Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

El Museu de la Ciutat evoca el regne de Taifa de València

La regidora Glòria Tello informa del cicle de conferències “en què es posarà en valor part del patrimoni històric cultural de València com és el cas de la muralla islàmica”

• Excavacions a la muralla islàmica, en la plaça de l'Àngel

25/11/2021

El Museu de la Ciutat acollirà durant la pròxima setmana un cicle de conferències que abordaran el context durant el qual es va desenvolupar el regne taifa de Balansiyya. Durant esta trobada, que evocarà la ciutat del segle XI, “es farà valdre part del patrimoni històric cultural de València com és el cas de la muralla islàmica, un dels trams de la qual està sent objecte d’excavació en l’actualitat”, tal com ha manifestat la regidora de Recursos Culturals, Glòria Tello, que ha destacat que esta iniciativa s’ha impulsat en el marc de la commemoració dels mil anys de l’arribada al poder d’Abd al-Aziz ibn Ámir, monarca, descendent d’Almanzor, que va instaurar una dinastia de llinatge en el Regne de València.

 

La regidora Glòria Tello inaugurarà este cicle de conferències el dimecres, 1 de desembre, a les 18.00 hores en l’esmentat museu, a la plaça de l’Arquebisbe. La primera xarrada l’impartirà la numismata i professora titular de l’Àrea d’Arqueologia de la Universitat d’Alacant, Carolina Doménech, qui dissertarà sobre “El tressor de l' avinguda de la Constitució: València i el Mediterrani occidental a principis del segle XI”.

La conferència del dijous 2 anirà a càrrec del conservador del Museu Arqueològic d’Alacant (MARQ) d’Alacant, Rafael Azuar, amb el títol “La petjada material de la taifa de València”, i el divendres 3 tancarà el programa el professor titular de la Universitat de València, Josep Torró, qui parlarà de “La taifa de Balansiyya: esplendor i fragilitat".

“Estes conferències aborden alguns dels aspectes del context local, peninsular i mediterrani del segle XI, durant el qual es va desenvolupar el regne taifa de Balansiyya, així com una mirada a la seua cultura material. I ho fan en l’any que s’acomplixen mil anys de l’arribada al poder d’Abd al-Aziz ibn Ámir, monarca, descendent d’Almanzor, que va instaurar una dinastia de llinatge en el Regne de València, el qual s’havia convertit en independent de Còrdova tot just deu anys abans, gràcies a l’audàcia de Mubarak i Muzzaffar”, ha explicat Glòria Tello.

La regidora ha explicat que “durant el regnat d’Abd al-Aziz, València va viure una etapa de prosperitat”. “Es va erigir la muralla, part de la qual encara es conserva, i, segons deia el cronista Al-Udrí, ‘no hi havia a al-Andalus ciutat de murs més perfectes i bells’. A més, la població va créixer, com ho demostra la construcció de nous barris, ben documentats per l’arqueologia, segurament per l’arribada d’immigrants d’altres parts d’Al-Andalus”, ha afegit.

“Precisament en l’actualitat – ha ressaltat- s’està realitzant l’excavació d’un dels trams més coneguts de la muralla erigida per Abd al-Aziz: el corresponent a la Torre de l’Àngel. I després de l’estudi arqueològic es procedirà a posar en valor les restes i el tram de la fortificació per crear un centre d’interpretació del recinte murat”.

Pel que fa a l’assistència a estes conferències, Glòria Tello ha indicat que l’accés és lliure i gratuït, fins el límit de l’aforament de la sala, “raó per la qual cal reservar plaça”. “A més, els diferents actes es realitzaran amb la previsió de complir totes les mesures i normes de seguretat vigents enfront de la covid19 establides per les autoritats sanitàries, per la qual cosa sol·licitem la col·laboració de totes les persones assistents (ús de màscares obligatori, col·locada correctament sobre el rostre; neteja de mans; distància de seguretat, etc.)”, ha agregat la regidora.