S'està cercant, espereu....

Consell Municipal de Cooperació - València

Consell Municipal de Cooperació

El Consell Municipal de Cooperació sorgix com a pilar bàsic i necessari per a la construcció de la política municipal en l’àmbit de la cooperació internacional per al desenvolupament facilitant un espai per a augmentar la participació i la implicació dels agents socials presents a la ciutat. El Consell es va crear l’any 2016 en el marc del procés de recuperació de les polítiques públiques de cooperació iniciat al 2015.

Sessió constitutiva del Ple Consell Municipal de Cooperació, novembre de 2016.

Tal com estableix el Reglament del Consell Municipal de Cooperació, este es definix com “un organisme de caràcter consultiu, de participació i de debat, que reunix els diferents actors de la cooperació en el municipi”. Entre les funcions del Consell es troben:
•  Assessorar sobre la política de cooperació al desenvolupament, proposar les prioritats i criteris que han de regir l’actuació en esta matèria, vetllant per la seua qualitat, eficàcia i transparència.
•  Coparticipar en el procés d’elaboració, implementació i avaluació dels plans de cooperació, així com de les memòries i informes d’avaluació del Pla, de les programacions anuals i de les activitats que continga.
• Facilitar actuacions que promoguen la coherència de la resta de polítiques municipals amb els objectius de la política de cooperació per al desenvolupament.
•   Servir de plataforma per al debat sobre el desenvolupament humà, la defensa dels drets de les persones, l’educació i el compromís cívic de la ciutadania valenciana en este àmbit.

Actualment formen part del Consell de Cooperació: 49 ONGD, la CVONGD, el Fons Valencià per la Solidaritat, la Direcció General de Cooperació de la Generalitat Valenciana, CCOO-PV, UGT-PV, la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de València, Col·legi Oficial de Treball Social de Valencia, Col·legi Oficial d’Educadors i Educadores Socials de la CV, la Confederació de Cooperatives de la CV, la Confederació Empresarial Valenciana, Consell de la Juventut, Consell Escolar Municipal, Consell Municipal d’Acció Social, Consell Local d’Immigració i Interculturalitat, Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat, Universitat Politècnica de València, Universitat de València, Universitat Catòlica de València i els grups polítics municipals de Ciutadans, Compromís, Partit Popular, Partit Socialista i Vox.
 

Memòries anuals. Reglament del Consell Municipal de Cooperació. Publicació en el BOP. Llistat Consell Municipal Cooperació al Desenvolupament.

Ple:

ActesAcords

Comissió Permanent

Comissions de Treball:

Comissió Comunicació per al Desenvolupament.Comissió EpDCG.Comissió de Cooperació Econòmica i Tècnica.Grup de treball d'Acció Humanitària.Grup de treball de Comerç Just i Consum Responsable.

Grup de treball d'Instruments de l'AOD municipal

Grup de Treball de Comerç Just i Consum Responsable

2022

13/10/2022 (pdf 325 kb).

2021

01/07/2021 (pdf 790 kb)

2020

15/10/2020 (pdf 415 kb).