Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

Protecció Ciutadana promou la reparació històrica de l'Inspector de Districte Emilio Sánchez Moreno

Cano: "Tenim l'obligació i el deure moral de dignificar a totes aquelles persones que per defensar els valors democràtics van ser sotmeses a la més ferotge repressió”

• Foto d'Emilio Sánchez Moreno,Inspector de Districte i cap accidental de la Guàrdia Municipal de ValènciaFoto d'Emilio Sánchez Moreno, inspector de districte i cap accidental de la Guàrdia Municipal de València

27/10/2021

La Regidoria de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de València està promovent la reparació històrica d'Emiliano Sánchez Moreno, Inspector de Districte i cap accidental de la Guàrdia Municipal de València, que va succeir al Capità Gonzalo Tejero Langarita, afusellat en 1936 a la Corunya per defensar l'ordre constitucional de la República. També promourà que se li concedisca la medalla d'honor a títol pòstum a la família d'Emiliano Sánchez, igual que va fer amb la família del Capità Gonzalo Tejero, per a “restituir el seu nom, el seu honor i el de la seua família, esborrat injustament de les pàgines de la història de València”, ha assenyalat este matí Aarón Cano, regidor de Protecció Ciutadana dies abans que se celebre el dia de les víctimes del franquisme el pròxim 31 d'octubre.

 

"Tenim l'obligació i el deure moral de dignificar a totes aquelles persones que per defensar els valors democràtics van ser sotmeses a la més feroç repressió” ha assenyalat el responsable de l'àrea de Protecció Ciutadana, en referir-se a l'excap de la qual llavors era coneguda com a Guàrdia Municipal de València, Emiliano Sánchez Moreno, a qui la dictadura franquista va obrir dos expedients de depuració, li va suspendre de sou i de feina, li va inhabilitar per a exercir llocs de comandament, li va degradar a guàrdia de segona i finalment li va expulsar de la Policia Local de València en 1945 després de 30 anys dedicats al Cos.

“L'assetjament al qual va ser sotmés Emiliano Sánchez és inadmissible, propi d'un règim de terror com el franquista” ha manifestat el regidor Aarón Cano perquè, tal com ha afegit Cano, “la dictadura va practicar una violència brutal i generalitzada contra els qui la van qüestionar, la van combatre o simplement, com en el cas d'Emiliano Sánchez, van complir eficaç i fidelment amb el seu deure. València també necessita reconciliar-se pel que va poder fer i no va fer per les víctimes d'esta injustícia que es va prolongar durant més de 40 anys de por i sofriment” ha manifestat el regidor de Protecció Ciutadana, que ha volgut tindre també paraules d'agraïment i reconeixement cap als familiars d'Emiliano Sánchez i especialment cap a l'ex policia local de València i llicenciat en Història, Vicente Gómez, perquè “gràcies a la seua tenacitat, dedicació i investigació hem conegut la història i la injustícia que van patir l'Inspector Emiliano Sánchez Moreno i també la del Capità Gonzalo Tejero Langarita”.

Recursos multimèdia

Aarón Cano