Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

El Parc de l’Oest estrena una “profunda” remodelació que connecta tots els espais i manté una zona per a esdeveniments

El vicealcalde Sergi Campillo visita les obres realitzades i explica que en les pròximes setmanes es finalitzarà la zona de l'avió

• Zona d'estar al Parc de l'Oest

25/10/2021

El Parc de l’Oest acaba d'estrenar una “profunda” remodelació de les seues instal·lacions després d'unes obres on la zona del fòrum ha cobrat un nou sentit amb la seua adaptació a escala de barri, la qual cosa ha permés la connexió amb la resta del parc mitjançant vegetació i mobiliari. Les zones reformades ja estan obertes al públic a excepció de l'espai que ocupa l'avió militar, que encara ha de rematar-se.

 

“La ciutadania ja pot gaudir de la remodelació del Parc de l’Oest, un dels grans espais verds de la ciutat que ha deixat enrere la gran esplanada d'obra dura infrautilitzada per a convertir-la en una zona de connexió amb la resta del parc mitjançant arbrat i mobiliari”. El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha visitat este matí al costat d'entitats veïnals el resultat de set mesos de treballs, que estan ja pràcticament conclosos, a excepció d'una xicoteta franja on se situa l'avió, que s’acabarà en les pròximes setmanes,

Campillo ha recorregut el Parc de l’Oest, acompanyat pels representants de les entitats de tres dels barris que gaudiran de la remodelació d'esta zona verda, el president de l’Associació de Veïns i Veïnes de Patraix, Antonio Pla, el president de l’Associació de Veïns i Veïnes de Tres Forques, Antonio Góngora, i la presidenta de l’Associació de Veïns i Veïnes de Nou Moles, Casilda Óssa. Tal com ha explicat el vicealcalde, “la intenció de les obres d'este parc ha sigut la d'humanitzar la gran zona del fòrum, que era molt poc usada i feia de divisió entre les dues zones del parc”. “D’esta manera l'hem convertida en una zona més amable i aprofitable. Deixem encara una zona per a realitzar activitats culturals o de les entitats dels barris d'influència del parc, però l'adaptem a la realitat de l'ús i permet la connexió nord-sud de l'espai”, ha assenyalat.

El vicealcalde ha explicat que les obres han patit un retard de tres mesos “justificat perquè hi havia instal·lacions que era necessari substituir i adaptar com soleres, passejos i murs de contenció”. També s'ha demorat la instal·lació dels bancs prefabricats, amb un termini superior a l'inicialment previst. “Hem volgut mostrar la reforma del Parc de l’Oest pràcticament finalitzada, Això sí, hi ha parts del parc que encara no estan finalitzades, com la zona de l'avió, en tot cas és una part mínima i per això hem volgut obrir la major part de les obres finalitzades, com la zona de les graderies i la plantació de la nova vegetació”, ha manifestat.

El projecte ha suposat una inversió de quasi mig milió d'euros (412.694,5 €), 76 euros per metre quadrat, i ha permés teixir el parc donant-li major continuïtat. L’actuació connecta les dos zones del parc, nord i sud, que fins ara estaven separades per una esplanada sense ombra i un escenari d'enormes dimensions, que configuraven una actuació d'obra dura i molt poc utilitzada en la pràctica.

No obstant això no es renuncia a l'organització d'esdeveniments d'escala de barri, ja que l'espai disposa de dos escenaris de fusta sobre terra per a mantindre la possibilitat de fer actuacions, enfront dels quals s'han disposat bancs llargs correguts de pedra. A més, s'han incrementat les zones d'ombra mitjançant la plantació de 39 nous arbres: s'han mantingut els ficus que existien en l'espai enjardinat.

“De manera paral·lela, l'actuació ha permés resoldre els problemes d'accessibilitat que presentava el parc, atés que anteriorment hi havia una sèrie d'escalons que impossibilitaven l'accés a les persones majors i amb mobilitat reduïda”. La diferència de cota entre el nord i el sud del parc s'ha resolt mitjançant una rampa anivellada de gespa i amb camins totalment accessibles per a majors i persones en cadires de rodes.

L'obra està pràcticament conclosa, però falta per finalitzar l'enjardinament de l'entorn de l'avió, l'accés des del carrer Enguera i l'ajust de les instal·lacions.