S'està cercant, espereu....

Àrees i Delegacions | Ajuntament de València - València

Àrees de Govern i Delegacions

Són els nivells essencials de l'organització administrativa municipal, i comprenen cada una d'elles un o diversos sectors funcionalment homogenis de matèries de competència de l'administració del municipi.

Correspon a l'alcalde determinar el nombre total, denominació i competències de les àrees de govern.

La direcció superior de les àrees de govern correspon a un director-coordinador/ directora-coordinadora segons a qui s'encomana, entre altres, les funcions de direcció, planificació, coordinació i definició dels objectius de la mateixa.

Davall la seua dependència, exerciran les seues funcions les regidores i els regidors delegats, als que corresponen la direcció de l'activitat de la seua delegació, que versarà sobre un conjunt homogeni de matèries de competència de l'àrea de govern a què lil'ls troben adscrits.

El Govern Municipal actual es troba estructurat en Alcaldia i nou grans àrees:

Alcaldia
Alcalde Excm. Sr. Joan Ribó Canut
Regidor Delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement Sr. Carlos Galiana Llorens
Regidor Delegat de Relacions amb els Mitjans Sr. Carlos Galiana Lloréns
Regidor Delegat d'Hisenda Sr. Borja Sanjuán Roca
Regidora Delegada de Relacions Institucionals Sra. Sandra Gómez López
Àrea de Desenvolupament i Renovació Urbà i Habitatge
Titular de l'Àrea, primera tinenta d'alcalde i vicealcaldesa Sra. Sandra Gómez López
Regidora Delegada de Gestio d'Obres d'Infraestructura Sra. Sandra Gómez López
Regidora Delegada de Manteniment d'Infraestructures Sra. Sandra Gómez López
Regidora Delegada de Planificació i Gestió Urbana Sra. Sandra Gómez López
Regidora Delegada d'Habitatge Sra. Isabel Lozano Lázaro
Àrea d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica i Transició Energètica
Titular de l'Àrea, segon tinent d'alcalde i vicealcalde Sr. Sergi Campillo Fernández
Regidora Delegada de Benestar Animal Sra. Glòria Tello Company
Regidor Delegat de Qualitat Acústica i de l'Aire Sr. Giuseppe Grezzi
Regidor Delegat de Cementeris i Servicis Funeraris Sr. Alejandro Ramón Álvarez
Regidora Delegada de Cicle Integral de l'Aigua Sra. Elisa Valía Cotanda
Regidor Delegat de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera Sr. Sergi Campillo Fernàndez
Regidor Delegat d'Energies Renovables i Canvi Climàtic Sr. Alejandro Ramón Álvarez
Regidor Delegat de Gestió Sostenible de Residus Urbàns i Netetja de l'Espai Públic Sr. Sergi Campillo Fernández
Regidor Delegat de Jardineria Sostenible i Renaturalització de la Ciutat Sr. Sergi Campillo Fernández
Regidor Delegat de Platges Sr. Giuseppe Grezzi
Àrea d'Educació, Cultura i Esports
Titular de l'Àrea i tercer tinent d'alcalde Sr. Pere S. Fuset i Tortosa
Regidora Delegada d'Educació Sra. Mª Teresa Ibáñez Giménez
Regidora Delegada d'Acció Cultural Sra. Mª Teresa Ibáñez Giménez
Regidor Delegat de Cultura Festiva Sr. Pere S. Fuset i Tortosa
Regidora Delegada de Patrimoni i Recursos Culturals Sra. Glòria Tello Company
Regidor Delegat d'Esports Sr. Javier Ismael Mateo García  (Des del 13 de juliol de 2022)
Àrea de Participació, Drets i Innovació de la Democràcia
Titular de l'Àrea i octava tinent d'alcalde Sra. Elisa Valía Cotanda
Regidora Delegada de Participació Ciutadana i Acció Veïnal Sra. Elisa Valía Cotanda
Regidor Delegat d'Informació i Defensa de la Ciutadania Sr. Borja Sanjuán Roca
Regidora Delegada de Transparència i Govern Obert Sra. Elisa Valía Cotanda
Àrea de Benestar i Drets Socials
Titular de l'Àrea i cinquena tinent d'alcalde Sra. Isabel Lozano Lázaro
Regidora Delegada de Cooperació al Desenvolupament i Inmigració Sra. Mª Teresa Ibáñez Giménez
Regidora Delegada d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI Sra. Lucía Beamud Villanueva
Regidora Delegada d'Envelliment Actiu Sr. Sandra Gómez López
Regidor Delegat de Salut i Consum Sr. Emiliano García Domene
Regidora Delegada de Servicis Socials Sra. Isabel Lozano Lázaro
Regidora Delegada de Joventut Sra. Mª Teresa Ibáñez Giménez
Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació
Titular de l'Àrea i quart tinent d'alcalde Sr. Borja J. Sanjuán Roca
Regidor Delegat d'Agricultura, Alimentació Sostenoble i Horta Sr. Alejandro Ramón Álvarez
Regidor Delegat de Comerç Sr. Carlos Galiana Lloréns
Regidor Delegat d'Emprenedoria i Innovació Económica Sr. Borja J. Sanjuán Roca
Regidor Delegat de Formació i Ocupació Sr. Borja J. Sanjuán Roca
Regidor Delegat de Turisme i Internacionalització Sr. Emiliano García Domene
Regidora Delegada de Pobles de València Sra. Lucía Beamud Villanueva
Àrea de Gestió de Recursos
Titular de l'Àrea i setena tinent d'alcalde Sra. Mª Luisa Notario Villanueva
Regidor Delegat d'Agenda Digital i Administració Electrònica Sr. Pere S. Fuset i Tortosa
Regidor Delegat de Control Administratiu Sr. Carlos Galiana Lloréns
Regidora Delegada d'Organització i Gestió de Persones Sra. Mª Luisa Notario Villanueva
Regidora Delegada de Servicis Centrals Tècnics Sra. Mª Luisa Notario Villanueva
Regidora Delegada de Patrimoni Municipal Sra. Isabel Lozano Lázaro
Regidora Delegada de Contractació Sra. Mª Luisa Notario Villanueva
Àrea de Protecció Ciutadana
Titular de l'Àrea i sisé tinent d'alcalde Sr. Aarón Cano Montaner
Regidor Delegat de Prevenció i Extinció d'incendis Sr. Aarón Cano Montaner
Regidor Delegat de Policia local Sr. Aarón Cano Montaner
Regidor Delegat de Protecció Civil Sr. Aarón Cano Montaner
Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic
Titular de l'Àrea i nové tinent d'alcalde Sr. Giuseppe Grezzi
Regidora Delegada d'Espai Públic Sra. Lucía Beamud Villanueva
Regidor Delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic Sr. Giuseppe Grezzi

 

Relació de Llocs de Treball

Relacions de Llocs de Treball 2023

Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament 2023, derivada de l'acord de la Junta de Govern Local de data 3 de març de 2023 (pdf 130 kb).

Relacions de Llocs de Treball 2022

Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament 2022, derivada dels acords de la Junta de Govern Local adoptats fins al 7 d'octubre de 2022 (pdf 130 kb).

Relacions de Llocs de Treball 2021

Relació de Llocs de treball de l'Ajuntament 2021, actualitzada a 23 de setembre de 2021. (pdf 936 kb).

Relacions de Llocs de Treball 2020

Relació de Llocs de treball de l'Ajuntament 2020, actualitzada fins a l'acord de la Junta de Govern Local de data 24 de gener de 2020. (pdf 826 kb).

Relacions de Llocs de Treball 2019

Relació de Llocs de treball de l'Ajuntament 2019, amb modificacions fins al 24-05-2019 (pdf 683 kb).

Relacions de Llocs de Treball 2018

Relació de Llocs de treball aprovada per la Junta de Govern Local en data 9 de febrer i 2 de març de 2018 (Pdf. 465 Kb)

Relacions de Llocs de Treball 2017

Relació de Llocs de treball aprovada per la Junta de Govern Local en data 16 de març de 2017 Relació de LLocs de Treball de la Fundació Esportiva 2017

Relacions de Llocs de Treball 2016

de l'Ajuntament 2016 aprovada per la Junta de Govern Local el 26 de febrer de 2016

Relacions de Llocs de Treball 2014

Relació de LLocs de Treball de l'Organisme Autònom Palau de la Música 2014 Relació de LLocs de Treball del Consell Agrari Municipal 2014 Relació de LLocs de Treball de la Junta Central Fallera 2014 Relació de LLocs de Treball de la Fundació Esportiva 2014 Relació de LLocs de Treball de la Universitat Popular 2014