S'està cercant, espereu....

Composió del Ple | Ajuntament de València - València

Javier Ismael Mateo García

 

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup Municipal Socialista.
Membre del Consell d'Administració del Palau de Congressos.
Vocal del patronat de la Fund. de la CV. Promoció Estratègica, Desenvolupament i Innovació Urbana (Las Naves).
Vocal de la Fundació Esportiva Municipal.

 

 

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 69.331,50 €

Declaració de béns i drets patrimonials, i informació tributària:
BOP 30-06-2023 (pdf 162 Kb)

BIOGRAFIA

Biografia (pdf. 36 Kb).

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 69 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Ingenier Tècnic Informàtica (pdf 288 Kb).Entrepreneurship Develoment Program (pdf 52 Kb)

Curset asertivitat (pdf 99 Kb).

Curset Competencies Directives (pdf 106 Kb).

Curset Lean Construccion (pdf 108 Kb).

Curset Lean Manufacturing (pdf 100 Kb).

Curset Noves Estratègies (pdf 198 Kb).

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 962085724
Adreça: Carrer Convent Sant Francesc, 2-planta 2a - 46002
Correu electrònicjimateo@valencia.es
Xarxes socials:
Twitter: https://twitter.com/javimateog
Instagram: https://www.instagram.com/jmateogarcia