S'està cercant, espereu....

Composió del Ple | Ajuntament de València - València

Ple de l'Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania en El Govern Municipal. Assumix de manera directa la representació de ciutadanes i ciutadans i, en el seu nom, decidix sobre les qüestions més importants i transcendents per a la ciutat i controla i fiscalitza l'actuació dels altres òrgans de govern.

Està integrat per l'alcalde o l'alcaldessa i 32 regidors i regidores, triats cada quatre anys en les eleccions locals.

Membres del Ple de l'Ajuntament

Composició del Ple

Legislatura 2019 - 2023

 

La Corporació Municipal actual es va constituir el dia 15 de juny de 2019.

 

ALCALDE

 

GRUP COMPROMÍS

Excm. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

VICEALCALDIES

 

|

|

 

REGIDORS I REGIDORES

 

|

|

GRUP SOCIALISTA

Sra.Pilar BERNABÉ GARCÍA (Fins al 30 de juny de 2022)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

GRUP CIUTADANS PARTIT DE LA CIUTADANIA

Sra. María del Rocío GIL UNCIO (Fins al 13 dábril de 2023)

|

|

|

|

|

|

|

|

GRUP POLÍTIC VOX
GRUP SOCIALISTA

Sr. Javier Ismael MATEO GARCÍA (des del 13 de juliol de 2022)

|

Sr. Vicente MONTAÑEZ VALENZUELA

|

|

|

|

|

|

GRUP SOCIALISTA

Sr. Borja SANJUAN ROCA (Des del 24 de juliol de 2020).

|

|

|

|

|

 

ELISA VALÍA COTANDA

 

Elisa Valía Cotanda

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Partit Socialista.
Octava Tinenta d'Alcalde.
Regidora Delegada de Cicle Integral de l'Aigua.
Regidora Delegada de Participació Ciutadana i Acció Veïnal.
Regidora Delegada de Transparència i Govern Obert.
Vocal titular en l'Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics (EMSHI).
Vocal suplente en l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE).
Vocal de la Junta Local de Protecció Civil.
Vocal de la Fundació de la CV Observatori del Canvi Climàtic.
Vocal Junta Rectora de l'Org. Autòn. Universitat Popular.
Representant en la Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
Representant en la Comissió de Desembalssament del Xúquer.
Representant en la Comissió Territorial del Xúquer.
Representant en la Junta d'Explotació del Sistema Xúquer-Alarcón-Contraras-Tous.
Representant en l'Assemblea General Comunitat General d'Usuaris del Canal Xúquer-Túria.
Representant en la Junta de Govern de la Comunitat General d'Usuaris del Canal Xúquer-Túria.
Representante en la Assemblea General Comunitat d'Usuaris d'Abocaments de la Conca del Carraixet.
Representant en la Junta d'Explotació del Sistema Túria.
Representant en la Comissió de Desembalssament del Túria.
Copresidenta i representant en la Comissió Mixta de Seguiment EPSAR-Ajuntament.
Representant en la Comissió Mixta EMSHI-Ajuntament de València.
Vicepresidenta del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports de València, SA (EMT, SA).
Membre del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València, SA (AUMSA).
Membre del Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana de Aigües (EMIVASA).
Representant de l'Ajuntament en l'Assamblea General de la Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i la Participació de la FEMP.
Presidenta del Consell Social de la Ciutat de València.
Representant en el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de València.
Representant suplent en la Comissió Executiva de l'Autoritat del Transport Metropolità de València.

DECLARACIONS DE BÉNS, DRETS PATRIMONIALS I DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 83.197,38 €

Declaració de béns, drets patrimonials i dades tributàries:

BOP 03.07.2019 (pdf 200 Kb) BOP 08.07.2019 (pdf 199 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 218 Kb). BOP 11.08.2020 (pdf 218 Kb).BOP 04.03.2022 (pdf 121 Kb)

BOP 02.03.2023 (pdf 128 Kb)BOP 02.03.2023 (pdf 152 Kb)


BIOGRAFIA

Vaig nàixer a València el 1983. Sóc arquitecta per la Universitat Politècnica de València i tinc un màster executiu per l'Escola d'Organització Industrial i un màster en Estudis Internacionals i de la Unió Europea per la Universitat de València.

Des de 2010 he desenvolupat la meua activitat professional en el camp de l'arquitectura i l'urbanisme en projectes de rehabilitació, planejament urbanístic i d'assessorament a entitats locals en la definició del desenvolupament urbà en l'àmbit europeu. Des de 2014 fins a la meua incorporació com a regidora he centrat la meua activitat a la Universitat de València en el desenvolupament de polítiques públiques en l'àmbit europeu en el marc de més de vint projectes de R+D+I finançats per la Comissió Europea.

Els últims anys he prestat assessorament a empreses per al desenvolupament d'activitats R+D+I en l'àmbit europeu, especialment en àmbits com l'accessibilitat i el disseny universal, així com en la definició d'estratègies per a captar fons europeus en diferents programes. A més, des de 2017 sóc avaluadora de projectes R+D+I per a la Comissió Europea i consultora internacional d'innovació per a empreses i entitats europees.

He sigut secretària general de l'Agrupació Russafa-Pobles del Sud del PSPV-PSOE entre 2012 i 2018 i vocal de la Junta Municipal de Russafa pel PSPV-PSOE entre 2013 i 2015.
Presidenta de la Junta Municipal de Trànsits.
Vicepresidenta de la Junta Municipal de Pobles del Nord.

 

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 215 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Certificat Arquitectura (pdf. 168 kb) Màster Executive Innovation(pdf. 109kb) Màster Universitari en Estudis internacionals i de la U.E.(pdf. 424kb)

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 962085363 - 962085365
c/ Amadeu de Saboia, 11-2a planta-pati A

E-mail:
participacioitransparencia@valencia.es

REGISTRE DE VIATGES

Viatges realitzats

REGISTRE D'OBSEQUIS

Llista d'obsequis