Dades Oberts - València

Embornals existents en la ciutat de valència

Embornal o Albelló: Dispositiu que servix per a l' arreplega i conducció a l’albelló de les aigües d’escolament del carrer.

Sector: Urbanismo e Infraestructuras

Condicions d'ús: Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Publicador: Ayuntamiento de Valencia

Data de creaci�ó: 24/10/2014 11:16:26

DISTRIBUCIONS