Càrrecs Directius | Ajuntament de València - València

Càrrecs directius de l'Ajuntament de València

Funcionaris habilitats nacionals

Secretari General Administració Municipal
Francisco Javier Vila Biosca

+ informació


Advocat de la Ciutat
José Vicente Sánchez-Tarazaga Marcelino

+ informació


Secretari General i del Ple
Hilario Llavador Cisternes

+ informació


Interventor General Municipal
Ramón Brull Mandingorra

+ informació


President del Jurat Tributari
Salvador Bueno Mora

+ informació


Tresorer General
Alberto José Roche García

+ informació


Vicesecretario General
José Antonio Martínez Beltrán

+ informació


Secretari municipal d'Àrea I
Manuel Latorre Hernández

+ informació


Secretari Municipal d'Àrea II
José Vicente Ruano Vila

+ informació


Viceinterventor
Vicente Zaragozá Bolinches

+ informació


Vicetresorera
Eva María Espinosa Roselló

+ informació


Interventora de Comptabilitat i Pressupostos
Irene Maria Chova Gil

+ informació

 

Coordinadors i Directors generals

Coordinador General Tècnic d'Alcaldía
Josep Vicent Bort Bono

+ informació


Coordinador General de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible

Julio Olmos Lablanca

+ informació


Directora General d'Ordenació Urbanística
Florentina Pedrero Gil


Coordinadora de l'Agència de la Bicicleta
Belén Calahorro Lizondo

+ informació


Coordinador General de l'Àrea de Recursos
Ferran Puchades Vila

+ información


Coordinador General d'Estratègies Urbanes i Agenda Sostenible de la Ciutat
Jordi Peris Blanes

+ informació

Coordinador General de l'Área de Protecció Ciutadana
Carlos Vila Navarro

+ informacióCoordinadora General de l'Área de Benestar i Drets Socials
Helena Ferrando Calatayud

+ informaciónCoordinadora General de l'Área de Mobilitat Sostenible i Espai Públic
Mª Pilar Soriano Rodríguez

+ informació

Coordinador General de Desenvolupament Urbà i Vivenda
Carlos Fernández Pla

+ informacióCoordinador General de Conservació de l'Albufera i altres Àrees Naturals
Joan Miquel Benavent Olmos

+ informació

Coordinadora General de l'Àrea d'Educació, Cultura i Esports

Marina Jacinta Alarcón Montañes

+ informació

Coordinadora General de l'Àrea d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica y Transició Energètica

Yolanda Patricia Prats Desé

 

Organismes autònoms, Empreses i Fundacions municipals

Directora Tècnica de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals
Maria Rosa Roig Costa

+ informació


Comissionat especial per a "Mostra de València i iniciatives audiovisuals".
Eduardo Manuel Guillot Hevia.

+ informació


Directora Gerent de l'Empresa Municipal de Transports EMT
Marta Elia Serrano Balbuena

+ información

Coordinadora General Junta Central Falllera
Carmen Martínez Ferrer

+ informació


Director Gerent de la Fundació Esportiva Municipal - FDM
Borja Santamaría Herrero

+ informació


Subdirector de Promoció Institucional i Comunicació de la Fundació Esportiva Municipal
Alejandro García Martínez

+ informació


Director Gerent de la Fundació Visit València
Antonio Bernabé García

+ informació


Subdirector General de la Fundació Visit València
Joan Carles Cambrils Camarena

+ informació


Directora Gerent del Palau de Congressos de València
Sylvia Andrés Guilló

+ informació


Director/a OAM Universitat Popular de València

José Ignacio Pastor Bellés

 

Gerent d'AUMSA

Alberto Aznar Traval

+ informació


Director OAM de Parcs i Jardins i Escola de Jardineria
Josep Tamarit Fuertes

+ informació


Director Gerent de l'Empresa Municipal de Transports (EMT)
Josep Enric García Alemany

+ informació


Director Gerent de Mercavalencia S.A.
José Miguel Yubero Casanova

+ informació


Gerent de la Fundació de la Policia Local de València
Ricard Chicot Armero

+ informació


Director del Palau de la Música
Vicent Ros Peydro

+ informacióGerent de la Societat Plan Cabanyal-Canyamelar
Vicente Gallart Torán

+ informació


Director Gerent de la Fundació València Activa del Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València-C.V.
Francisco Javier González Cardona

+ informació


Subdirectora General de la Fundació CV del Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València.
María del Mar Marín Capilla.

+ Informació


Subdirector d'Emprendiment Fundació CV Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València.
Javier Ismael Mateo García.

+ Informació


Director de la Fundació CEMAs (abans Director de lòrgan desconcentrat CEMAS)
Vicente C. Domingo González

+ informació


Directora Gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Promoción Urbana-Las Naves
Marta Chillarón Escrivá

+ informació


Director Gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana “València Clima i Energia.”
Carlos Sánchez Cerveró

+ informació


Director adjunt de l'Empresa Municipal de Transportes (EMT)
Antonio Martínez García de Dios

+ Informació


Administrador Únic-Gerent de OCOVAL, A.I.I.
Fernando María Lluch Munarriz.

+ informació


Directora de comunicació de l'EMT
Jèssica Martorell Martínez.

+ informació


Coordinadora Artística de La Mutant
Marta López Bañuls.

+ informació

Coordinador Artístic del Teatre El Musical
Juan Manuel Artigot Gomar.

+ informació

Subdirector Tècnic de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Promoció Urbana-Las Naves
David Rosa Máñez.

+ informació


Interventora de Comptabilitat i Pressupostos

 

Irene María Chova Gil

DADES DE CONTACTE

Plaça de l'Ajuntament, 1
46002 València
Telèfon: 96.352.54.78 Extensió: 1894.

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 113.483,10

Declaració de béns i drets patrimonials y dades tributàries:

 

BOP 15-05-2014 (pdf descarregar)

Declaració (pdf 122 kb)TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Departament d'Economia Aplicada de la Facultat de Ciències Econòmiques (1990-1992)

Administració Local:
Interventora de l'Agrupació Almàssera-Tavernes Blanques (1997)
Interventora de l'Ajuntament de Massamagrell (1998)
Interventora de l'Ajuntament de Riba-roja del Túria (1998-2000)
de l'Ajuntament de València (2008-actualitat)

Generalitat Valenciana:
Interventora Delegada en Conselleria de Justícia i Funció Pública i Interventora Delegada en Conselleria d'Interior (2000-2006)
Interventora Delegada Conselleria de Presidència de la GVA acumulada (2002-2006)
Interventora Delegada Presidència i en la Conselleria d'Immigració i Ciutadania (2006-2008).

Llicenciada en Econòmiques i Empresarials.
Funcionària. Interventora-Tesorera d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional. Categoria 1ª.
Funcionària del Cos Superior d'Interventors i Auditors de la Generalitat Valenciana.
Diversos cursos de formació destacant El Curs sobre Harmonització Comptable impartit en el Bundestag (Berlín, 2007). Interventora en pràctiques en el Ministeri d'Interior Alemany.
Professora de l'Institut Valencià de Seguretat Pública (IVASP) de l'assignatura "Gestió Econòmica" del Curs d'Accés a l'Escala Superior Intendents Principals (2005, 2006 i 2007)
Professora de l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP). Assignatures: "Control Intern de la Gestió Econòmico-Financiera de la Generalitat" i de "Execució del Contracte d'Obra" (2007-2008)
Membre Vocal de Tribunals Autonòmics i Estatals en la selecció d'Interventors-Tresorers de l'Administració Local (Convocatòries 2002 a 2007)
Professora del Curs Selectiu per a l'accés a la Subescala d'Intervenció -Tresoreria (2004 i 2005)

Idiomes:
Cambrige First Certifica't. Anglés EOI. Alemany EOI. Francés EOI

Publicacions:
“Esquemes de Comptabilitat” ( Tom XI) Ed. Tirant Lo Blanch, 2008. Autora
“Vademècum Comptable”. Ed. Tirant Lo Blanch, 2008. Autora