S'està cercant, espereu....

Composió del Ple | Ajuntament de València - València

María José Ferrer San Segundo

 

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Partit Popular.
Primera Tinent d'Alcalde.
Titular de l'Àrea d'Hisenda i Participació.
Regidora Delegada d'Hisenda i Pressupostos.
Regidora Delegada de Pedanies, Participació i Acció Veïnal.
Presidenta de la Junta Municipal de Marítim.
Presidenta de la Junta Municipal Pobles del Nord.
Presidenta del Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (EMIVASA).
Vicepresidenta del Consell d'Administració del Palau de Congressos.
Vocal del patronat de la Fund. de la CV. Promoció Estratègica, Desenvolupament i Innovació Urbana (Las Naves).
Vocal del Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Vocal suplent de la Mostra de València i Inicatives Audiovisuals.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS, I INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA

Retribució anual bruta: 83.197,38 €

BOP 30-06-2023 (pdf 162 Kb)Última declaració (pdf 127 Kb)

BIOGRAFIA

Biografia (pdf 398 Kb)

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 440 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Llicenciatura en Dret (148 kb) Doctora en Dret (330 kb) Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració (302 kb) Curs d'advanced english (54 kb)Curs d'arbitratge (2920 kb) Curs d'especialització en arbitratge (2922 kb) Curs de mediació concursal (2753 kb) Curs d'especialització mediació Civil-Mercantil (2366 kb) Grau Mitjà de valencià (667 kb)

REGISTRE DE GASTOS

Gastos

DADES DE CONTACTE