Formació de Consum, on es duen a terme activitats de formació dirigides a tots els consumidors, però en especial a col·lectius susceptibles de major protecció
  • Recolzar a les associacions de consumidors existents en el seu àmbit territorial

Informació addicional

15 de març. Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores cap a un consum més responsable i solidari 2022.

 

ATENCIÓ A LES PERSONES CONSUMIDORES
Atenció telefònica: 96.351.12.37 i 96.208.42.08, en horari coincident amb el general que es detalla més a baix.

Atenció electrònica: omidc@valencia.es

Atenció presencial: Es reprén l'atenció presencial sense necessitat de cita prèvia. No obstant això, les persones que ho desitgen podran continuar sol·licitant cita prèvia telefònica i per correu electrònic. Les persones que disposen de cita prèvia tindran preferència per a ser ateses.
 

Logo de l'Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor

C/ Amadeu de Savoia, 11
46010 València
Telefons: 96.351.12.37 - 96.208.42.08
Fax: 96.394.14.47
email: omidc@valencia.es

 

HORARI:

De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores.
Nadal: del 26 de desembre de 2022 al 5 de gener de 2023, l'horari d'atenció al públic serà de 10.00h a 13.00 h.

De l'1 d'agost al 2 de setembre, de dilluns i divendres, de 10.00 a 13.00 hores.
En altres períodes vacacionals com Nadal, sol haver-hi modificacions d'horari (consultar per telèfon).