S'està cercant, espereu....

Composió del Ple | Ajuntament de València - València

Joan Ribó Canut

 

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor de Compromis.
Representant en el Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (EMIVASA).
Membre del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports.
Patrono de la Fundació de la CV. Centre Mundial de l'Alimentació Urbana Sostenible.

 

RETRIBUCIONS, DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS I INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA

Retribució anual bruta: 69.331,50 €
BOP 30-06-2023 (pdf 162 Kb)

BIOGRAFIA

Nascut a Manresa (prov. Barcelona) el 17 de setembre de 1947.
Professor durant sis anys de Química Orgànica en les E.T.S. de Enginyers Agrònoms i Industrials i durant vin-i-quatre anys de Química en ensenyament secundari.
Diputat autonòmic en Les corts valencianes de 1995 a 2007.
Regidor de l'Ajuntament de València des de 2011.
 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Treajectòria professional (pdf 409 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Títol d'Enginyer Agrònom (pdf 1128 kb) Diploma d'Alta Especialització en Tecnologia d'Aliments (pdf 300 kb) Títol de Doctor Enginyer Agrònom (pdf 402 kb)

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 962085350
Adreça: Carrer Convent Sant Francesc, 2 - 46002
E-mail: jribo@valencia.es - compromis@valencia.es
Xarxes socials:
Facebook: https://www.facebook.com/joanribo
Tiktok: https://www.tiktok.com/@joanribovlc
Twitter: https://www.twitter.com/joanribo
Instagram: https://www.instagram.com/joanribovlc