S'està cercant, espereu....

Corporació 2011-2015 - València

Membres de la Corporació 2015-2019. Retribució anual bruta.

Retribucions
Alcalde
Sr. Joan Ribó Canut Alcalde 82.602,94
Regidors/es
Sra. Sandra Gómez López 1r Tinienta d'Alcalde 79.298,80
Sra. María Oliver Sanz 2na Tinenta d'Alcalde 79.298,80
Sra. Consol Castillo Plaza Tinenta d'Alcalde 74.342,66
Sr. Sergi Campillo Fernández Tinent d'Alcalde 74.342,66
Sra. Anaïs Menguzzato García Tinenta d'Alcalde 74.342,66
Sr. Giuseppe Grezzi Tinent d'Alcalde 74.342,66
Sra. Neus Fábregas Santana Tinenta d'Alcalde 74.342,66
Sr. Vicent Manuel Sarrià Morell Tinent d'Alcalde 74.342,66
Sra. María Pilar Soriano Rodríguez Tinenta d'Alcalde 74.342,66
Sra. Gloria Telllo Company Tinenta d'Alcalde 74.342,66
Sr. Roberto Jaramillo Martínez Regidor 72.690,52
Sr. Ramón Vilar Zanón Regidor 72.690,52
Sra. María Teresa Girau Meliá Regidora 72.690,52
Sr. Carlos Galiana Llorens Regidor 72.690,52
Sra. Isabel Lozano Lázaro Regidora 72.690,52
Sr. Pere Sixte Fuset i Tortosa Regidor 72.690,52
Sr. Alfonso Novo Belenguer Regidor - Portaveu grup 69.386,38
Sr. Fernando Giner Grima Regidor - Portaveu grup 69.386,38
Sr. Alberto José Mendoza Segui Regidor 66.495,37
Sra. Lourdes Bernal Sanchís Regidora 66.495,37
Sr. Félix Crespo Hellín Regidor 66.495,37
Sr. Cristóbal Grau Muñoz Regidor 66.495,37
Sra. Mª Àngels Ramón-Llin Martínez Regidora 66.495,37
Sr. Vicente Igual Alandete Regidor 66.495,37
Sra. Beatriz Simón Castellets Concejala 66.495,37
Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós Regidora 66.495,37
Sra. Mª Dolores Jiménez Díaz Regidora 66.495,37
Sr. Manuel Camarasa Navalón Regidor 66.495,37
Sra. Mª Amparo Picó Peris Regidora 66.495,37
Sr. Narciso Estellés Escorihuela Regidor 66.495,37
Sr. José María Bravo Plana-Sala Regidor (75%) 49.871,50
Sr. Eusebio Monzó Martínez Regidor (35%) 23.273,32
Acord Plenari de 8 de juliol de 2015 aprovant el Règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació i òrgans directius