Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

El Pressupost Municipal 2022 preveu arribar als 980 milions € en incorporar 24 milions més per la millora de les previsions econòmiques de l'Estat

L’alcalde Joan Ribó ha avançat que el càlcul fet per la Intervenció Municipal reflecteix la millora de les perspectives que es deriven del projecte de Pressupostos Generals de l'Estat

• L'increment dels recursos servirà per a impulsar una millor gestió dels béns, servicis i inversions

18/10/2021

El projecte de Pressupostos Municipals per al pròxim exercici 2022 arribarà als 980 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment de 24 milions sobre la previsió original. Així ho ha anunciat l'alcalde de València, Joan Ribó, qui ha explicat que este augment en les previsions s'assenta sobre la millora de les expectatives econòmiques i d'ingressos estatals que planteja el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat, a més de la devolució de l'IVA que el Govern deu al municipi des de l'any 2017.

 

L'augment del Pressupost Municipal es basa en el càlcul elaborat per la Intervenció Municipal, que recull eixes previsions més optimistes del projecte estatal de pressupostos, atés que la proposta del municipi de València havia sigut en un principi més moderada en el seu plantejament, ha assenyalat l'alcalde. Tal com es reflecteix en els PGE, les dades de creixement econòmic són més optimistes, per la qual cosa es preveu que també siga major la Participació en els Ingressos de l'Estat, PIE (és a dir, la participació de les entitats locals en els tributs de l'Estat, que suposa una transferència corrent, de caràcter incondicionat, i que té com a finalitat donar cobertura a les diferències existents entre les necessitats de despesa d'estes entitats i els recursos que puguen obtindre pels seus propis mitjans).

En segon lloc, els PGE incorporen una de les reclamacions que l’alcalde de València ha plantejat al Ministeri d'Hisenda de manera repetida: la devolució de l'IVA que el Govern deu al municipi des de l'any 2017. Com és conegut, en aquell any, el Govern central va aprovar un canvi en la gestió de l'Impost sobre el Valor Afegit que va ocasionar que no s'ingressara a ajuntaments i comunitats autònomes una part de la recaptació de l'exercici d'eixe any. L'Ajuntament de València va reiterar la seua reclamació al Ministeri d'Hisenda de la quantitat deguda, després que el Tribunal Suprem donara la raó a les comunitats autònomes i municipis sobre l'aplicació de la normativa en 2017. En el cas de l'Ajuntament de València, este deute ascendia a al voltant de 8 milions d'euros.

L'alcalde ha manifestat la seua satisfacció per este increment dels recursos, que serviran per a impulsar una millor gestió dels béns, servicis i inversions a realitzar en el municipi. A més, Ribó ha assenyalat que a esta previsió pressupostària s'espera que es puguen afegir també pròximament les aportacions del Govern en concepte d'ajudes al transport públic afectat per la crisi de la covid-19 per a compensar la caiguda d'ingressos causada per la pandèmia.

Dies arrere, l'alcalde va avançar les línies fonamentals que definiran les polítiques municipals en 2022, en virtut dels Pressupostos que aprovarà el Ple de l'Ajuntament. Els eixos principals són la seguretat ciutadana i l'impuls a la recuperació post-pandèmia. Joan Ribó ha destacat també la importància dels fons europeus Next Generation que, juntament amb les aportacions municipals i les estatals, permetran tirar endavant projectes per valor de més de 100 milions d'euros.

Recursos multimèdia

Joan Ribó