Dades Oberts - València

Equipaments Municipales

Equipaments de la ciutat (infociutat): Biblioteques, Centres juvenils, Centres Socials, Correus, Instal·lacions esportives, Centres educatius, Instal·lacions sanitàries, Mercats, Museos, Oficines Municipals, Policia, Teatres, Restaurantes, Allotjaments, Quioscos venda títols EMT * Equipamien: Nom de l’equipament municipal. * Identifica: Identificador únic de l’equipament. * Idclase: identificador de la classe (agrupació) a la que pertany * Codvia: Codi del carrer on es troba * Numportal: Número de portal on es troba. * Idsubclase:identificador de la subclasse (dins de l’agrupacióclasse) on es troba. * Telefono:Telèfon de l’equipament.

Sector: Cultura y Ocio Sociedad y Bienestar

Condicions d'ús: Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Publicador: Ayuntamiento de Valencia

Data de creaci�ó: 27/10/2014 09:08:41

DISTRIBUCIONS