S'està cercant, espereu....

2020-06-25 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2020-06-25

Tornar

Plens:

Data:
25-06-2020
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 25 JUNIO 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió plenària ordinària de 25 de juny.
Expediente: E-00401-2020-000041-00 - Aprovat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària de 28 de maig i extraordinària d'11 de juny de 2020.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0003 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de maig i el 15 de juny de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 22 i 29 de maig i 5 i 12 de juny de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa l'alçament de la suspensió temporal del PAI UE-B del PRI Barri de Benimàmet.
Expediente: E-03001-1999-000540-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la modificació puntual del PEP-EBIC núm. 8 (modificació de la qualificació de la parcel·la del Museu de Belles Arts Sant Pius V i Parc de Vivers).
Expediente: E-03001-2017-000220-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la modificació del capítol 6 del Pressupost de 2020 de l'OAM Parcs y Jardins Singulars.
Expediente: E-70110-2020-000015-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis de l'exercici 2019.
Expediente: E-H4969-2019-000002-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el projecte València Energy Efficient Social Housing, la seua repercussió en el Programa Anual d'Actuació, Inversió i Finançament d'AUMSA 2020 (PAIF 2020) i en els projectes dels futurs PAIF dels anys 2021-2025, i autorització a AUMSA per a la concertació d'un préstec destinat al finançament parcial de l'esmentat projecte.
Expediente: E-05201-2020-000011-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Memòria del Jurat Tributari corresponent a l'exercici de 2019.
Expediente: E-00408-2020-000068-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2019.
Expediente: E-00407-2020-000006-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de la Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals des del 15 de juny fins al 31 de desembre de 2019, amb càrrec al Pressupost municipal de 2019.
Expediente: E-00407-2020-000007-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 4a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2020.
Expediente: E-05501-2020-000019-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa convalidar l'11a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2020 (COVID-19 - 3a Alcaldia).
Expediente: E-05501-2020-000022-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 12a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2020 (COVID-19).
Expediente: E-05501-2020-000024-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 13a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2020.
Expediente: E-05501-2020-000023-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa convalidar la 14a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2020 (COVID-19 - ALCALDIA).
Expediente: E-05501-2020-000025-00 - Aprovat
0018 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar la creació de l'òrgan denominat Comissionat Especial per a València Music City.
Expediente: O-00400-2020-000014-00 - Aprovat
0019 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar definitivament el Reglament de govern obert: Transparència.
Expediente: E-00703-2018-000011-00 - Aprovat
0020 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA, Proposa aprovar definitivament el Pla Territorial d'Emergències de València.
Expediente: E-01501-2019-000438-00 - Aprovat
0021 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2020-000941-00 - Aprovat
0022 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2019-005043-00 - Aprovat
0023 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa concedir la compatibilitat com a docent especialista en la Universitat Internacional de València.
Expediente: E-01101-2020-001882-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0024 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre cessament i neteja de tots els òrgans polítics municipals per vulneració de la Llei de protecció de dades.
Expediente: O-89VOX-2020-000019-00 - Rebutjat
0025 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre concedir una subvenció al Banc d'Aliments.
Expediente: O-89VOX-2020-000019-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i la Sra. Torrado, portaveu i regidora del Grup Popular respectivament, sobre la creació d'un fons específic perquè les entitats locals gestionen l'ingrés mínim vital.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Aprovada proposta alternativa
0027 - Moció subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, portaveu i regidor del Grup Ciutadans respectivament, sobre la modificació de l'objecte social i una redacció nova de l'article 3 dels Estatuts de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000177-00 - Rebutjat
0028 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre l'elaboració del Pressupost del 2021 amb base 0.
Expediente: O-89CIU-2020-000179-00 - Aprovada proposta alternativa
0029 - Moció subscrita per l'equip de govern sobre l'adhesió de l'Ajuntament de València al Manifest per una Aliança Europea per a la Recuperació Verda i suport al Pacte Verd Europeu.
Expediente: E-C1902-2020-000017-00 - Aprovat
0030 - Moció subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la creació d'un fons específic a nivell estatal per al transport públic de la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Aprovada proposta alternativa
0031 - Moció subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor del Grup Ciutadans respectivamente, sobre el Balanç de Justícia de les associacions socials realitzades per les ONG i associacions de voluntariat.
Expediente: O-89CIU-2020-000180-00 - Aprovada proposta alternativa
0032 - Moció subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre mesures en suport del sector hostaler i comercial a la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Aprovada proposta alternativa
0033 - Moció subscrita per l'equip de govern sobre el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI.
Expediente: O-C1910-2020-000091-00 - Aprovat amb esmenes
INTERPEL·LACIONS
0034 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les convocatòries de les juntes municipals de districte després de la COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2020-000169-00 - Contestada
PREGUNTES
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la qualitat de les aigües a les platges.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'emmagatzematge dels monuments fallers.
Expediente: O-89CIU-2020-000168-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la reobertura dels monuments.
Expediente: O-89CIU-2020-000168-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a cofinançar treballs d'elaboració i redacció de la Secció de Patrimoni Cultural de catàlegs de proteccions, de plans especials de protecció i de plans directors que tinguen com a objectiu la protecció, recuperació i rehabilitació d'espais amb interés patrimonial.
Expediente: O-89CIU-2020-000168-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes per a la realització de projectes culturals per part de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals.
Expediente: O-89CIU-2020-000168-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes al sector cultural per part de la Regidoria d'Acció Cultural.
Expediente: O-89CIU-2020-000168-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la Casa-Museo de Blasco Ibáñez.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre Ribes Espai Cultural (REC).
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la contractació de professionals per a la valoració de la dependència.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la prestació d'assistència als punts de bany accessibles.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre una colònia de gats a Pinedo.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el programa online de promoció de l'activitat física.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'ampliació de les ajudes del xec escolar 2019-2020.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les ajudes per a la realització d'activitats extraescolars este estiu.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat a les platges.
Expediente: O-89CIU-2020-000169-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el subministrament d'una aplicació informàtica per al Servici d'Addiccions.
Expediente: O-89CIU-2020-000169-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els temps d'espera per a rebre un servei determinat al Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: O-89CIU-2020-000169-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els temps d'espera per a rebre un servei determinat al Servici d'Addicions.
Expediente: O-89CIU-2020-000169-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions previstes i les realitzades pel Servici d'Addicions.
Expediente: O-89CIU-2020-000169-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'ennuegada en els menjadors escolars.
Expediente: O-89CIU-2020-000171-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'IBI.
Expediente: O-89CIU-2020-000171-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre control de la qualitat de l'aigua al Parc Natural de l'Albufera.
Expediente: O-89CIU-2020-000171-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre un pla de contingència que aborde els risc d'un brot nou de la COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2020-000171-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Compte General.
Expediente: O-89CIU-2020-000171-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre poda i tractament de l'arbratge dels barris del Pla del Remei i Gran Via.
Expediente: O-89CIU-2020-000171-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre enderrocaments realitzats subsidiàriament l'any 2019 i en els mesos de gener, febrer, març, abril i maig de 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'ús de cotxe oficial i conductor pels regidors els mesos de gener, febrer, març, abril i maig de 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'empresa adjudicatària, el disseny, lemes i costos anuals de les pancartes anunciadores que normalment presidixen i adornen la barana del balcó del nostre Ajuntament, declarat BRL.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els gastos de servicis i subministraments dels cinc primers mesos de l'any amb càrrec a la partida CD110 Serv. Arquitect. i Servicis Centrals Tècnics del Pressupost municipal de 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre portes giratòries en l'adjudicació directa de contractes menors de codirecció d'obres d'execució en el Servici de la Delegació de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els conceptes, imports compromesos i executats del capítol 2 del Pressupost del Servici de Comerç i Abastiments.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la climatització del Museu Faller.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les actuacions de la PLV en assentaments o nuclis xabolistes.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el personal assistent contractat per a les platges.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre l'adquisició d'ordinadors perquè el personal municipal puga prestar el servici per mitjà del teletreball.
Expediente: O-89CIU-2020-000174-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el personal que no pot prestar servei en cap de les modalitats previstes.
Expediente: O-89CIU-2020-000174-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre l'etapa 3 de la desescalada al Pla de reincorporació presencial del personal al servei de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000174-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els contractes per urgència o emergència.
Expediente: O-89CIU-2020-000174-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el recurs de l'empresa Guadalmedina en relació amb una petició de responsabilitat patrimonial.
Expediente: O-89CIU-2020-000172-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'elaboració i compliment de noves estratègies de barris.
Expediente: O-89CIU-2020-000172-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estructura actual del cos de la PLV.
Expediente: O-89CIU-2020-000172-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estructura actual del cos de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2020-000172-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les noves actuacions d'urbanisme tàctic.
Expediente: O-89CIU-2020-000172-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ERTO de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000172-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre sancions de trànsit.
Expediente: O-89CIU-2020-000172-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els accidents de trànsit a València i les conseqüències per a les persones.
Expediente: O-89CIU-2020-000172-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorialitzades en barris i districtes.
Expediente: O-89CIU-2020-000172-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per el Sr. Ballester, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament de la plaça de Joan de Vila-rasa.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per el Sr. Ballester, del Grup Ciutadans, sobre publicació d'informació en el portal de transparència referent a la Fundació Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre residus de màscares i guants als carrers.
Expediente: O-89CIU-2020-000170-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el servici de neteja a les platges del sud i nord.
Expediente: O-89CIU-2020-000170-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la participació ciutadana en la reordenació dels contenidors.
Expediente: O-89CIU-2020-000170-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'execució de les obres dels cementeris en el Compte General de 2019.
Expediente: O-89CIU-2020-000170-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les bonificacions als usuaris de les instal·lacions esportives.
Expediente: O-89CIU-2020-000170-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els clubs o empreses gestores dels trams del Jardí del Túria per a ús esportiu.
Expediente: O-89CIU-2020-000170-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre incentivar la instal·lació de producció fotovoltaica.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la creació d'un grup de treball per a la desescalada i reconstrucció en els sectors de turisme i comerç.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'APP municipal.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les inversions territorialitzades.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'IBI de 2019.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la realització de test COVID-19 i la compra de màscares.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre els contractes menors formalitzats en 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la contractació per tramitació d'emergència del pla de xoc per al control dels rosegadors en el subsòl.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre les ajudes Re-activa.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la renovació de l'enllumenat públic.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Parc Central.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de la Casa dels Bous.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els contractes menors de l'OAM Parcs i Jardins.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la renaturalització dels espais enjardinats.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'aparcament de la pl. de Joan de Vila-rasa.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les ajudes de l'Estat a l'EMT, SAU (Mitjà Propi).
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la compra pública innovadora.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'execució de la sentència de Tabacalera i la responsabilitat patrimonial.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre un recurs reposició sobre la reactivació de l'estacionament regulat amb limitació horària.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la repercussió de la sentència de l'Audiència Nacional sobre l'enquesta fallera.
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la pantalla instal·lada en el PAI de Benifaraig,
Expediente: O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
0110 - PRECS I PREGUNTES
0111 - Prec formulat in voce per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, per tal que el delegat de Cultura Festiva es reunisca amb el Gremi d'Artistes Fallers.
Quedar assabentat
0112 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les obres a la carretera del Saler.
Contestada
0113 - Preunta formulada in voce per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els criteris tècnics per a la formalizació de contractes menores per a la realització d'obres en Cementeris.
Contestada
0114 - Pregunta formulada in voce per la Sra Climent, del Grup Popular, sobre el control de capacitat a les platges de la ciutat.
Contestada
DESPATX EXTRAORDINARI
0115 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'aprovació provisional del Pla Especial de la Zona Sud 1 del Port de València-Natzaret Est i de la documentació complementària formulada per l'Autoritat Portuària de València.
Expediente: E-03001-2019-000050-00 - Aprovat
0116 - Moció urgent subscrita pel Govern municipal sobre el Manifest de la Red Innpulso 'Per l'impuls i promoció de les polítiques públiques d'innovació com a eines clau per pal·liar els efectes de la COVID-19 a les ciutats'.
Aprovat